LAPL (A) HAFİF HAVA ARACI PİLOT LİSANSI

KURSA BAŞLAMA ŞARTLARI

MİNİMUM YAŞ:

(a) uçaklar ve helikopterler için en az 17 yaşında;
(b) planörler ve balonlar için en az 16 yaşında olmalıdır.

EĞİTİM SEVİYESİ:

En az lise veya dengi okul mezunu olmak. Onaylı Eğitim Organizasyonu (ATO) kursa kabul edeceği adayın kurs teorik içeriğini anlayabilmesi için Matematik ve Fizik bilgisinin yeterli düzeyde olması gerektiğini öngörür.

SAĞLIK ŞARTLARI

PART-FCL 015’e göre, LAPL (A) lisansı için müracaat eden Pilot Adayı SHT-MED.A.030(b)’ de açıklanmış olan LAPL için en az Class II sağlık sertifikasına sahip olmalıdır.

OTORİTENİN KOYDUĞU İLAVE ŞARTLAR

LAPL(A) lisansı almak için müracaat eden aday SHT-FCL 120, FCL-125, FCL-105.A VE FCL.110.A şartlarını yerine getirmeli ve en az eğitimini aldığı hava aracı veya aynı varyantlardaki hava aracının yeterlilik testinden geçmelidir.

PPL (A) HUSUSİ PİLOTLUK LİSANSI

KURSA BAŞLAMA ŞARTLARI

MİNİMUM YAŞ:

Asgari 17  yaşını doldurmuş olmak

EĞİTİM SEVİYESİ

En az lise veya dengi okul mezunu olmak. Onaylı Eğitim Organizasyonu (ATO) kursa kabul edeceği adayın kurs teorik içeriğini anlayabilmesi için Matematik ve Fizik bilgisinin yeterli düzeyde olması gerektiğini öngörür. Aday SHT-FCL 055 Ek-1.2’ deki yeterlilik seviyesinde İngilizce lisan bilgisini kanıtlamalıdır.

SAĞLIK ŞARTLARI

SHT-FCL 210.A’ya göre, PPL(A) lisansı için müracaat eden Pilot Adayı SHT-MED.A.045’ te açıklanmış olan 1 nci veya 2 nci sınıf geçerli sağlık sertifikasına sahip olmalıdır.

OTORİTENİN KOYDUĞU İLAVE ŞARTLAR

PPL(A) lisansı almak için müracaat eden aday SHT-FCL 205.A ve 210.A şartlarını yerine getirmeli ve en az uçtuğu sınıf veya tipteki uçağın yeterlilik testinden geçmelidir.

 

ATP (A) MODÜLER TEORİK BİLGİ EĞİTİMİ

KURSA BAŞLAMA ŞARTLARI

Yaş Gerekliliği

SHT-FCL.500 maddesine göre Havayolu nakliye pilotu lisansına (ATPL) başvuran aday, en az 21 yaşında olmalıdır.

EĞİTİM SEVİYESİ

En az lise veya dengi okul mezunu olmak. Onaylı Eğitim Organizasyonu (ATO) kursa kabul edeceği adayın kurs teorik içeriğini anlayabilmesi için Matematik ve Fizik bilgisinin yeterli düzeyde olması gerektiğini öngörür. Aday SHT-FCL 055 Ek-1.2’ deki yeterlilik seviyesinde İngilizce lisan bilgisini kanıtlamalıdır.

SAĞLIK ŞARTLARI

SHGM tarafından veya SHGM’ce yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezleri tarafından
düzenlenmiş geçerli 1. sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak.

OTORİTENİN KOYDUĞU İLAVE ŞARTLAR

"SHT-1T Öğrenci Pilot Seçiminde Kullanılacak Test Talimatı" gereği öğrenci ATPL(A) modüler teorik eğitime başlamadan önce ilgili talimata uygun bir sınava girmeli ve sınav sonucunu ibraz etmelidir.

 

NR - GECE UÇUŞU

KURSA BAŞLAMA ŞARTLARI

YAŞ, EĞİTİM, SAĞLIK

 • PPL(A) lisans sahibi olmak.
 • Asgari 18 yaşını doldurmuş olmak.
 • Asgari Lise veya dengi okul mezunu olmak.
 • SHGM tarafından düzenlenmiş geçerli 1. Sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak

OTORİTENİN KOYDUĞU İLAVE ŞARTLAR

 • PPL(A) yetkisine sahip olmak ve Uçuş Eğitiminde; ilgili hava aracı kategorisinde en 5 saatlik gece Uçuş süresi, bunun en az 3 saatlik Çift kumanda uçuşu, bununda en az 1 saati asgari (50km-27NM) Seyrüsefer Uçuşu ve Gece şartlarında 5 yalnız kalkış ile 5 yalnız tam duruşlu inişi kapsamalıdır.
 • Kursiyer Yer dersleri esnasında, Uyumluluk izleme ve SMS Eğitimlerini (Sistem işleyişi hakkında bilgilendirme Kursu) alacaklardır.

