ISL606 - Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar (3 + 0) 5

Üretim sistemleri, üretim stratejileri, üretim yönetimi kararları, ürün tasarımı ve geliştirme.

ISL600 - Seminer (0 + 0) 5

Konu belirleme, literatür taraması, hipotez belirleme, analiz etme, sonuçları yorumlama ve raporlama.

ISL690 - Yeterlik (0 + 0) 30

Doktora yeterlik sınavında başarılı olabilmek için gerekli bireysel çalışma 

ISL699 - Tez (0 + 0) 150

İşletme alanında bir araştırma konusu üzerine bilimsel kurallara uygun şekilde literatür taraması, hipotezlerin ortaya koyulması, analizi, sonuçların yorumu ve raporu.

ISL623 - Çağdaş Örgüt Kuramları (3 + 0) 5

Örgüt teorilerinin evrimi ve çağdaş örgüt teorileri, kaynak bağımlılığı teoremi, sosyal ağ teoremi, vekalet teoremi gibi güncel teoriler.

ISL697 - Tez Önerisi (0 + 0) 20

Öğrencinin tez çalışması için araştırma konusunu belirlenmesi, araştırma konusunun genel planı ile başlıca yararlanılacak kaynakların hazırlanması