LAPL (A) HAFİF HAVA ARACI PİLOT LİSANSI

KURSA BAŞLAMA ŞARTLARI

MİNİMUM YAŞ:

(a) uçaklar ve helikopterler için en az 17 yaşında;
(b) planörler ve balonlar için en az 16 yaşında olmalıdır.

EĞİTİM SEVİYESİ:

En az lise veya dengi okul mezunu olmak. Onaylı Eğitim Organizasyonu (ATO) kursa kabul edeceği adayın kurs teorik içeriğini anlayabilmesi için Matematik ve Fizik bilgisinin yeterli düzeyde olması gerektiğini öngörür.

SAĞLIK ŞARTLARI

PART-FCL 015’e göre, LAPL (A) lisansı için müracaat eden Pilot Adayı SHT-MED.A.030(b)’ de açıklanmış olan LAPL için en az Class II sağlık sertifikasına sahip olmalıdır.

OTORİTENİN KOYDUĞU İLAVE ŞARTLAR

LAPL(A) lisansı almak için müracaat eden aday SHT-FCL 120, FCL-125, FCL-105.A VE FCL.110.A şartlarını yerine getirmeli ve en az eğitimini aldığı hava aracı veya aynı varyantlardaki hava aracının yeterlilik testinden geçmelidir.

 

PPL (A) HUSUSİ PİLOTLUK LİSANSI

KURSA BAŞLAMA ŞARTLARI

MİNİMUM YAŞ:

Asgari 17  yaşını doldurmuş olmak

EĞİTİM SEVİYESİ

En az lise veya dengi okul mezunu olmak. Onaylı Eğitim Organizasyonu (ATO) kursa kabul edeceği adayın kurs teorik içeriğini anlayabilmesi için Matematik ve Fizik bilgisinin yeterli düzeyde olması gerektiğini öngörür. Aday SHT-FCL 055 Ek-1.2’ deki yeterlilik seviyesinde İngilizce lisan bilgisini kanıtlamalıdır.

SAĞLIK ŞARTLARI

SHT-FCL 210.A’ya göre, PPL(A) lisansı için müracaat eden Pilot Adayı SHT-MED.A.045’ te açıklanmış olan 1 nci veya 2 nci sınıf geçerli sağlık sertifikasına sahip olmalıdır.

OTORİTENİN KOYDUĞU İLAVE ŞARTLAR

PPL(A) lisansı almak için müracaat eden aday SHT-FCL 205.A ve 210.A şartlarını yerine getirmeli ve en az uçtuğu sınıf veya tipteki uçağın yeterlilik testinden geçmelidir.

 

ATP (A) MODÜLER TEORİK BİLGİ EĞİTİMİ

KURSA BAŞLAMA ŞARTLARI

Yaş Gerekliliği

SHT-FCL.500 maddesine göre Havayolu nakliye pilotu lisansına (ATPL) başvuran aday, en az 21 yaşında olmalıdır.

EĞİTİM SEVİYESİ

En az lise veya dengi okul mezunu olmak. Onaylı Eğitim Organizasyonu (ATO) kursa kabul edeceği adayın kurs teorik içeriğini anlayabilmesi için Matematik ve Fizik bilgisinin yeterli düzeyde olması gerektiğini öngörür. Aday SHT-FCL 055 Ek-1.2’ deki yeterlilik seviyesinde İngilizce lisan bilgisini kanıtlamalıdır.

SAĞLIK ŞARTLARI

SHGM tarafından veya SHGM’ce yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezleri tarafından
düzenlenmiş geçerli 1. sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak.

OTORİTENİN KOYDUĞU İLAVE ŞARTLAR

"SHT-1T Öğrenci Pilot Seçiminde Kullanılacak Test Talimatı" gereği öğrenci ATPL(A) modüler teorik eğitime başlamadan önce ilgili talimata uygun bir sınava girmeli ve sınav sonucunu ibraz etmelidir.

 

NR - GECE UÇUŞU

KURSA BAŞLAMA ŞARTLARI

YAŞ, EĞİTİM, SAĞLIK

 • PPL(A) lisans sahibi olmak.
 • Asgari 18 yaşını doldurmuş olmak.
 • Asgari Lise veya dengi okul mezunu olmak.
 • SHGM tarafından düzenlenmiş geçerli 1. Sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak

OTORİTENİN KOYDUĞU İLAVE ŞARTLAR

 • PPL(A) yetkisine sahip olmak ve Uçuş Eğitiminde; ilgili hava aracı kategorisinde en 5 saatlik gece Uçuş süresi, bunun en az 3 saatlik Çift kumanda uçuşu, bununda en az 1 saati asgari (50km-27NM) Seyrüsefer Uçuşu ve Gece şartlarında 5 yalnız kalkış ile 5 yalnız tam duruşlu inişi kapsamalıdır.
 • Kursiyer Yer dersleri esnasında, Uyumluluk izleme ve SMS Eğitimlerini (Sistem işleyişi hakkında bilgilendirme Kursu) alacaklardır.

