Dahili Tıp Bilimleri

Prof. Dr. Fikriye Figen AYHAN / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ankara Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Araştırma Konuları : Kanser rehabilitasyonu, Lenfödem, Lipedema, flebo ödem, Kadın sağlığı ve rehabilitasyonu, Kardiyovasküler ve pulmoner rehabilitasyon, Ortopedik ve el rehabilitasyonu, Algoloji, Romatoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Hüseyin AYHAN

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: İnönü Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Araştırma Konuları : Girişimsel Kardiyoloji, Aritmi-Elektrofizyoloji, Pulmoner Hipertansiyon, Yapısal ve Kapak Hastalıkları, Konjenital Kalp Hastalıkları, Karotis ve Periferal Arter Hastalıkları, Ekokardiyografi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Uğur GÖNÜLLÜ

/ +90 (312) 586 6140


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Akciğer Kanserleri, Bronkoloji ve Bronkoskopik Uygulamalar, Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları, İnterstisyel Akciğer Hastalıkları.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Halil Ertuğrul KÖROĞLU / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Klinik Psikiyatri ve Psikoterapi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Cem Hasan RAZİ / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Akdeniz Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi

Araştırma Konuları : Tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklara yaklaşım, Tekrarlayan wheezingli çocuklarda profilaksi ve tedavi, Tekrarlayan wheezing ve astımı olan çocuklarda immünmodülasyon, Gıda alerjilerinde immünmodülasyon, Alerjik hastalıklarda immünoterapi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Ahmet SALTIK / Halk Sağlığı Anabilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Siren SEZER

/ +90 (312) 586 6146


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kronik böbrek hastalığı, Böbrek nakli, Nutrisyon, Inflamasyon, Üremik metabolizma, Kalsifikasyon, Üremik kemik mineral dengesi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. İbrahim TEK / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Solid Tümörler, Hemaferezis, Kemik İliği Nakli.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Murat Doğan İŞCANLI / Acil Tıp Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Uzmanlık Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Acil Serviste Travma, Kardiyolojik Acil Durumlar, İlk Yardım, Zehirlenme, Ultrasonografi Kullanımı.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Bilge DURAN KARADUMAN

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ankara Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Araştırma Konuları : Girişimsel ekokardiyografi (Perkütan mitral kapak tamiri, MitraClip, TAVİ, Perkütan sol atriyal apendiks kapatılması, perkütan ASD-PFO-VSD kapatılması), Yapısal kalp hastalıkları, Transözefageal ekokardiyografi, Üç ve Dört boyutlu ekokardiyografi, Kardiyak Bilgisayarlı Tomografi, Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme, Kardiyo-onkoloji, Klinik Kardiyoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ersin SARIÇAM / Kardiyoloji Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Uludağ Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Dr. Muhittin Ülker Eğitim ve Araştırma Uzmanlık Eğitimi: Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma

Araştırma Konuları : Girişimsel Kalp ve Damar İşlemleri, Klinik Kardiyoloji'de Problemler, Uyku ve Kalp, Akupunktur, Geleneksel Tıp ve Kalp.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Arif Tolga SÖNMEZ / Nöroloji Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Araştırma Konuları : Epilepsi, Baş Ağrısı, Uyku Bozuklukları, Serebrovasküler Hastalıklar.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Cemal YÜCE / Radyoloji Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ankara Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Gazi Üniversitesi Hastanesi

Araştırma Konuları : Tanı Radyolojisi, Tanı-Girişimsel Nöroradyoloji, Girişimsel Radyoloji.

Detaylı Özgeçmiş