Dahili Tıp Bilimleri

Prof. Dr. Ahmet SALTIK / Bölüm Başkanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı

/ +90 (312) 586 6146


Lisans: Hacettepe ve İstanbul Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Hacettepe ve İstanbul Üniversitesi

Araştırma Konuları : Halk Sağlığı / Toplum Hekimliği, Küreselleşme ve Sağlık, Epidemiyoloji, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık/Tıp Hukuku, Demografi ve Halk Sağlığı.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Fikriye Figen AYHAN / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ankara Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Araştırma Konuları : Kanser rehabilitasyonu, Lenfödem, Lipedema, flebo ödem, Kadın sağlığı ve rehabilitasyonu, Kardiyovasküler ve pulmoner rehabilitasyon, Ortopedik ve el rehabilitasyonu, Algoloji, Romatoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Celal KERVANCIOĞLU / Kardiyoloji Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Eşref Umut ÖZYER

/ +90 (312) 586 80 00


Prof. Dr. Siren SEZER

/ +90 (312) 586 6146


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kronik böbrek hastalığı, Böbrek nakli, Nutrisyon, Inflamasyon, Üremik metabolizma, Kalsifikasyon, Üremik kemik mineral dengesi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. İbrahim TEK / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Solid Tümörler, Hemaferezis, Kemik İliği Nakli.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Mehmet Zülküf ÖNAL / Nöroloji Anabilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Prof. Dr. Nurper ÖZEN / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D. (Psikiyatri)

Araştırma Konuları : Psikopatolojiler, Psikofarmakoloji, Nörobilim.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Halil Ertuğrul KÖROĞLU

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Klinik Psikiyatri ve Psikoterapi.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Ece GÖÇMEN / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Doç. Dr. Fatih KARAAHMET / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ege Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Hepatobiliyer sistem ve Pankreas, Safra yolları ve Pankreasın komplike hastalıklarında ileri endoskopik (ERCP) tedavileri, İleri endoskopik girişimler, Kronik karaciğer hastalıkları, Enflamatuvar barsak hastalığı.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Mehmet Emin DEMİR / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Gazi Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Ersin SARIÇAM / Kardiyoloji Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Uludağ Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Dr. Muhittin Ülker Eğitim ve Araştırma Uzmanlık Eğitimi: Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma

Araştırma Konuları : Girişimsel Kalp ve Damar İşlemleri, Klinik Kardiyoloji'de Problemler, Uyku ve Kalp, Akupunktur, Geleneksel Tıp ve Kalp.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Nalan CAN

/ +90 (312) 586 80 00


Dr. Öğr. Üyesi Canan DEMİR / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: İnönü Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Başkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Obezite, Tiroid hastalıkları, Diabetes mellitus.

Dr. Öğr. Üyesi Murat Can GÜNEY / Kardiyoloji Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Gazi Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Araştırma Konuları : Aterosklerotik Kalp Hastalıkları, Kalp Kapak Hastalıkları, Yapısal Kalp Hastalıkları.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Murat Doğan İŞCANLI / Acil Tıp Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Uzmanlık Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Acil Serviste Travma, Kardiyolojik Acil Durumlar, İlk Yardım, Zehirlenme, Ultrasonografi Kullanımı.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Laden JAFERİ / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Gelişimsel Pediatri, Ergen Sağlığı, Yeme Bozuklukları.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Elif DEMİRCİ SAADET / Dermatoloji Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Doç. Dr. Uğur ŞAHİN / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Hematolojik maligniteler, Kemik iliği nakli, Transplantasyon immünolojisi, Kanser hastalarında palyatif bakım, destek tedavileri ve yaşam kalitesi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Nazire UÇAR / Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Dr. Öğr. Üyesi Cemal YÜCE / Radyoloji Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ankara Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Gazi Üniversitesi Hastanesi

Araştırma Konuları : Tanı Radyolojisi, Tanı-Girişimsel Nöroradyoloji, Girişimsel Radyoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. İbrahim Sinan BUĞUR / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Uzmanlık Eğitimi: Marmara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Çocuklarda Boy Kısalığı, Çocuklarda Büyüme Gelişme , Tekrarlayan Solunum Yolu Hastalıkları.

Dr. Öğr. Üyesi Zekiye Safinur KESKİN / Radyoloji Anabilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ankara Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ufuk Üniversitesi

Araştırma Konuları : Diagnostik Radyoloji (X-rays, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve ultrason)- meme görüntüleme (mamografi), kardiyovasküler radyoloji ( göğüs radyolojisi, acil radyoloji, gastrointestinal radyoloji, genitoüriner radyoloji, baş ve boyun radyolojisi, kas-iskelet sistemi radyolojisi, pediatrik radyoloji), {Boş}.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Elif BABAOĞLU / Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Girişimsel pulmonoloji, KOAH, Pulmoner emboli, Sigara bırakma yöntemleri.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Muhammed Erkam SENCAR / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Araştırma Konuları : Tiroid hastalıkları, Paratiroid hastalıkları, Şeker Hastalığı.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Mehmet Murat SUMER / Nöroloji Anabilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Doktora: SSK Ankara Eğitim Hastanesi

Araştırma Konuları : Serebrovasküler Hastalıklar, İskemik Serebrovasküler Hastalıklarda Progresyon, Epilepsi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz ZAHİROĞLU / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Dr. Cansu ÖZKOÇER / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Prof. Dr. Ersin Hatice KARSLIOĞLU / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Prof. Dr. Ferda ÖNER ERKEKOL / Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Murat YURDAKÖK

/ +90 (312) 586 80 00


Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Kadri Şafak GÜÇER / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Araştırma konuları:Pediatri, Pediatrik ve Perinatal patoloji ve Pediatrik Nefropatoloji.

Detaylı Özgeçmiş