Dr. Öğr. Üyesi Naime ULUĞ

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon eğitiminde amaç, fizyoterapistlik mesleğinin etik değerlerini benimsemiş, fiziksel sağlığın ve fonksiyonel kapasitenin geliştirilmesinde tedavi edici stratejileri ve koruyucu prensipleri kazanmış, sağlığın geliştirilmesi kavramını ilke edinmiş, araştırmanın değerini kavramış, disiplinlerarası ve işbirliği içinde çalışabilen sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.

Bölümümüz modern altyapı çağdaş eğitim-öğretim ve araştırma ortamı, evrensel düzeyde bilgi üreten, kendini bilimsel olarak sürekli yenileyen ve araştıran aktif ve dinamik bir akademik kadro ile nitelikli öğrencilere ev sahipliği yapmayı amaçlamaktadır.

Dinamik akademik kadromuz, çok yönlü hazırlanmış programlar çerçevesinde, güncel kitaplar ve yayınlarla, öğrencilerle iyi bir iletişim içinde interaktif yöntemleri kullanmaktadır. Bu sayede öğrencilerin fonksiyonel uyum kazanmaları, yüksek bir motivasyona ve bireysel çalışma disiplinine sahip, insiyatif alabilen ve liderlik yapabilen, yenilikçi, insani değerlere ve sorumluluk bilincine sahip, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, öğrenmeye açık başarılı fertler olarak toplumla bütünleşmeleri ve araştırmacı bir ruhla yetişmeleri hedeflenmektedir.

Siz üniversite öğrencisi adaylarımız, dünyada ve ülkemizde tıbbın birçok alanında istihdam edilebilen nitelikli birer fizyoterapist olmak isterseniz, sizleri dinamik eğitim kadromuzla tanışmaya davet ediyoruz.