Prof. Dr. Hüseyin Kamil BÜYÜKMİRZA

/ +90 (312) 586 8615


Lisans: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yüksek Lisans: Michigan State University Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yönetim Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Muhasebe Sistemlerinin Kurulması.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU

/ +90 (312) 586 8274


Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Pazarlama, Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Sağlık Turizmi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Mehmet Mithat ÜNER

/ +90 (312) 586 8600


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: University of Wisconsin Madison Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Pazarlama Stratejileri, Hizmet Pazarlaması, Uluslararası İşletmecilik.

Detaylı Özgeçmiş Kişisel Web Sitesi

Prof. Dr. Ali Rıza Zafer SAYAR

/ +90 (312) 586 8631


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Claremont Graduate Peter Drucker Management School (MBA) Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Muhasebe, Denetim, Finansal Piyasalar, Finansal Raporlama Standartları, Denetim Standartları, Entegre Raporlama.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU

/ +90 (312) 586 8655


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Duyuşsal Değişkenler, Öğretim Yöntemleri.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Burcu DİNÇERGÖK

/ +90 (312) 586 8648


Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Finansal Yönetim, Finansal Analiz, Sermaye Yapısı, sermaye piyasası, finansal büyüme- ekonomik büyüme ilişkisi, Birleşme ve satınalmalar.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Şule TUZLUKAYA

/ +90 (312) 586 8612


Lisans: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans: Northeastern Üniversitesi Doktora: Başkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Girişimcilik, Sosyal Ağdüzenekleri, Örgüt Teorisi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Zeki YANIK

/ +90 (312) 586 8672


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Finansal Analiz, Finansal Piyasalar, Muhasebe.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Burcu TOSUN

/ +90 (312) 586 8625


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Girişimcilik, Örgütsel Davranış, Örgütsel Psikoloji, Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Kariyer Planlama, Kurumsallaşma.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Tolga BENLİ

/ +90 (312) 586 8224


Lisans, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Muhasebe ve Finans, Mali Analiz, Finansal Yönetim, Finansal Analiz, Portföy Yönetimi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Elif BODUROĞLU

/ +90 (312) 586 8672


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Matematiksel Programlama, Çok Ölçütlü Karar Analizi.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Dr. Kenan ORTA

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Dr. İlknur ARSLAN ARAS

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Dr. Elif ÇELİK

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Dr. Alpay ERDOĞAN

/ +90 (312) 586 80 00