 

(FI) UÇUŞ ÖĞRETMENLİĞİ

KURSA BAŞLAMA ŞARTLARI

 • FI(A) ve FI(H) için;
 • İlgili hava aracı kategorisinde en fazla 5 saati FSTD’de aletli yer süresi olmak üzere en az 10 saatlik aletli uçuş eğitimi almalıdır,
 • İlgili hava aracı kategorisinde PIC olarak 20 saatlik VFR seyrüsefer uçuşunu tamamlamalıdır.
 • FI(A) için ilave olarak;
 • En az CPL(A) sahibi olmalı ya da
 • En az PPL(A) sahibi olmalı ve
 • Sadece LAPL(A) eğitimi veren FI(A)’lar olmak üzere, CPL teorik bilgi gerekliliklerini karşılamalı.
 • En az 150 saati PIC olarak gerçekleştirilmiş olmak kaydıyla, uçaklarda ya da TMG’de en az 200 saatlik uçuş süresini tamamlamış olmalı
 • Tek motorlu piston uçaklarda en az 30 saat uçuş saati olmak, bunun en az 5 saatini aşağıdaki FCL.930.FI(a) bendinde belirtilen giriş öncesi testinden önceki 6 ay içerisinde yapmış olmalı
 • PIC olarak 2 farklı meydana tam duruşlu inişin yapıldığı toplamda 540 KM (300 NM) bir VFR seyrüsefer uçuşunu tamamlamış olmalıdır.

YAŞ, EĞİTİM SAĞLIK

 • En az 18 yaşını doldurmuş olmak.
 • En az lise mezunu ya da dengi okul mezunu olmak.
 • SHGM tarafından düzenlenmiş geçerli I sınıf sağlık sertifikasına sahip olmak Sınıf I sağlık raporu almak gereklidir. (ICAO Annex-1/PART-MED/SHT-MED’e göre)

OTORİTENİN KOYDUĞU İLAVE ŞARTLAR

 1. En az verilecek uçuş Eğitimine ilişkin bir lisansa ve ilgili yetkiye sahip olmak,
 2. Test Uçuşu Öğretmenleri hariç olmak üzere;
  1. 1.    Uçuş Eğitiminin verileceği Hava aracının Sınıfında / Tipinde en az 15 saatlik Uçuş süresini tamamlamış olmalı, uygulanabilir olduğu durumlarda bu 15 saatin 7 saati söz konusu hava aracı sınıfı / tipini temsil eden FSTD’de yapılabilir,
  2. 2.    Söz Konusu Hava aracının Sınıfında / Tipinde ilgili öğretmenlik kategorisine yönelik yetkinlik değerlendirilmesine tabi tutulmuş olmak
 3. Eğitim Uçuşu esnasında o hava aracında PIC olarak uçabilme imtiyazlarını göstermek
 4. İlgili hava aracı Kategorisinde en fazla 5 saati FSTD’de olmak üzere en az 10 saatlik Alet Uçuş Eğitimi alınmalı,
 5. En az CPL(A) lisans sahibi olmalı; yada en az PPL(A) lisansına sahip olup;
  1. 1.    CPL teorik bilgi gereksinimlerini karşılamalı
  2. 2.    En az 150 saati PIC olmak kaydı ile uçaklarda 200 saatlik toplam uçuş süresini karşılamalı
 6. Tek motorlu uçaklarda 30.00 saatlik uçuş, bunun en az 05.00 saati uçuş testinden (FCL.930.FI.a) önceki son 6 ay içinde olmalı.
 7. PIC olarak İki hariç meydana tam inişli toplam 300 NM’den az olmamak üzere toplam 20 saat S/S yapmış olmalı.
 8. FI sertifikasına sahip olmak için başvuran adaylar, FI Eğitim kursuna katılmak için gerekli becerilere sahip olup olmadıklarını değerlendirmek amacı ile Kursun başlangıç tarihinden önceki 6 ay içerisinde FCL.905.FI.(i) uyarınca niteliklere sahip bir FI ile birlikte spesifik kabul Uçuş Testini tamamlamalıdır. Kabul öncesi Uçuş Testi SHT.FCL talimatının ek 1.9’unda yer alan Sınıf / Tip yetkilerine ilişkin yeterlilik testini temel almalıdır.
 9. Kursiyer Yer dersleri esnasında, Uyumluluk izleme ve SMS Eğitimlerini (Sistem işleyişi hakkında bilgilendirme Kursu) alacaklardır.


App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3236 [title_tr] => Başvuru Koşulları [title_en] => Terms of Application [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

LAPL (A) HAFİF HAVA ARACI PİLOT LİSANSI

KURSA BAŞLAMA ŞARTLARI

MİNİMUM YAŞ:

(a) uçaklar ve helikopterler için en az 17 yaşında;
(b) planörler ve balonlar için en az 16 yaşında olmalıdır.

EĞİTİM SEVİYESİ:

En az lise veya dengi okul mezunu olmak. Onaylı Eğitim Organizasyonu (ATO) kursa kabul edeceği adayın kurs teorik içeriğini anlayabilmesi için Matematik ve Fizik bilgisinin yeterli düzeyde olması gerektiğini öngörür.

SAĞLIK ŞARTLARI

PART-FCL 015’e göre, LAPL (A) lisansı için müracaat eden Pilot Adayı SHT-MED.A.030(b)’ de açıklanmış olan LAPL için en az Class II sağlık sertifikasına sahip olmalıdır.

OTORİTENİN KOYDUĞU İLAVE ŞARTLAR

LAPL(A) lisansı almak için müracaat eden aday SHT-FCL 120, FCL-125, FCL-105.A VE FCL.110.A şartlarını yerine getirmeli ve en az eğitimini aldığı hava aracı veya aynı varyantlardaki hava aracının yeterlilik testinden geçmelidir.

 

PPL (A) HUSUSİ PİLOTLUK LİSANSI

KURSA BAŞLAMA ŞARTLARI

MİNİMUM YAŞ:

Asgari 17  yaşını doldurmuş olmak

EĞİTİM SEVİYESİ

En az lise veya dengi okul mezunu olmak. Onaylı Eğitim Organizasyonu (ATO) kursa kabul edeceği adayın kurs teorik içeriğini anlayabilmesi için Matematik ve Fizik bilgisinin yeterli düzeyde olması gerektiğini öngörür. Aday SHT-FCL 055 Ek-1.2’ deki yeterlilik seviyesinde İngilizce lisan bilgisini kanıtlamalıdır.

