Dönem 1 (1. Yarı Yıl)

Ders Kodu Ders Adı
Hafta
Teorik
Uygulama
Akts
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce)
14
2
0
2
TURK401 Türk Dili I
14
2
0
2
HIST221 Uygarlık Tarihi
14
3
0
3
ENG101 Akademik İngilizce I
14
4
0
3.5
MED101 Tıbba Giriş
4
3
1
0
MED103 Hücre
7
4
1
0
MED105 Büyüme ve Gelişme
5
5
1
0
KRY111 Kariyer Planlama
14
1
0
1

Dönem 1 (2. Yarı Yıl)

Ders Kodu Ders Adı
Hafta
Teorik
Uygulama
Akts
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce)
14
2
0
2
TURK402 Türk Dili II
14
2
0
2
ENG102 Akademik İngilizce II
14
4
0
3.5
MED102 Dokular ve İskelet Sistemi
6
4
0
0
MED104 Hareket
6
6
0
0
MED106 Halk Sağlığı
4
4
1
0
MED122 Araştırma Projesi I
16
2
2
2
MED192 Hücreden Sistemlere
20
14
2
36
Alan Dışı Seçmeli 14 3 0 4

Dönem 2 (3. Yarı Yıl)

Ders Kodu Ders Adı
Hafta
Teorik
Uygulama
Akts
ENG201 Akademik İngilizce III
14
3
0
3
MED201 İmmün Sistem
6
5
2
0
MED203 Nörobilimin Temelleri
10
5
2
0
Alan Dışı Seçmeli 14 3 0 4

Dönem 2 (4. Yarı Yıl)

Ders Kodu Ders Adı
Hafta
Teorik
Uygulama
Akts
ENG202 Akademik İngilizce IV
14
3
0
3
MED208 Araştırma Projesi II
16
1
1
2
MED204 Solunum Sistemi
6
5
2
0
MED202 Kardiyovasküler Sistem
10
6
2
0
MED292 Sistemlerden İnsan Vücuduna
32
14
0
44
Alan Dışı Seçmeli 14 3 0 4

Dönem 3 (5. Yarı Yıl)

Ders Kodu Ders Adı
Hafta
Teorik
Uygulama
Akts
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I
14
3
0
3
MED321 Araştırma Projesi III
16
2
2
2
MED301 Sindirim Sistemi
6
6
1
0
MED303 Ürogenital Sistem
6
5
1
0
MED305 Endokrin Sistem
4
4
1
0
Alan Seçmeli 1 2 0 2

Dönem 3 (6. Yarı Yıl)

Ders Kodu Ders Adı
Hafta
Teorik
Uygulama
Akts
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II
14
3
0
3
MED322 Araştırma Projesi IV
16
2
2
2
MED392 Sağlık, Patolojiler ve Hastalıklar
32
15
1
46
MED306 Klinikle Tanışma
5
4
0
0
MED304 Erişkin Sağlığı
6
6
1
0
MED302 Yaşamın Erken Yılları
5
4
1
0
Alan Seçmeli 2 0 0 2

Dönem 4 (7. Yarı Yıl)

Ders Kodu Ders Adı
Hafta
Teorik
Uygulama
Akts
MED401 İç Hastalıkları I
6
18
18
10
MED403 İç Hastalıkları II
6
18
18
10
MED405 Acil Tıp I
1
18
18
2
MED407 Göğüs Hastalıkları I
2
18
18
3
MED409 Psikiyatri I
3
18
18
5

Dönem 4 (8. Yarı Yıl)

Ders Kodu Ders Adı
Hafta
Teorik
Uygulama
Akts
MED402 Genel Cerrahi I
6
18
18
10
MED404 Nöroloji I
3
18
18
5
MED406 Adli Tıp
1
18
18
2
MED408 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji I
2
18
18
3
MED410 Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi
4
18
18
7
Alan Seçmeli 2 0 0 3

Dönem 5 (9. Yarı Yıl)

Ders Kodu Ders Adı
Hafta
Teorik
Uygulama
Akts
MED501 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları I
9
20
10
15
MED503 Anesteziyoloji ve Reanimasyon I
3
17
11
4
MED505 Kadın Hastalıkları ve Doğum I
6
20
15
11

Dönem 5 (10. Yarı Yıl)

Ders Kodu Ders Adı
Hafta
Teorik
Uygulama
Akts
MED502 Dermatoloji I
3
15
13
4
MED504 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon I
3
15
13
4
MED506 Göz Hastalıkları I
2
15
15
4
MED508 Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları I
3
15
13
4
MED510 Ortopedi ve Travmatoloji I
3
15
13
4
MED512 Üroloji I
2
20
15
4
MED514 Klinik Farmakoloji
3
15
13
4
Alan Seçmeli 2 0 0 2

Dönem 6 (11. Yarı Yıl)

Ders Kodu Ders Adı
Hafta
Teorik
Uygulama
Akts
MED609 Genel Cerrahi II
4
0
5
5
MED611 Kadın Hastalıkları ve Doğum II
4
0
5
5
MED613 Nöroloji II
4
0
5
5
MED615 Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği
4
0
5
5
Alan Seçmeli 4 0 0 5
Alan Seçmeli 4 0 0 5

Dönem 6 (12. Yarı Yıl)

Ders Kodu Ders Adı
Hafta
Teorik
Uygulama
Akts
MED610 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları II
4
0
5
5
MED612 Psikiyatri II
4
0
5
5
MED614 Acil Tıp III
4
0
5
5
Alan Seçmeli 4 0 0 5
Alan Seçmeli 4 0 0 5
Alan Seçmeli 4 0 0 5