Prof. Dr. Nurhan BAYRAKTAR / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 6101


Dr. Öğr. Üyesi Naime ULUĞ / Bölüm Başkan Yardımcısı

/ +90 (312) 586 6110


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kas İskelet Sistemi Yaralanmaları, Ortopedik Rehabilitasyon, Manuel Tedavi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Hülya ARIKAN

/ +90 (312) 586 6104


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Kardiyak ve Pulmoner Rehabilitasyon, Tamamlayıcı Tedaviler, Diyabet.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Mehmet Murat SUMER

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Doktora: SSK Ankara Eğitim Hastanesi

Araştırma Konuları : Serebrovasküler Hastalıklar, İskemik Serebrovasküler Hastalıklarda Progresyon, Epilepsi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Erden KILIÇ

/ +90 (312) 586 6100


Lisans: Marmara Üniversitesi Doktora: Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Araştırma Konuları : Eklem Replasmanı, Klinik Sonuçlar, Tıpta Nanoteknoloji, Kemik ve Kartilaj Rejenerasyonu.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Nagihan ACET

/ +90 (312) 586 6113


Dr. Öğr. Üyesi Seval YILMAZ

/ +90 (312) 586 6105


Arş. Gör. Sena Nur BEGEN

/ +90 (312) 586 6119


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Yutma, Disfaji, Derin Servikal Fleksörler, Servikal Stabilizasyon.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Süleyman KORKUSUZ

/ +90 (312) 586 6119


Arş. Gör. Sema Nur ASLAN

/ +90 (312) 586 6119


Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Zeliha Özlem YÜRÜK

/ +90 (312) 586 80 00


Prof. Dr. Neslihan DURUTÜRK

/ +90 (312) 586 80 00