SAĞLIK ŞARTLARI

SHT-FCL 210.A’ya göre, PPL(A) lisansı için müracaat eden Pilot Adayı SHT-MED.A.045’ te açıklanmış olan 1 nci veya 2 nci sınıf geçerli sağlık sertifikasına sahip olmalıdır.

OTORİTENİN KOYDUĞU İLAVE ŞARTLAR

PPL(A) lisansı almak için müracaat eden aday SHT-FCL 205.A ve 210.A şartlarını yerine getirmeli ve en az uçtuğu sınıf veya tipteki uçağın yeterlilik testinden geçmelidir.

 

ATP (A) MODÜLER TEORİK BİLGİ EĞİTİMİ

KURSA BAŞLAMA ŞARTLARI

Yaş Gerekliliği

SHT-FCL.500 maddesine göre Havayolu nakliye pilotu lisansına (ATPL) başvuran aday, en az 21 yaşında olmalıdır.

EĞİTİM SEVİYESİ

En az lise veya dengi okul mezunu olmak. Onaylı Eğitim Organizasyonu (ATO) kursa kabul edeceği adayın kurs teorik içeriğini anlayabilmesi için Matematik ve Fizik bilgisinin yeterli düzeyde olması gerektiğini öngörür. Aday SHT-FCL 055 Ek-1.2’ deki yeterlilik seviyesinde İngilizce lisan bilgisini kanıtlamalıdır.

SAĞLIK ŞARTLARI

SHGM tarafından veya SHGM’ce yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezleri tarafından
düzenlenmiş geçerli 1. sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak.

OTORİTENİN KOYDUĞU İLAVE ŞARTLAR

"SHT-1T Öğrenci Pilot Seçiminde Kullanılacak Test Talimatı" gereği öğrenci ATPL(A) modüler teorik eğitime başlamadan önce ilgili talimata uygun bir sınava girmeli ve sınav sonucunu ibraz etmelidir.

 

NR - GECE UÇUŞU

KURSA BAŞLAMA ŞARTLARI

YAŞ, EĞİTİM, SAĞLIK

 • PPL(A) lisans sahibi olmak.
 • Asgari 18 yaşını doldurmuş olmak.
 • Asgari Lise veya dengi okul mezunu olmak.
 • SHGM tarafından düzenlenmiş geçerli 1. Sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak

OTORİTENİN KOYDUĞU İLAVE ŞARTLAR

 • PPL(A) yetkisine sahip olmak ve Uçuş Eğitiminde; ilgili hava aracı kategorisinde en 5 saatlik gece Uçuş süresi, bunun en az 3 saatlik Çift kumanda uçuşu, bununda en az 1 saati asgari (50km-27NM) Seyrüsefer Uçuşu ve Gece şartlarında 5 yalnız kalkış ile 5 yalnız tam duruşlu inişi kapsamalıdır.
 • Kursiyer Yer dersleri esnasında, Uyumluluk izleme ve SMS Eğitimlerini (Sistem işleyişi hakkında bilgilendirme Kursu) alacaklardır.

 

(FI) UÇUŞ ÖĞRETMENLİĞİ

KURSA BAŞLAMA ŞARTLARI

 • FI(A) ve FI(H) için;
 • İlgili hava aracı kategorisinde en fazla 5 saati FSTD’de aletli yer süresi olmak üzere en az 10 saatlik aletli uçuş eğitimi almalıdır,
 • İlgili hava aracı kategorisinde PIC olarak 20 saatlik VFR seyrüsefer uçuşunu tamamlamalıdır.
 • FI(A) için ilave olarak;
 • En az CPL(A) sahibi olmalı ya da
 • En az PPL(A) sahibi olmalı ve
 • Sadece LAPL(A) eğitimi veren FI(A)’lar olmak üzere, CPL teorik bilgi gerekliliklerini karşılamalı.
 • En az 150 saati PIC olarak gerçekleştirilmiş olmak kaydıyla, uçaklarda ya da TMG’de en az 200 saatlik uçuş süresini tamamlamış olmalı
 • Tek motorlu piston uçaklarda en az 30 saat uçuş saati olmak, bunun en az 5 saatini aşağıdaki FCL.930.FI(a) bendinde belirtilen giriş öncesi testinden önceki 6 ay içerisinde yapmış olmalı
 • PIC olarak 2 farklı meydana tam duruşlu inişin yapıldığı toplamda 540 KM (300 NM) bir VFR seyrüsefer uçuşunu tamamlamış olmalıdır.