 

(FI) UÇUŞ ÖĞRETMENLİĞİ

KURSA BAŞLAMA ŞARTLARI

 • FI(A) ve FI(H) için;
 • İlgili hava aracı kategorisinde en fazla 5 saati FSTD’de aletli yer süresi olmak üzere en az 10 saatlik aletli uçuş eğitimi almalıdır,
 • İlgili hava aracı kategorisinde PIC olarak 20 saatlik VFR seyrüsefer uçuşunu tamamlamalıdır.
 • FI(A) için ilave olarak;
 • En az CPL(A) sahibi olmalı ya da
 • En az PPL(A) sahibi olmalı ve
 • Sadece LAPL(A) eğitimi veren FI(A)’lar olmak üzere, CPL teorik bilgi gerekliliklerini karşılamalı.
 • En az 150 saati PIC olarak gerçekleştirilmiş olmak kaydıyla, uçaklarda ya da TMG’de en az 200 saatlik uçuş süresini tamamlamış olmalı
 • Tek motorlu piston uçaklarda en az 30 saat uçuş saati olmak, bunun en az 5 saatini aşağıdaki FCL.930.FI(a) bendinde belirtilen giriş öncesi testinden önceki 6 ay içerisinde yapmış olmalı
 • PIC olarak 2 farklı meydana tam duruşlu inişin yapıldığı toplamda 540 KM (300 NM) bir VFR seyrüsefer uçuşunu tamamlamış olmalıdır.

YAŞ, EĞİTİM SAĞLIK

 • En az 18 yaşını doldurmuş olmak.
 • En az lise mezunu ya da dengi okul mezunu olmak.
 • SHGM tarafından düzenlenmiş geçerli I sınıf sağlık sertifikasına sahip olmak Sınıf I sağlık raporu almak gereklidir. (ICAO Annex-1/PART-MED/SHT-MED’e göre)

OTORİTENİN KOYDUĞU İLAVE ŞARTLAR

 1. En az verilecek uçuş Eğitimine ilişkin bir lisansa ve ilgili yetkiye sahip olmak,
 2. Test Uçuşu Öğretmenleri hariç olmak üzere;
  1. 1.    Uçuş Eğitiminin verileceği Hava aracının Sınıfında / Tipinde en az 15 saatlik Uçuş süresini tamamlamış olmalı, uygulanabilir olduğu durumlarda bu 15 saatin 7 saati söz konusu hava aracı sınıfı / tipini temsil eden FSTD’de yapılabilir,
  2. 2.    Söz Konusu Hava aracının Sınıfında / Tipinde ilgili öğretmenlik kategorisine yönelik yetkinlik değerlendirilmesine tabi tutulmuş olmak
 3. Eğitim Uçuşu esnasında o hava aracında PIC olarak uçabilme imtiyazlarını göstermek
 4. İlgili hava aracı Kategorisinde en fazla 5 saati FSTD’de olmak üzere en az 10 saatlik Alet Uçuş Eğitimi alınmalı,
 5. En az CPL(A) lisans sahibi olmalı; yada en az PPL(A) lisansına sahip olup;
  1. 1.    CPL teorik bilgi gereksinimlerini karşılamalı
  2. 2.    En az 150 saati PIC olmak kaydı ile uçaklarda 200 saatlik toplam uçuş süresini karşılamalı
 6. Tek motorlu uçaklarda 30.00 saatlik uçuş, bunun en az 05.00 saati uçuş testinden (FCL.930.FI.a) önceki son 6 ay içinde olmalı.
 7. PIC olarak İki hariç meydana tam inişli toplam 300 NM’den az olmamak üzere toplam 20 saat S/S yapmış olmalı.
 8. FI sertifikasına sahip olmak için başvuran adaylar, FI Eğitim kursuna katılmak için gerekli becerilere sahip olup olmadıklarını değerlendirmek amacı ile Kursun başlangıç tarihinden önceki 6 ay içerisinde FCL.905.FI.(i) uyarınca niteliklere sahip bir FI ile birlikte spesifik kabul Uçuş Testini tamamlamalıdır. Kabul öncesi Uçuş Testi SHT.FCL talimatının ek 1.9’unda yer alan Sınıf / Tip yetkilerine ilişkin yeterlilik testini temel almalıdır.
 9. Kursiyer Yer dersleri esnasında, Uyumluluk izleme ve SMS Eğitimlerini (Sistem işleyişi hakkında bilgilendirme Kursu) alacaklardır.