Cerrahi Tıp Bilimleri

Prof. Dr. Gamze YURDAKAN / Bölüm Başkanı / Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 6145


Lisans: Gazi Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi

Araştırma Konuları : Baş boyun patolojisi, Akciğerin tümöral ve nontümöral hastalıkları, Meme patolojisi ve prognostik faktörler, Ateroskleroz fizyopatolojisi, Diyabet fizyopatolojisi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Zeynep AKTAŞ / Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Uzmanlık Eğitimi: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Glokomda medikal tedavi, Erişkin ve pediatrik glokom cerrahisi, Minimal invaziv glokom cerrahisi, Gonioskopi asiste translüminal trabekülotomi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Mehmet Atıf Erol AKSEKİLİ

/ +90 (312) 586 80 00


Prof. Dr. Muhammet Reha ÇELİK / Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Prof. Dr. Ömer Nicat ÇOBANOĞLU / Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Dicle Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Anadolu Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Wilmington Medical Center

Araştırma Konuları : Jinekolojik Onkoloji, Gestasyonel Trofoblastik Hastalık.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Ali Kağan GÖKAKIN / Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Gazi Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Araştırma Konuları : Karaciğer Nakli, İleri Hepato Biliyer Cerrahi, Minimal İnvazif Cerrahi, Laparaskopik fıtık, dalak, böbrek üstü bezi, kalın bağırsak, mide cerrahisi, Sepsiste Uzak Organ Hasarı, Pankreas ve Safra Yolları Cerrahisi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Ali Şefik HOŞAL / Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Uzmanlık Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : KBB Hastalıkları, Baş Boyun Kanserleri, Oral Kavite Kanserleri, Tükürük Bezi Hastalıkları ve Kanserleri.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Halil Gürdal İNAL / Üroloji Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Prof. Dr. Sevtap HAMDEMİR KILIÇ / Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ankara Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Araştırma Konuları : Perinatoloji, Üreme Endokrinolojisi, Histoloji ve Embryoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Mehmet Serdar OĞUZ

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ankara Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Araştırma Konuları : Jinekolojik Kanserler, Jinekolojik Kanserlerin Tedavisinde Genetik ve İmmun Terapi, Minimal İnvaziv Cerrahi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Önder SÜRGİT

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Laparoskopik /Endoskopik Cerrahi, Tek-Port Laparoskopik Cerrahi, Bariatrik /Metabolik Cerrahi, Laparoskopik Tümör Cerrahisi, Laparoskopik Herni Cerrahisi, Laparoskopik Sürrenal Cerrahisi, Laparoskopik Donör Nefrektomi, Laparoskopik Pankreas Cerrahisi, Laparoskopik Kolo-Rektal Cerrahi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Canset AYDIN / Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Uzmanlık Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Umut BEKTAŞ / Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Artroskopik Diz Ameliyatları (Ön Çapraz Bağ, Arka Çapraz Bağ, Menisküs ve Kıkırdak cerrahisi), Artrokopik Omuz Cerrahisi (Rotator Kılıf Onarımı, SLAP Onarımı, İnstabilite Cerrahisi), Artroskopik El Bilek ve Dirsek Cerrahisi, Ayak Bilek Artroskopisi, Kalça Eklem Artroskopisi, Diz ve Kalça Artroplastisi (Parsiyel ve Total Protez Cerrahisi), Omuz Artroplastisi, Pediatrik Ortopedik Cerrahi (Pes Ekinovarus ve Gelişimsel Kalça Displazisi), Bebeklerde Kalça Ultrasonografisi, Alt Ekstremite Kırıkları, Üst Ekstremite Kırıkları, Torakal ve Lomber Omurga Kırıkları, Omurga Deformiteleri ve Skolyoz Cerrahisi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Esin BODUROĞLU / Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 6148


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: S.B. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Hastanesi

Araştırma Konuları : Meme Kanserleri, Çocukluk Çağı Tümörleri, Çölyak hastalığı, Mide kanserleri, Kolon kanserleri.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Erkut Baha BULDUK / Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Beyin ve Omurga Tümörleri, Vasküler Patolojiler, Servikal ve Lomber Dejeneratif ve Travmatik Patolojiler, Radyocerrahi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Serdar ERCAN / Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Akdeniz Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Dicle Üniversitesi

Araştırma Konuları : Beyin ve omurga tümörleri, Beynin vasküler patolojileri, Dejeneratif omurga hastalıkları, Öğrenme ve bellek.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Merter GÜLEN / Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ankara Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kolorektal cerrahi (proktoloji), Laparoskopik/robotik cerrahi, Anorektal fizyoloji (Anal manometre, Posterior tibial sinir stimülasyonu, anal ultrasonografi).

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Derviş GÜNER / Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji

Araştırma Konuları : Kalça ve diz artroplastisi, Robotik yardımlı kalça ve diz replasmanı, Sporcu yaralanmaları, artroskopik diz cerrahisi (menisküs, ön çapraz bağ, arka çapraz bağ ve kıkırdak sorunları), Artroskopik omuz cerrahisi, Alt ekstremite ve pelvis kırıkları.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Övsen ÖNAY / Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Başkent Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Baş Boyun Kanserleri, Fonksiyonel Endokopik Sinüs Cerrahisi, Obstruktif Uyku Apnesi Sendromu, Fasiyal Plastik Cerrahi, Adenotonsiller Cerrahi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fazıl Tolga SOYAL / Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ankara Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi ve Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi

Araştırma Konuları : Erişkin dönem kardiyovasküler hastalıkların cerrahi ve tıbbi tedavilerinde fizyopatolojik süreçlerinin araştırılması (Koroner arter hastalıkları, Kalp kapak hastalıkları, Aorta hastalıkları, Doğumsal kalp hastalıkları, Karotis arter hastalıkları, Periferik atardamar hastalıkları, Venöz yetmezlik ve varis) Langendorff kalp perfüzyon modelleri, Dolaşım sistemleri simülasyon modelleri, Malzeme ve teknolojik gelişmelerin tıbbi süreçlere entegrasyonu çalışmaları.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ulaş SÖZENER

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Böbrek Transplantasyonu, Karaciğer Transplantasyonu, İleri Laparoskopik Cerrahi, Hepapankreatikobiliyer Cerrahi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hakan YAKUPOĞLU / Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ankara Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Beyin Sapı Tümörleri, Nöroanatomi.

Detaylı Özgeçmiş