YAŞ, EĞİTİM SAĞLIK

 • En az 18 yaşını doldurmuş olmak.
 • En az lise mezunu ya da dengi okul mezunu olmak.
 • SHGM tarafından düzenlenmiş geçerli I sınıf sağlık sertifikasına sahip olmak Sınıf I sağlık raporu almak gereklidir. (ICAO Annex-1/PART-MED/SHT-MED’e göre)

OTORİTENİN KOYDUĞU İLAVE ŞARTLAR

 1. En az verilecek uçuş Eğitimine ilişkin bir lisansa ve ilgili yetkiye sahip olmak,
 2. Test Uçuşu Öğretmenleri hariç olmak üzere;
  1. 1.    Uçuş Eğitiminin verileceği Hava aracının Sınıfında / Tipinde en az 15 saatlik Uçuş süresini tamamlamış olmalı, uygulanabilir olduğu durumlarda bu 15 saatin 7 saati söz konusu hava aracı sınıfı / tipini temsil eden FSTD’de yapılabilir,
  2. 2.    Söz Konusu Hava aracının Sınıfında / Tipinde ilgili öğretmenlik kategorisine yönelik yetkinlik değerlendirilmesine tabi tutulmuş olmak
 3. Eğitim Uçuşu esnasında o hava aracında PIC olarak uçabilme imtiyazlarını göstermek
 4. İlgili hava aracı Kategorisinde en fazla 5 saati FSTD’de olmak üzere en az 10 saatlik Alet Uçuş Eğitimi alınmalı,
 5. En az CPL(A) lisans sahibi olmalı; yada en az PPL(A) lisansına sahip olup;
  1. 1.    CPL teorik bilgi gereksinimlerini karşılamalı
  2. 2.    En az 150 saati PIC olmak kaydı ile uçaklarda 200 saatlik toplam uçuş süresini karşılamalı
 6. Tek motorlu uçaklarda 30.00 saatlik uçuş, bunun en az 05.00 saati uçuş testinden (FCL.930.FI.a) önceki son 6 ay içinde olmalı.
 7. PIC olarak İki hariç meydana tam inişli toplam 300 NM’den az olmamak üzere toplam 20 saat S/S yapmış olmalı.
 8. FI sertifikasına sahip olmak için başvuran adaylar, FI Eğitim kursuna katılmak için gerekli becerilere sahip olup olmadıklarını değerlendirmek amacı ile Kursun başlangıç tarihinden önceki 6 ay içerisinde FCL.905.FI.(i) uyarınca niteliklere sahip bir FI ile birlikte spesifik kabul Uçuş Testini tamamlamalıdır. Kabul öncesi Uçuş Testi SHT.FCL talimatının ek 1.9’unda yer alan Sınıf / Tip yetkilerine ilişkin yeterlilik testini temel almalıdır.
 9. Kursiyer Yer dersleri esnasında, Uyumluluk izleme ve SMS Eğitimlerini (Sistem işleyişi hakkında bilgilendirme Kursu) alacaklardır.
) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

LAPL (A) LIGHT AIRCRAFT PILOT LICENSE

PREREQUISITES

MINIMUM AGE:

(A) 17 for aircrafts and helicopters
(B) 16 for gliders and balloons.

EDUCATIONAL BACKGROUND:

Candidates must be graduate of a high school or equivalent. The Approved Training Organization prerequisites proficiency in Math and Psychics.

HEALTH CONDITION

According to PART-FCL 015, a pilot candidate applying for LAPL (A) must have a minimum of Class II health certificate announced in SHT-MED.A.030(b).

OTHER REQUIREMENTS BY THE AUTHORITY:

Applicants of LAPL (A) must meet SHT-FCL 120, FCL-125, FCL-105.A and FCL.110.A requirements and pass the proficiency exam prepared for their training aircraft or the same type.

 

PPL (A) PRIVATE PILOT LICENSE

PREREQUISITES

MINIMUM AGE:

17 years

EDUCATIONAL BACKGROUND

Candidates must be graduate of a high school or equivalent. The Approved Training Organization prerequisites proficiency in Math and Psychics. Candidates must prove their English proficiency as stated in SHT-FCL 055 Annex-1.2.

HEALTH CONDITION

According to SHT-FCL 210.A, a pilot candidate applying for PPL (A) must have a minimum of Class I or II health certificate announced in SHT-MED.A.045.

OTHER REQUIREMENTS BY THE AUTHORITY:

Applicants of PPL (A) must meet SHT-FCL 205.A and 210.A requirements and pass the proficiency exam prepared for their training aircraft or the same type.

 

ATP(A) MODULAR THEORETICAL TRAINING

PREREQUISITES

Age Requirement

Applicants of Air Transport Pilot License (ATPL) must be minimum 21 years old according to the article SHT-FCL.500.

EDUCATIONAL BACKGROUND

Candidates must be graduate of a high school or equivalent. The Approved Training Organization prerequisites proficiency in Math and Psychics. Candidates must prove their English proficiency as stated in SHT-FCL 055 Annex-1.2.

HEALTH CONDITION

Applicants must have Class I health certificate issued by DGCA or aviation medical centers authorized by DGCA.

OTHER REQUIREMENTS BY THE AUTHORITY:

Pursuant to “SHT-1T Test Directive on Trainee Pilot Selection”, students must take an exam complying with the directive and submit its result before starting modular theoretical training.

 

NR NIGHT FLIGHT

PREREQUISITES

AGE, TRAINING, HEALTH

 • Applicants must have PPL (A) license;
 • Be minimum 18 years old;
 • Be graduate of a high school or equivalent.
 • Have Class I health certificate issued by DGCA.

OTHER REQUIREMENTS BY THE AUTHORITY:

 • Applicants must have PPL (A) license and flight training must include 5-hour night flight 3 of which must be dual flight and 1 of which minimum (50km-27NM) Navigation Flight and 5 single take-off and 5 single full stop landing.
 • Trainees will take compliance monitoring and safety management system trainings within the scope of ground courses.

