Dönem 1 (1. Yarı Yıl)

Ders Kodu Ders Adı
Hafta
Teorik
Uygulama
Akts
TURK401 Türk Dili I
14
2
0
2
MED101 Tıbba Giriş
4
18
10
0
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce)
14
2
0
2
HIST221 Uygarlık Tarihi
14
3
0
3
ENG101 Akademik İngilizce I
14
4
0
3.5
MED103 Hücre
7
6
4
0
MED105 Büyüme ve Gelişme
5
15
4
0

Dönem 1 (2. Yarı Yıl)

Ders Kodu Ders Adı
Hafta
Teorik
Uygulama
Akts
MED106 Halk Sağlığı
4
21
1
0
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce)
14
2
0
2
MED104 Hareket
6
12
6
0
MED102 Dokular ve İskelet Sistemi
6
10
2
0
ENG102 Akademik İngilizce II
14
4
0
3.5
TURK402 Türk Dili II
14
2
0
2
MED122 Araştırma Projesi I
16
2
2
2
MED192 Hücreden Sistemlere
32
0
0
40

Dönem 2 (3. Yarı Yıl)

Ders Kodu Ders Adı
Hafta
Teorik
Uygulama
Akts
MED201 İmmün Sistem
6
15
2
0
MED203 Nörobilimin Temelleri
10
15
2
0
ENG201 Akademik İngilizce III
14
3
0
3
Alan Dışı Seçmeli 14 3 0 4

Dönem 2 (4. Yarı Yıl)

Ders Kodu Ders Adı
Hafta
Teorik
Uygulama
Akts
MED202 Kardiyovasküler Sistem
10
15
5
0
ENG202 Akademik İngilizce IV
14
3
0
3
MED208 Araştırma Projesi II
16
1
1
2
MED204 Solunum Sistemi
6
15
7
0
MED292 Sistemlerden İnsan Vücuduna
32
0
0
44
Alan Dışı Seçmeli 14 3 0 4

Dönem 3 (5. Yarı Yıl)

Ders Kodu Ders Adı
Hafta
Teorik
Uygulama
Akts
MED301 Sindirim Sistemi
6
21
6
0
MED305 Endokrin Sistem
5
18
4
0
MED303 Ürogenital Sistem
5
16
4
0
MED321 Araştırma Projesi III
16
2
2
2
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I
14
3
0
3

Dönem 3 (6. Yarı Yıl)

Ders Kodu Ders Adı
Hafta
Teorik
Uygulama
Akts
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II
14
3
0
3
MED302 Klinikle Tanışma
6
7
12
0
MED304 Yaşamın Erken Yılları
5
10
5
0
MED392 Sağlık, Patolojiler ve Hastalıklar
32
0
0
50
MED322 Araştırma Projesi IV
16
2
2
2
MED306 Erişkin Sağlığı
5
14
4
0

Dönem 4 (7. Yarı Yıl)

Ders Kodu Ders Adı
Hafta
Teorik
Uygulama
Akts
MED403 İç Hastalıkları II
6
18
18
10
MED405 Acil Tıp I
1
18
18
2
MED407 Göğüs Hastalıkları I
2
18
18
3
MED409 Psikiyatri I
3
18
18
5
MED401 İç Hastalıkları I
6
18
18
10

Dönem 4 (8. Yarı Yıl)

Ders Kodu Ders Adı
Hafta
Teorik
Uygulama
Akts
MED402 Genel Cerrahi I
6
18
18
10
MED404 Nöroloji I
3
18
18
5
MED406 Adli Tıp
1
18
18
2
MED408 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji I
2
18
18
3
MED410 Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi
4
18
18
7
Alan Seçmeli 2 0 0 3

Dönem 5 (9. Yarı Yıl)

Ders Kodu Ders Adı
Hafta
Teorik
Uygulama
Akts
MED501 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları I
9
20
10
15
MED503 Anesteziyoloji ve Reanimasyon I
3
17
11
4
MED505 Kadın Hastalıkları ve Doğum I
6
20
15
11

Dönem 5 (10. Yarı Yıl)

Ders Kodu Ders Adı
Hafta
Teorik
Uygulama
Akts
MED504 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon I
3
15
13
4
MED508 Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları I
3
15
13
4
MED510 Ortopedi ve Travmatoloji I
3
15
13
4
MED512 Üroloji I
2
20
15
4
MED506 Göz Hastalıkları I
2
15
15
4
MED514 Klinik Farmakoloji
3
15
13
4
MED502 Dermatoloji I
3
15
13
4
Alan Seçmeli 2 0 0 2

Dönem 6 (11. Yarı Yıl)

Ders Kodu Ders Adı
Hafta
Teorik
Uygulama
Akts
MED609 Genel Cerrahi II
4
0
5
5
MED611 Kadın Hastalıkları ve Doğum II
4
0
5
5
MED615 Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği
4
0
5
5
MED613 Nöroloji II
4
0
5
5
Alan Seçmeli 4 0 0 5
Alan Seçmeli 4 0 0 5

Dönem 6 (12. Yarı Yıl)

Ders Kodu Ders Adı
Hafta
Teorik
Uygulama
Akts
MED610 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları II
4
0
5
5
MED612 Psikiyatri II
4
0
5
5
MED614 Acil Tıp III
4
0
5
5
Alan Seçmeli 4 0 0 5
Alan Seçmeli 4 0 0 5
Alan Seçmeli 4 0 0 5