Cerrahi Tıp Bilimleri

Prof. Dr. Gamze YURDAKAN / Bölüm Başkanı / Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 6145


Lisans: Gazi Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi

Araştırma Konuları : Baş boyun patolojisi, Akciğerin tümöral ve nontümöral hastalıkları, Meme patolojisi ve prognostik faktörler, Ateroskleroz fizyopatolojisi, Diyabet fizyopatolojisi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Zeynep AKTAŞ / Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Uzmanlık Eğitimi: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Glokomda medikal tedavi, Erişkin ve pediatrik glokom cerrahisi, Minimal invaziv glokom cerrahisi, Gonioskopi asiste translüminal trabekülotomi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Mehmet Atıf Erol AKSEKİLİ

/ +90 (312) 586 80 00


Prof. Dr. Muhammet Reha ÇELİK / Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Prof. Dr. Ömer Nicat ÇOBANOĞLU / Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Dicle Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Anadolu Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Wilmington Medical Center

Araştırma Konuları : Jinekolojik Onkoloji, Gestasyonel Trofoblastik Hastalık.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Ali Şefik HOŞAL / Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Uzmanlık Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : KBB Hastalıkları, Baş Boyun Kanserleri, Oral Kavite Kanserleri, Tükürük Bezi Hastalıkları ve Kanserleri.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Sevtap HAMDEMİR KILIÇ / Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ankara Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Araştırma Konuları : Perinatoloji, Üreme Endokrinolojisi, Histoloji ve Embryoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Ali DALGIÇ / Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Prof. Dr. Oğuz Okan KARAEMİNOĞULLARI / Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları Anabilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Uludağ Üniversitesi

Araştırma Konuları : Ortopedi ve Travmatoloji, Cerrahi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Şadan AY / Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları Anabilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Posterior İnterosseöz Sinirin Anatomik Dağılımı, Suprascapular Sinirin Tuzaklanması, Vertebranın Morfometrik İncelenmesi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Özgür ÇAKMAK / Üroloji Anabilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Prof. Dr. Tahsin DALGIÇ / Genel Cerrahi Anabilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Prof. Dr. Pınar ALTIAYLIK ÖZER / Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Araştırma Konuları : Nörooftalmoloji, Pediatrik Oftalmoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Ulaş SÖZENER / Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Böbrek Transplantasyonu, Karaciğer Transplantasyonu, İleri Laparoskopik Cerrahi, Hepapankreatikobiliyer Cerrahi.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Yusuf Aytaç TOHMA / Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Araştırma Konuları : Üreme Endokrinolojisi, Yardımcı Üreme Teknikleri, Endometriozis.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Mustafa Suat BOLAT / Üroloji Anabilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Doç. Dr. Emre GÜNAKAN / Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Dr. Öğr. Üyesi Canset AYDIN / Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Uzmanlık Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Merter GÜLEN / Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ankara Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kolorektal cerrahi (proktoloji), Laparoskopik/robotik cerrahi, Anorektal fizyoloji (Anal manometre, Posterior tibial sinir stimülasyonu, anal ultrasonografi).

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Banu KUMRULU / Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fazıl Tolga SOYAL / Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ankara Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi ve Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi

Araştırma Konuları : Erişkin dönem kardiyovasküler hastalıkların cerrahi ve tıbbi tedavilerinde fizyopatolojik süreçlerinin araştırılması (Koroner arter hastalıkları, Kalp kapak hastalıkları, Aorta hastalıkları, Doğumsal kalp hastalıkları, Karotis arter hastalıkları, Periferik atardamar hastalıkları, Venöz yetmezlik ve varis) Langendorff kalp perfüzyon modelleri, Dolaşım sistemleri simülasyon modelleri, Malzeme ve teknolojik gelişmelerin tıbbi süreçlere entegrasyonu çalışmaları.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cihangir EMRAL / Genel Cerrahi Anabilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Uzmanlık Eğitimi: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kolorektal hastalıklar, Gastrointestinal Cerrahi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Konuralp YAKAR / Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Dr. Öğr. Üyesi Emre Yağız SAYACI / Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Nörotravma, Perkütan spinal cerrahi, Nöro-onkoloji, Nörovasküler cerrahi, Periferik sinirler ve tuzak nöropatiler.

Detaylı Özgeçmiş