• Atılım Üniversitesi Uçuş Okulu Müdürlüğü Başvuru Formu Doldurulacak (Web Sitemizden temin edilebilir)
  • Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgah Belgesi, Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Uygulamasından temin edilebilir)
  • Noter Tasdikli Diploma Belgesi
  • 16 Adet Vesikalık Fotoğraf
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi / Pasaport Fotokopisi
  • Kurs Sözleşmesi
  • Sağlık Raporu, Sağlık Sertifikası Fotokopisi (SHGM onaylı hastanelerden temin edilecektir).
  • Pilot Kursu Bitirme Belgesi
  • Müracaat ve Rapor Formu
  • Beceri Test Formu

Eğer; herhangi bir lisans sahibi ise Lisansı, Sağlık Sertifikası ve Uçuş Logu