 

(FI) FLIGHT INSTRUCTOR TRAINING

PREREQUISITES

 • For FI (A) and FI (H):
 • Applicants must take 10-hour instrument flight training in relevant aircraft category; however, maximum 5 hours of the training can be taken in flight simulation training devices.
 • 20-Hour VFR navigation must be completed in relevant aircraft category as pilot in command.
 • For FI (A), applicants must have
 • Minimum CPL (A) or
 • Minimum PPL (A) and
 • Meet CPL theoretical knowledge requirements [for FI (A) giving only LAPL (A) training].
 • Trainees must complete:
  a minimum of 200-hour flight in aircrafts or touring motor glider. Minimum 150 hours of the training must be conducted as pilot in command position;
 • a minimum of 30-hour flight in single piston engined land planes. A minimum of 5 hours must be conducted within the last 6 months before the test specified in the paragraph FCL.930.FI(a);
 • Total 540-Km (300NM) VFR navigation flight as PIC including full stop landing on two different airports.

AGE, TRAINING, HEALTH

 • Applicants must:
  Be minimum 18 years old;
 • Be graduate of a high school or equivalent.
 • Have class I health certificate issued by DGCA, class I health report. (In accordance with ICAO Annex-1/PART-MED/SHT-MED)

OTHER REQUIREMENTS BY THE AUTHORITY:

 1. Trainees must have a license and authority regarding relevant flight training.
 2. Except for Test Flight Instructors;
  1. 1.    Trainees must complete a minimum of 15-hour flight in the category of flight training and 7 hours of this period must be conducted in FSTD representing relevant aircraft category/type;
  2. 2.    Take competence evaluation in relevant instructor category of the relevant aircraft category/type;
 3. Prove the competence of flying as PIC during the training flights in relevant aircraft;
 4. Take 10-hour instrument flight training in relevant aircraft category; however, maximum 5 hours of the training can be taken in flight simulation training devices.
 5. Have CPL (A) or PPL (A) at least;
  1. 1.    Meet theoretical requirements of CPL;
  2. 2.    Complete 200-hour total flight 150 of which must be in PIC position;
 6. complete 5 hours of 30 hour-flight in single engine aircrafts within the last 6 months before the flight test (FCL.930.FI.a);
 7. Have a minimum of 20-hour S/S experience in landing on two different airports as the pilot in command not less than 300 NM in total.
 8. Applicants of FI certificate must take specific acceptance flight test in company with a flight instructor having the qualifications specified in FCL.905.FI.(i) within 6 months before the starting date of the course. Pre-acceptance Flight Test must be based on the competence test regarding Category/Type licenses specified in Annex 1.9 of SHT.FCL.
 9. Trainees will take compliance monitoring and safety management system trainings within the scope of ground courses.
) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 137 [start] => [end] => [created_at] => 2018-02-05 10:54:08 [updated_at] => 2019-06-17 11:52:37 [parent_id] => 3235 [lft] => 48 [rgt] => 49 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => basvuru-kosullari-1517817248 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 157 [name_tr] => Müdürlükler [url] => mudurlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 137 [name_tr] => Uçuş Okulu Müdürlüğü [url] => ucus-okulu-mudurlugu [type] => ) ) [pages] => Array ( [3235] => Array ( [id] => 3235 [title_tr] => Öğrenci İşleri [parent_id] => [site_id] => 137 [external_link] => javascript:; [lft] => 47 [rgt] => 66 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 3235 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3236 [title_tr] => Başvuru Koşulları [title_en] => Terms of Application [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

LAPL (A) HAF\u0130F HAVA ARACI P\u0130LOT L\u0130SANSI<\/h3>\n\n

KURSA BA\u015eLAMA \u015eARTLARI<\/p>\n\n

M\u0130N\u0130MUM YA\u015e:<\/p>\n\n

(a) uçaklar ve helikopterler için en az 17 ya\u015f\u0131nda;
\n(b) planörler ve balonlar için en az 16 ya\u015f\u0131nda olmal\u0131d\u0131r.<\/p>\n\n

E\u011e\u0130T\u0130M SEV\u0130YES\u0130:<\/p>\n\n

En az lise veya dengi okul mezunu olmak. Onayl\u0131 E\u011fitim Organizasyonu (ATO) kursa kabul edece\u011fi aday\u0131n kurs teorik içeri\u011fini anlayabilmesi için Matematik ve Fizik bilgisinin yeterli düzeyde olmas\u0131 gerekti\u011fini öngörür.<\/p>\n\n

SA\u011eLIK \u015eARTLARI<\/p>\n\n

PART-FCL 015’e göre, LAPL (A) lisans\u0131 için müracaat eden Pilot Aday\u0131 SHT-MED.A.030(b)’ de aç\u0131klanm\u0131\u015f olan LAPL için en az Class II sa\u011fl\u0131k sertifikas\u0131na sahip olmal\u0131d\u0131r.<\/p>\n\n

OTOR\u0130TEN\u0130N KOYDU\u011eU \u0130LAVE \u015eARTLAR<\/p>\n\n

LAPL(A) lisans\u0131 almak için müracaat eden aday SHT-FCL 120, FCL-125, FCL-105.A VE FCL.110.A \u015fartlar\u0131n\u0131 yerine getirmeli ve en az e\u011fitimini ald\u0131\u011f\u0131 hava arac\u0131 veya ayn\u0131 varyantlardaki hava arac\u0131n\u0131n yeterlilik testinden geçmelidir.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

PPL (A) HUSUS\u0130 P\u0130LOTLUK L\u0130SANSI<\/h3>\n\n

KURSA BA\u015eLAMA \u015eARTLARI<\/p>\n\n

M\u0130N\u0130MUM YA\u015e:<\/p>\n\n

Asgari 17  ya\u015f\u0131n\u0131 doldurmu\u015f olmak<\/p>\n\n

E\u011e\u0130T\u0130M SEV\u0130YES\u0130<\/p>\n\n

En az lise veya dengi okul mezunu olmak. Onayl\u0131 E\u011fitim Organizasyonu (ATO) kursa kabul edece\u011fi aday\u0131n kurs teorik içeri\u011fini anlayabilmesi için Matematik ve Fizik bilgisinin yeterli düzeyde olmas\u0131 gerekti\u011fini öngörür. Aday SHT-FCL 055 Ek-1.2’ deki yeterlilik seviyesinde \u0130ngilizce lisan bilgisini kan\u0131tlamal\u0131d\u0131r.<\/p>\n\n

