Dr. Öğr. Üyesi Naime ULUĞ / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 6110


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kas İskelet Sistemi Yaralanmaları, Ortopedik Rehabilitasyon, Manuel Tedavi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Hülya ARIKAN

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Kardiyak ve Pulmoner Rehabilitasyon, Tamamlayıcı Tedaviler, Diyabet.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Mehmet Murat SÜMER

/ +90 (312) 586 8578


Lisans, Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Doktora: SSK Ankara Eğitim Hastanesi

Araştırma Konuları : Serebrovasküler Hastalıklar, İskemik Serebrovasküler Hastalıklarda Progresyon, Epilepsi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Erden KILIÇ

/ +90 (312) 586 8578


Lisans: Marmara Üniversitesi Doktora: Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Araştırma Konuları : Eklem Replasmanı, Klinik Sonuçlar, Tıpta Nanoteknoloji, Kemik ve Kartilaj Rejenerasyonu.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Sena Nur BEGEN

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Yutma, Disfaji, Derin Servikal Fleksörler, Servikal Stabilizasyon.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. İlkem GÜZEL

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Afyon Kocatepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Ortopedik Rehabilitasyon, Biyomekanik, Nöroplastisite, Kas Mimarisi.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Deran OSKAY

/ +90 (312) 586 80 00


Prof. Dr. Selim Yavuz SANİSOĞLU

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Dr. Gül Deniz YILMAZ

/ +90 (312) 586 80 00