1. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce)
2
0
2
ENG101 Akademik İngilizce I
4
0
3.5
MED181 Fizyoloji
3
0
6
MED183 Anatomi
3
3
8.5
MED283 Biyoistatistik
2
0
4
PTR101 Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş ve Etik Prensipler
2
0
2
PSY103 Genel Psikoloji
3
0
4
KRY111 Kariyer Planlama
1
0
1
Toplam 20 3 31

2. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce)
2
0
2
HIST221 Uygarlık Tarihi
3
0
3
ENG102 Akademik İngilizce II
4
0
3.5
PTR102 Isı, Işık ve Hidroterapi
3
0
7
MED182 Alana Özel Fizyoloji
3
0
6
MED188 Alana Özel Anatomi
4
4
8.5
Toplam 19 4 30

3. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ENG201 Akademik İngilizce III
3
0
3
PTR201 Elektroterapi I
2
3
6
PTR203 Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme
2
3
6
PTR207 Fonksiyonel Nöroanatomi
3
0
5
PTR205 Manipulatif Tedavi I
2
2
5
PTR209 Biyomekani ve Kinezyoloji I
2
0
3
Alan Seçmeli 0 0 2
Toplam 14 8 30

4. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ENG202 Akademik İngilizce IV
3
0
3
PTR202 Elektroterapi II
2
3
6
PTR204 Temel Egzersiz Uygulamaları
2
3
6
PTR206 Manipulatif Tedavi II
2
2
5
PTR208 Egzersiz Fizyolojisi
3
0
5
PTR210 Biyomekani ve Kinezyoloji II
2
0
3
Alan Seçmeli 0 0 2
Toplam 14 8 30

5. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
PTR301 Nörofizyolojik Yaklaşımlar I
2
2
6
PTR305 Pulmoner ve Yoğun Bakımda Fizyoterapi
2
2
4
PTR307 Nörolojik Rehabilitasyon
3
2
6
PTR309 Sporda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
2
0
2
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I
3
0
3
PTR399 Yaz Uygulaması
0
8
6
PTR303 Ortopedik Rehabilitasyon
4
0
5
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 19 14 30

6. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
PTR302 Nörofizyolojik Yaklaşımlar II
2
2
6
PTR304 Protez ve Ortez Rehabilitasyonu
4
0
6
PTR306 Kardiak Rehabilitasyon
2
2
4
PTR308 El Rehabilitasyonu ve İş Uğraşı Tedavisi
2
0
4
PTR310 Pediatrik Rehabilitasyon
3
2
5
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II
3
0
3
Alan Seçmeli 0 0 2
Toplam 16 6 30

7. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK401 Türk Dili I
2
0
2
PTR403 Klinik Uygulama I
0
12
14
PTR405 Fizyoterapide Araştırma ve Kanıta Dayalı Uygulamalar I
2
0
3
PTR407 Fizyoterapide Klinik Problem Çözme I
3
0
5
Alan Seçmeli 0 0 2
Alan Dışı Seçmeli 0 0 4
Toplam 7 12 30

8. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK402 Türk Dili II
2
0
2
PTR404 Klinik Uygulama II
0
12
14
PTR406 Fizyoterapide Özel Konular
2
0
4
PTR408 Fizyoterapide Klinik Problem Çözme II
2
0
3
PTR410 Fizyoterapide Araştırma ve Kanıta Dayalı Uygulamalar II
2
0
2
Alan Dışı Seçmeli 0 0 5
Toplam 8 12 30