SA\u011eLIK \u015eARTLARI<\/p>\n\n

SHT-FCL 210.A’ya göre, PPL(A) lisans\u0131 için müracaat eden Pilot Aday\u0131 SHT-MED.A.045’ te aç\u0131klanm\u0131\u015f olan 1 nci veya 2 nci s\u0131n\u0131f geçerli sa\u011fl\u0131k sertifikas\u0131na sahip olmal\u0131d\u0131r.<\/p>\n\n

OTOR\u0130TEN\u0130N KOYDU\u011eU \u0130LAVE \u015eARTLAR<\/p>\n\n

PPL(A) lisans\u0131 almak için müracaat eden aday SHT-FCL 205.A ve 210.A \u015fartlar\u0131n\u0131 yerine getirmeli ve en az uçtu\u011fu s\u0131n\u0131f veya tipteki uça\u011f\u0131n yeterlilik testinden geçmelidir.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

ATP (A) MODÜLER TEOR\u0130K B\u0130LG\u0130 E\u011e\u0130T\u0130M\u0130<\/h3>\n\n

KURSA BA\u015eLAMA \u015eARTLARI<\/p>\n\n

Ya\u015f Gereklili\u011fi<\/p>\n\n

SHT-FCL.500 maddesine göre Havayolu nakliye pilotu lisans\u0131na (ATPL) ba\u015fvuran aday, en az 21 ya\u015f\u0131nda olmal\u0131d\u0131r.<\/p>\n\n

E\u011e\u0130T\u0130M SEV\u0130YES\u0130<\/p>\n\n

En az lise veya dengi okul mezunu olmak. Onayl\u0131 E\u011fitim Organizasyonu (ATO) kursa kabul edece\u011fi aday\u0131n kurs teorik içeri\u011fini anlayabilmesi için Matematik ve Fizik bilgisinin yeterli düzeyde olmas\u0131 gerekti\u011fini öngörür. Aday SHT-FCL 055 Ek-1.2’ deki yeterlilik seviyesinde \u0130ngilizce lisan bilgisini kan\u0131tlamal\u0131d\u0131r.<\/p>\n\n

SA\u011eLIK \u015eARTLARI<\/p>\n\n

SHGM taraf\u0131ndan veya SHGM’ce yetkilendirilmi\u015f havac\u0131l\u0131k t\u0131p merkezleri taraf\u0131ndan
\ndüzenlenmi\u015f geçerli 1. s\u0131n\u0131f sa\u011fl\u0131k sertifikas\u0131 sahibi olmak.<\/p>\n\n

OTOR\u0130TEN\u0130N KOYDU\u011eU \u0130LAVE \u015eARTLAR<\/p>\n\n

"SHT-1T Ö\u011frenci Pilot Seçiminde Kullan\u0131lacak Test Talimat\u0131" gere\u011fi ö\u011frenci ATPL(A) modüler teorik e\u011fitime ba\u015flamadan önce ilgili talimata uygun bir s\u0131nava girmeli ve s\u0131nav sonucunu ibraz etmelidir.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

NR - GECE UÇU\u015eU<\/h3>\n\n

KURSA BA\u015eLAMA \u015eARTLARI<\/p>\n\n

YA\u015e, E\u011e\u0130T\u0130M, SA\u011eLIK<\/p>\n\n

  \n\t
 • PPL(A) lisans sahibi olmak.<\/li>\n\t
 • Asgari 18 ya\u015f\u0131n\u0131 doldurmu\u015f olmak.<\/li>\n\t
 • Asgari Lise veya dengi okul mezunu olmak.<\/li>\n\t
 • SHGM taraf\u0131ndan düzenlenmi\u015f geçerli 1. S\u0131n\u0131f sa\u011fl\u0131k sertifikas\u0131 sahibi olmak<\/li>\n<\/ul>\n\n

  OTOR\u0130TEN\u0130N KOYDU\u011eU \u0130LAVE \u015eARTLAR<\/p>\n\n

   \n\t
  • PPL(A) yetkisine sahip olmak ve Uçu\u015f E\u011fitiminde; ilgili hava arac\u0131 kategorisinde en 5 saatlik gece Uçu\u015f süresi, bunun en az 3 saatlik Çift kumanda uçu\u015fu, bununda en az 1 saati asgari (50km-27NM) Seyrüsefer Uçu\u015fu ve Gece \u015fartlar\u0131nda 5 yaln\u0131z kalk\u0131\u015f ile 5 yaln\u0131z tam duru\u015flu ini\u015fi kapsamal\u0131d\u0131r.<\/li>\n\t
  • Kursiyer Yer dersleri esnas\u0131nda, Uyumluluk izleme ve SMS E\u011fitimlerini (Sistem i\u015fleyi\u015fi hakk\u0131nda bilgilendirme Kursu) alacaklard\u0131r.<\/li>\n<\/ul>\n\n

