Temel Tıp Bilimleri

Prof. Dr. Ali ACAR

/ +90 (312) 586 6144


Lisans, Uzmanlık Eğitimi: Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi

Araştırma Konuları : Tıbbi immünoloji, Biyofilm infeksiyonları, Aşılar ve Bağışıklama, Transfüzyon Tıbbı, Antimikrobiyal direnç ve enfeksiyon kontrolü, Transplant infeksiyonları, Viral hepatitiler, Diyabetik ayak infeksiyonları.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Nedret KILIÇ

/ +90 (312) 586 6147


Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: The Victoria University of Manchester

Araştırma Konuları : Oksidatif Stres ve İlişkili Enzim Aktiviteleri, Kanser Biyokimyası ve Fizyolojisi, Egzersiz Biyokimyası, Enzim Kinetikleri, Diyabet ve Komplikasyonları.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Veli Cengiz ÖZALP

/ +90 (312) 586 6150


Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Moleküler Tanı, Biyosensörler, Strip Test Geliştirilmesi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Necla TÜLEK

/ +90 (312) 586 6114


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Antimikrobiyal Direnç, İnfeksiyon İmmünolojisi, Göç ve İnfeksiyon Hastalıkları, Aşılar ve Erişkin Bağışıklama, HIV/AIDS, Hepatit Virüsleri/Viral Hepatitler, Zoonotik Ajanlar.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Nuriye Ezgi BEKTUR AYKANAT

/ +90 (312) 586 6142


Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Sinir Bilimleri, Diyabetik Nöropati, Toksikoloji, Kardiyak Hipertirofi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ali Doğan DURSUN

/ +90 (312) 586 6154


Lisans, Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Aralıklı hipoksi, Egzersiz, Metabolik sendrom, Diabetes mellitus ve obezite gibi metabolik bozukluklar, Diyabetik iskelet kası atrofisi, Diyabetik kardiyomiyopati, İskemi reperfüzyon, Total oksidan / Antioksidan durum, Eritrosit deformitesi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Sevil KÖSE

/ +90 (312) 586 6153


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kök Hücre, Nanoteknoloji, Nanotıp, Doku Mühendisliği, Mezenkimal Kök Hücre, Endokannabinoidler.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hale ÖKTEM

/ +90 (312) 586 6143


Lisans: Ankara Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Makroskopik Anatomi, Işık Mikroskopi ve Elektron mikroskopi, Radyolojik Anatomi, Antropolojik Anatomi, Adli Antropoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Badegül SARIKAYA

/ +90 (312) 586 6153


Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Egzersiz fizyolojisi, Kalp fizyolojisi, İnflamasyon.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Özge BOYACIOĞLU

/ +90 (312) 586 6151


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kanser Biyolojisi, Biyomateryal-Hücre Etkileşimi, Hücre Biyolojisi, Hücre Kültürü, İlaç Geliştirme, Nanopartiküller, Akciğer Kanseri, Kannabinoid/Endokannabinoidler, Histoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Sinem Nur İPLİKCİ

/ +90 (312) 586 6151


Lisans: Ahi Evran Üniversitesi

Araştırma Konuları : Anatomi, Anatomik İşaretlerle Yüz Yaşlanmasının Ölçümü, Yüz Yaşlanmasının Anatomisi.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Selin ÖNEN

/ +90 (312) 586 6151


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kök hücreler, Hücre ve organ kültürü, Mikroakışkanlar, Kokültür (Hücre-hücre etkileşimleri), Testis mikroçevresi ve infertilite, Spermatogonyal kök hücreler, Mezenkimal kök hücreler, Histoloji.

Detaylı Özgeçmiş