ATILIM Üniversitesi Onaylı Eğitim Organizasyonu (ATO) Uyumluluk İzleme Sistemi;

SHT-ORA ve SHT-UYUMLULUK İZLEME TALİMATI standartlarına uygun olarak kurulmuştur. ATO’nun başlıca görevi, ürün ve tüm hizmetlerimizin Uyumluluk İzlemesini devamlı kılmaktır. Görevinde hata yapmayacak pilotların yetiştirilmesi hedefine ulaşmak amacıyla Uyumluluk İzlemeye verilen önem katbekat artırılmıştır.

Eğitmekte olduğu genç insanların değerinin bilincinde olarak Üniversitemizin en önemli hizmeti, Türk Gençliğini sivil havacılık konusunda eğitmektir. Üniversitemiz bünyesindeki diğer akademik bölümlerde sağlanan eğitimlerde olduğu gibi ATO olarak verdiğimiz pilotaj eğitiminde de yükseköğretim düzeyinde ve uluslararası standartları yakalamış, çağdaş bir eğitim ve uyumluluk izleme sistemi ile başarıya ulaşmak esastır. Atılım Üniversitesi ATO, sivil havacılık alanında nitelikli insan gücü yetiştirmeyi hedef edinmiş bir organizasyondur ve Uyumluluk İzleme politikasını bu amaç doğrultusunda belirlemiştir.

Onaylı Eğitim Organizasyonu, yer ve uçuş emniyetinden taviz vermeden, tamamen şeffaf bir anlayışla, ulusal ve uluslararası mevzuatlara tam uyumlu olarak çağdaş ve kusursuz uçucu personel yetiştirme faaliyetlerini sürdürecektir.

Emniyet Politikası ve Hedefler

Emniyet, en önemli faaliyetimizdir. Tüm havacılık faaliyetlerimize yönelik sürekli olarak stratejiler ve süreçler geliştiriyor, uyguluyor, sürdürüyor ve iyileştiriyoruz; böylece en yüksek emniyet performansı seviyesine ulaşmayı ve ulusal / uluslararası standartları karşılamayı hedefliyoruz. Yönetimin tüm aşamaları, Sorumlu Müdür’den başlayarak, en yüksek emniyet performansına ulaşılmasından sorumludur.

Taahhüdümüz

  1. Uygun insan ve finansman kaynaklarını tedarik ederek, emniyet uygulamalarını desteklemek, etkili emniyet raporlaması ve iletişimini teşvik etmek ve finansal yönetimle aynı şekilde sonuçlara ilgi göstererek, adil kültür çerçevesinde emniyeti aktif şekilde yönetmek üzere, emniyet yönetimini desteklemek,
  2. Tüm yöneticilerin başlıca sorumlulukları arasına emniyet yönetimini yerleştirmek,
  3. Tüm personelin emniyet performansının sağlanmasıyla ilgili yükümlülükleri ve sorumluluklarını açıkça tanımlamak,
  4. Havacılık faaliyetleri ve insan faktörleri ile ilişkili riskleri ortadan kaldırmak ya da mümkün olan en düşük seviyeye getirmek amacıyla tehlike tanımlama ve risk yönetim süreçleri belirlemek ve uygulamak,
  5. Çalışanların gönüllü katılımını desteklemek, ölçmek ve artırmaya yönelik stratejiler geliştirmek,
  6. Hukuki ve düzenleyici şartlara ve standartlara uymak ve mümkün olduğunda bunların ötesine geçmek,
  7. Emniyet stratejileri ve süreçlerini uygulamak için yeterli beceri ve eğitime sahip kaynakların mevcut bulunmasını sağlamak,
  8. Tüm personelin yeterli ve uygun havacılık emniyet bilgisi ve eğitimi almasını, emniyet konularında yeterli olmasını ve yalnızca becerilerine uygun görevlere tayin edilmesini sağlamak,
  9. Emniyet performansımızı sürekli olarak iyileştirmek ve ilgili emniyet önleminin alınmasını ve etkili olmasını sağlamak için Emniyet yönetim incelemeleri gerçekleştirmek ve Emniyet performansımızı gerçekçi amaçlara ve/veya hedeflere göre belirlemek ve ölçümlemek,
  10. Faaliyetlerimizi destekleyecek, dışarıdan tedarik edilen sistemler ve hizmetlerin bizim emniyet performansı standartlarımızı karşılamasını sağlamaktır.