    <\/p>\n\n

   (FI) UÇU\u015e Ö\u011eRETMENL\u0130\u011e\u0130<\/h3>\n\n

   KURSA BA\u015eLAMA \u015eARTLARI<\/p>\n\n

    \n\t
   • FI(A) ve FI(H) için;<\/li>\n\t
   • \u0130lgili hava arac\u0131 kategorisinde en fazla 5 saati FSTD’de aletli yer süresi olmak üzere en az 10 saatlik aletli uçu\u015f e\u011fitimi almal\u0131d\u0131r,<\/li>\n\t
   • \u0130lgili hava arac\u0131 kategorisinde PIC olarak 20 saatlik VFR seyrüsefer uçu\u015funu tamamlamal\u0131d\u0131r.<\/li>\n\t
   • FI(A) için ilave olarak;<\/li>\n\t
   • En az CPL(A) sahibi olmal\u0131 ya da<\/li>\n\t
   • En az PPL(A) sahibi olmal\u0131 ve<\/li>\n\t
   • Sadece LAPL(A) e\u011fitimi veren FI(A)’lar olmak üzere, CPL teorik bilgi gerekliliklerini kar\u015f\u0131lamal\u0131.<\/li>\n\t
   • En az 150 saati PIC olarak gerçekle\u015ftirilmi\u015f olmak kayd\u0131yla, uçaklarda ya da TMG’de en az 200 saatlik uçu\u015f süresini tamamlam\u0131\u015f olmal\u0131<\/li>\n\t
   • Tek motorlu piston uçaklarda en az 30 saat uçu\u015f saati olmak, bunun en az 5 saatini a\u015fa\u011f\u0131daki FCL.930.FI(a) bendinde belirtilen giri\u015f öncesi testinden önceki 6 ay içerisinde yapm\u0131\u015f olmal\u0131<\/li>\n\t
   • PIC olarak 2 farkl\u0131 meydana tam duru\u015flu ini\u015fin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 toplamda 540 KM (300 NM) bir VFR seyrüsefer uçu\u015funu tamamlam\u0131\u015f olmal\u0131d\u0131r.<\/li>\n<\/ul>\n\n

    YA\u015e, E\u011e\u0130T\u0130M SA\u011eLIK<\/p>\n\n

     \n\t
    • En az 18 ya\u015f\u0131n\u0131 doldurmu\u015f olmak.<\/li>\n\t
    • En az lise mezunu ya da dengi okul mezunu olmak.<\/li>\n\t
    • SHGM taraf\u0131ndan düzenlenmi\u015f geçerli I s\u0131n\u0131f sa\u011fl\u0131k sertifikas\u0131na sahip olmak S\u0131n\u0131f I sa\u011fl\u0131k raporu almak gereklidir. (ICAO Annex-1\/PART-MED\/SHT-MED’e göre)<\/li>\n<\/ul>\n\n

     OTOR\u0130TEN\u0130N KOYDU\u011eU \u0130LAVE \u015eARTLAR<\/p>\n\n

      \n\t
     1. En az verilecek uçu\u015f E\u011fitimine ili\u015fkin bir lisansa ve ilgili yetkiye sahip olmak,<\/li>\n\t
     2. Test Uçu\u015fu Ö\u011fretmenleri hariç olmak üzere;\n\t
       \n\t\t
      1. 1.    Uçu\u015f E\u011fitiminin verilece\u011fi Hava arac\u0131n\u0131n S\u0131n\u0131f\u0131nda \/ Tipinde en az 15 saatlik Uçu\u015f süresini tamamlam\u0131\u015f olmal\u0131, uygulanabilir oldu\u011fu durumlarda bu 15 saatin 7 saati söz konusu hava arac\u0131 s\u0131n\u0131f\u0131 \/ tipini temsil eden FSTD’de yap\u0131labilir,<\/li>\n\t\t
      2. 2.    Söz Konusu Hava arac\u0131n\u0131n S\u0131n\u0131f\u0131nda \/ Tipinde ilgili ö\u011fretmenlik kategorisine yönelik yetkinlik de\u011ferlendirilmesine tabi tutulmu\u015f olmak<\/li>\n\t<\/ol>\n\t<\/li>\n\t
      3. E\u011fitim Uçu\u015fu esnas\u0131nda o hava arac\u0131nda PIC olarak uçabilme imtiyazlar\u0131n\u0131 göstermek<\/li>\n\t
      4. \u0130lgili hava arac\u0131 Kategorisinde en fazla 5 saati FSTD’de olmak üzere en az 10 saatlik Alet Uçu\u015f E\u011fitimi al\u0131nmal\u0131,<\/li>\n\t
      5. En az CPL(A) lisans sahibi olmal\u0131; yada en az PPL(A) lisans\u0131na sahip olup;\n\t
        \n\t\t
       1. 1.    CPL teorik bilgi gereksinimlerini kar\u015f\u0131lamal\u0131<\/li>\n\t\t
       2. 2.    En az 150 saati PIC olmak kayd\u0131 ile uçaklarda 200 saatlik toplam uçu\u015f süresini kar\u015f\u0131lamal\u0131<\/li>\n\t<\/ol>\n\t<\/li>\n\t
       3. Tek motorlu uçaklarda 30.00 saatlik uçu\u015f, bunun en az 05.00 saati uçu\u015f testinden (FCL.930.FI.a) önceki son 6 ay içinde olmal\u0131.<\/li>\n\t
       4. PIC olarak \u0130ki hariç meydana tam ini\u015fli toplam 300 NM’den az olmamak üzere toplam 20 saat S\/S yapm\u0131\u015f olmal\u0131.<\/li>\n\t
       5. FI sertifikas\u0131na sahip olmak için ba\u015fvuran adaylar, FI E\u011fitim kursuna kat\u0131lmak için gerekli becerilere sahip olup olmad\u0131klar\u0131n\u0131 de\u011ferlendirmek amac\u0131 ile Kursun ba\u015flang\u0131ç tarihinden önceki 6 ay içerisinde FCL.905.FI.(i) uyar\u0131nca niteliklere sahip bir FI ile birlikte spesifik kabul Uçu\u015f Testini tamamlamal\u0131d\u0131r. Kabul öncesi Uçu\u015f Testi SHT.FCL talimat\u0131n\u0131n ek 1.9’unda yer alan S\u0131n\u0131f \/ Tip yetkilerine ili\u015fkin yeterlilik testini temel almal\u0131d\u0131r.<\/li>\n\t
       6. Kursiyer Yer dersleri esnas\u0131nda, Uyumluluk izleme ve SMS E\u011fitimlerini (Sistem i\u015fleyi\u015fi hakk\u0131nda bilgilendirme Kursu) alacaklard\u0131r.<\/li>\n<\/ol>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

