Misyon

İşletmeciliğin güncel konularını kuramsal ve uygulamaya dönük olarak iyi bilen, işletmelerde karşılaşılan sorunlara bilimsel çözümler getirebilecek, ilerici ve yenilikçi vizyona sahip geleceğin yöneticilerini ve akademisyenlerini yetiştirmektir.

Vizyon

Teknolojik ve kuramsal açıdan değişimi yakalamış eğitim programları ile başta Türkiye, Ortadoğu, Afrika ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri olmak üzere dünyanın tanınmış, iyi bilinen Türk Üniversiteleri arasında yer almak, öğrencilerimizin gururla andıkları programların yürütücüsü olarak, eğitim ve araştırmada lider konumuyla geleceğe yön vermektir.