Dahili Tıp Bilimleri

Doç. Dr. Müge TECDER / Bölüm Başkanı

muge.tecder@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 6152


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Koroner iskemi-reperfüzyon, İntestinal iskemi-reperfüzyon, Önkoşullama ve ardkoşullama, Sepsis, ARDS, Serbest radikaller, Mitokondriyal KATP kanalları, Toksikoloji, Farmakoekonomi, İyi klinik uygulamalar.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Uğur GÖNÜLLÜ

ugur.gonullu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 6140


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Akciğer Kanserleri, Bronkoloji ve Bronkoskopik Uygulamalar, Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları, İnterstisyel Akciğer Hastalıkları.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Suna EMİR

suna.emir@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Uzmanlık Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Çocukluk çağı Lenfoma ve solid tümörleri klinik ve tedavisi, Lenfoma ve solid tümörlerde kök hücre mobilizasyonu ve otolog kemik iliği transplantasyonu, Hemanjiomlar ve diğer beniyn tümörler, Kemoterapi ve radyoterapi almış hastaların geç yan etkiler açısından izlemi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Cem Hasan RAZİ / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

cem.razi@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Akdeniz Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi

Araştırma Konuları : Tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklara yaklaşım, Tekrarlayan wheezingli çocuklarda profilaksi ve tedavi, Tekrarlayan wheezing ve astımı olan çocuklarda immünmodülasyon, Gıda alerjilerinde immünmodülasyon, Alerjik hastalıklarda immünoterapi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Siren SEZER

siren.sezer@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kronik böbrek hastalığı, Böbrek nakli, Nutrisyon, Inflamasyon, Üremik metabolizma, Kalsifikasyon, Üremik kemik mineral dengesi.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Hüseyin AYHAN

huseyin.ayhan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: İnönü Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Araştırma Konuları : Girişimsel Kardiyoloji, Aritmi-Elektrofizyoloji, Pulmoner Hipertansiyon, Yapısal ve Kapak Hastalıkları, Konjenital Kalp Hastalıkları, Karotis ve Periferal Arter Hastalıkları, Ekokardiyografi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Murat Doğan İŞCANLI / Acil Tıp Ana Bilim Dalı

dogan.iscanli@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Uzmanlık Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Bilge DURAN KARADUMAN

bilge.durankaraduman@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ankara Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Araştırma Konuları : Girişimsel ekokardiyografi (Perkütan mitral kapak tamiri, MitraClip, TAVİ, Perkütan sol atriyal apendiks kapatılması, perkütan ASD-PFO-VSD kapatılması), Yapısal kalp hastalıkları, Transözefageal ekokardiyografi, Üç ve Dört boyutlu ekokardiyografi, Kardiyak Bilgisayarlı Tomografi, Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme, Kardiyo-onkoloji, Klinik Kardiyoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ersin SARIÇAM / Kardiyoloji Ana Bilim Dalı

ersin.saricam@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Cemal YÜCE / Radyoloji Ana Bilim Dalı

cemal.yuce@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Detaylı Özgeçmiş