HUSUSİ PİLOT LİSANSI PPL(A) KURSUNUN AMACI

Hususi Pilot Lisansı - PPL(A) almak isteyen kişiye, lisansında mevcut sınıf ve tip yetkilerinin ticari olmayan bir uçuşta, herhangi bir gelir elde etmeksizin, sorumlu pilot veya yardımcı pilot olarak görerek Uçuş Şartları (VFR) altında emniyetle uçuş yapabilmesi için gerekli olan temel uçuş bilgi ve becerisini, uluslararası standartlarda vermektir.

 

SHYO Pilotaj Bölümü Lisans Programı PPL(A) Eğitimi

PPL(A) TEORİK BİLGİ EĞİTİMİ

115.00 SAAT

UÇUŞ SAFHASI TEORİK DERS

18.00 SAAT

PPL(A) TEORİK BİLGİ EĞİTİM GENEL TOPLAM

133.00 SAAT

UÇUŞ EĞİTİMİ

46.30 SAAT

PPL (A) EĞİTİMİ GENEL TOPLAM

179.30 SAAT

 

Lisans Programı Harici Kurslar için PPL(A) Eğitimi

PPL(A) TEORİK BİLGİ EĞİTİMİ

115.00 SAAT

UÇUŞ SAFHASI TEORİK DERS

18.00 SAAT

PPL(A) TEORİK BİLGİ EĞİTİM GENEL TOPLAM

133.00 SAAT

UÇUŞ EĞİTİMİ

46.30 SAAT

PPL (A) EĞİTİMİ GENEL TOPLAM

179.30 SAAT