Temel Tıp Bilimleri

Prof. Dr. Necla TÜLEK / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 6140


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Antimikrobiyal Direnç, İnfeksiyon İmmünolojisi, Göç ve İnfeksiyon Hastalıkları, Aşılar ve Erişkin Bağışıklama, HIV/AIDS, Hepatit Virüsleri/Viral Hepatitler, Zoonotik Ajanlar.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Yekbun ADIGÜZEL / Tıbbi Biyokimya

/ +90 (312) 586 6152


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Ruhr-Üniversitesi Bochum

Araştırma Konuları : FT-IR, biyosensörler, bilgi teorisi, moleküler mimikri.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Nedret KILIÇ

/ +90 (312) 586 6147


Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: The Victoria University of Manchester

Araştırma Konuları : Oksidatif Stres ve İlişkili Enzim Aktiviteleri, Kanser Biyokimyası ve Fizyolojisi, Egzersiz Biyokimyası, Enzim Kinetikleri, Diyabet ve Komplikasyonları.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Veli Cengiz ÖZALP

/ +90 (312) 586 6150


Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Moleküler Tanı, Biyosensörler, Strip Test Geliştirilmesi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Çağla SÖNMEZ / Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Purdue University, USA

Araştırma Konuları : İklim Değişikliği etkilerinin moleküler düzeyde incelenmesi; Epigenetik hafıza.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Nuriye Ezgi BEKTUR AYKANAT

/ +90 (312) 586 6154


Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Sinir Bilimleri, Diyabetik Nöropati, Toksikoloji, Kardiyak Hipertirofi.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Ali Doğan DURSUN

/ +90 (312) 586 6154


Lisans, Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Aralıklı hipoksi, Egzersiz, Metabolik sendrom, Diabetes mellitus ve obezite gibi metabolik bozukluklar, Diyabetik iskelet kası atrofisi, Diyabetik kardiyomiyopati, İskemi reperfüzyon, Total oksidan / Antioksidan durum, Eritrosit deformitesi.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Hale ÖKTEM

/ +90 (312) 586 6143


Lisans: Ankara Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Makroskopik Anatomi, Işık Mikroskopi ve Elektron mikroskopi, Radyolojik Anatomi, Antropolojik Anatomi, Adli Antropoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Selma USLUCA / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi

Araştırma Konuları : Tıbbi Parazitoloji, Moleküler Parazitoloji, Sıtma, Leishmanyaz, Toksoplazmoz, Laboratuvar Kalite ve Akreditasyonu.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Aykut İlker ARSLAN / Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Doktora: İstanbul Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : COVID 19, Mikrobiyoloji, İmmünoloji, Halk Sağlığı.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Recep Ali BROHİ

/ +90 (312) 586 6120


Dr. Öğr. Üyesi Melike EROL DEMİRBİLEK / Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Dr. Öğr. Üyesi Badegül SARIKAYA

/ +90 (312) 586 6153


Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Egzersiz fizyolojisi, Kalp fizyolojisi, İnflamasyon.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Özge BOYACIOĞLU

/ +90 (312) 586 6151


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kanser Biyolojisi, Biyomateryal-Hücre Etkileşimi, Hücre Biyolojisi, Hücre Kültürü, İlaç Geliştirme, Nanopartiküller, Akciğer Kanseri, Kannabinoid/Endokannabinoidler, Histoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Çiğdem Elif ÇELİK / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ankara Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Tümör İmmünolojisi, Kanser Biyolojisi, Metastaz, Tumör İmmünoterapisi, Hayvan Deneyleri, Hibridoma, Mikrobiyal Biyoteknoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Tuğba ERASLAN / Fizyoloji Anabilim Dalı

/ +90 (312) 586 80 00


Arş. Gör. Sinem Nur SEVER

/ +90 (312) 586 6151


Lisans: Ahi Evran Üniversitesi

Araştırma Konuları : Anatomi, Anatomik İşaretlerle Yüz Yaşlanmasının Ölçümü, Yüz Yaşlanmasının Anatomisi.

Detaylı Özgeçmiş