Prof. Dr. Hasan KAVAL

hasan.kaval@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8655


Lisans: Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Yüksek Okulu Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Muhasebe Standartlarındaki Gelişmeler, Denetim Standartlarındaki Gelişmeler, Aile İşletmeleri ve Kurumsal Yönetim.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Mehmet Mithat ÜNER

mithat.uner@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8600


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: University of Wisconsin Madison Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Pazarlama Stratejileri, Hizmet Pazarlaması, Uluslararası İşletmecilik.

Kişisel Web Sitesi

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU

dilaver.tengilimoglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8681


Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Pazarlama, Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Sağlık Turizmi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Hüseyin Kamil BÜYÜKMİRZA

kamil.buyukmirza@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yüksek Lisans: Michigan State University Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yönetim Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Muhasebe Sistemlerinin Kurulması.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU

ceyhan.cigdemoglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8673


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Duyuşsal Değişkenler, Öğretim Yöntemleri.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Burcu DİNÇERGÖK

burcu.dincergok@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8648


Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Finansal Yönetim, Finansal Analiz, Sermaye Yapısı, sermaye piyasası, finansal büyüme- ekonomik büyüme ilişkisi, Birleşme ve satınalmalar.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Pelin ÖZGEN

pelin.ozgen@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8647


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Pazarlamada Sayısal Modeller, Pazarlama Stratejileri, Pazarlama Araştırması, Pazarlama.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Şule Erdem TUZLUKAYA

sule.tuzlukaya@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8612


Lisans: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans: Northeastern Üniversitesi Doktora: Başkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Girişimcilik, Sosyal Ağdüzenekleri, Örgüt Teorisi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Zeki YANIK

zeki.yanik@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Finansal Analiz, Finansal Piyasalar, Muhasebe.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kerem YÜKSEL

kerem.yuksel@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Sayısal Yöntemler, Üretim Yönetimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Burcu TOSUN

burcu.tosun@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8625


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Girişimcilik, Örgütsel Davranış, Örgütsel Psikoloji, Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Kariyer Planlama, Kurumsallaşma.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Tolga BENLİ

tolga.benli@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8272


Lisans, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Muhasebe ve Finans, Mali Analiz.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Elif BODUROĞLU

elif.boduroglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8613


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Matematiksel Programlama, Çok Ölçütlü Karar Analizi.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Begüm UĞUR

begum.ugur@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8613


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Muhasebe ve Finans, Mali Analiz.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. İsmail EROL

ismail.erol@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Prof. Dr. Neşe SONGÜR

nese.songur@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Prof. Dr. Alptekin SÖKMEN

alptekin.sokmen@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Örgütsel Davranış, Mesleki Etik ve Güncel Yaklaşımlar.

Doç. Dr. Emine Ebru AKSOY

emine.aksoy@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Finansal Yönetim, Finans Matematiği, Yatırım Projelerinin Değerlemesi, Firma Değerlemesi, Türev Finansal Araçlar, Uluslararası Portföy Yönetimi.

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Asude ZENGİN

yasemin.zengin@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Dr. Çiğdem Kurt CİHANGİR

cigdem.cihangir@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Dr. İsmet DEMİRKOL

ismet.demirkol@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Dr. Abdulkadir Cevdet ÖZGEN

cevdet.ozgen@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. İlknur EKER

ilknur.eker@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


A. Gör. Dr. Şahnaz KOÇOĞLU

sahnaz.kocoglu@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00