        LAPL (A) LIGHT AIRCRAFT PILOT LICENSE<\/h3>\n\n

        PREREQUISITES<\/p>\n\n

        MINIMUM AGE:<\/p>\n\n

        (A) 17 for aircrafts and helicopters
        \n(B) 16 for gliders and balloons.<\/p>\n\n

        EDUCATIONAL BACKGROUND:<\/p>\n\n

        Candidates must be graduate of a high school or equivalent. The Approved Training Organization prerequisites proficiency in Math and Psychics.<\/p>\n\n

        HEALTH CONDITION<\/p>\n\n

        According to PART-FCL 015, a pilot candidate applying for LAPL (A) must have a minimum of Class II health certificate announced in SHT-MED.A.030(b).<\/p>\n\n

        OTHER REQUIREMENTS BY THE AUTHORITY:<\/p>\n\n

        Applicants of LAPL (A) must meet SHT-FCL 120, FCL-125, FCL-105.A and FCL.110.A requirements and pass the proficiency exam prepared for their training aircraft or the same type.<\/p>\n\n

         <\/p>\n\n

        PPL (A) PRIVATE PILOT LICENSE<\/h3>\n\n

        PREREQUISITES<\/p>\n\n

        MINIMUM AGE:<\/p>\n\n

        17 years<\/p>\n\n

        EDUCATIONAL BACKGROUND<\/p>\n\n

        Candidates must be graduate of a high school or equivalent. The Approved Training Organization prerequisites proficiency in Math and Psychics. Candidates must prove their English proficiency as stated in SHT-FCL 055 Annex-1.2.<\/p>\n\n

        HEALTH CONDITION<\/p>\n\n

        According to SHT-FCL 210.A, a pilot candidate applying for PPL (A) must have a minimum of Class I or II health certificate announced in SHT-MED.A.045.<\/p>\n\n

        OTHER REQUIREMENTS BY THE AUTHORITY:<\/p>\n\n

        Applicants of PPL (A) must meet SHT-FCL 205.A and 210.A requirements and pass the proficiency exam prepared for their training aircraft or the same type.<\/p>\n\n

         <\/p>\n\n

        ATP(A) MODULAR THEORETICAL TRAINING<\/h3>\n\n

        PREREQUISITES<\/p>\n\n

        Age Requirement<\/p>\n\n

        Applicants of Air Transport Pilot License (ATPL) must be minimum 21 years old according to the article SHT-FCL.500.<\/p>\n\n

        EDUCATIONAL BACKGROUND<\/p>\n\n

        Candidates must be graduate of a high school or equivalent. The Approved Training Organization prerequisites proficiency in Math and Psychics. Candidates must prove their English proficiency as stated in SHT-FCL 055 Annex-1.2.<\/p>\n\n

        HEALTH CONDITION<\/p>\n\n

        Applicants must have Class I health certificate issued by DGCA or aviation medical centers authorized by DGCA.<\/p>\n\n

        OTHER REQUIREMENTS BY THE AUTHORITY:<\/p>\n\n

        Pursuant to “SHT-1T Test Directive on Trainee Pilot Selection”, students must take an exam complying with the directive and submit its result before starting modular theoretical training.<\/p>\n\n

         <\/p>\n\n

        NR NIGHT FLIGHT<\/h3>\n\n

        PREREQUISITES<\/p>\n\n

        AGE, TRAINING, HEALTH<\/p>\n\n

         \n\t
        • Applicants must have PPL (A) license;<\/li>\n\t
        • Be minimum 18 years old;<\/li>\n\t
        • Be graduate of a high school or equivalent.<\/li>\n\t
        • Have Class I health certificate issued by DGCA.<\/li>\n<\/ul>\n\n

         OTHER REQUIREMENTS BY THE AUTHORITY:<\/p>\n\n

          \n\t
         • Applicants must have PPL (A) license and flight training must include 5-hour night flight 3 of which must be dual flight and 1 of which minimum (50km-27NM) Navigation Flight and 5 single take-off and 5 single full stop landing.<\/li>\n\t
         • Trainees will take compliance monitoring and safety management system trainings within the scope of ground courses.<\/li>\n<\/ul>\n\n

           <\/p>\n\n

          (FI) FLIGHT INSTRUCTOR TRAINING<\/h3>\n\n

          PREREQUISITES<\/p>\n\n

           \n\t
          • For FI (A) and FI (H):<\/li>\n\t
          • Applicants must take 10-hour instrument flight training in relevant aircraft category; however, maximum 5 hours of the training can be taken in flight simulation training devices.<\/li>\n\t
          • 20-Hour VFR navigation must be completed in relevant aircraft category as pilot in command.<\/li>\n\t
          • For FI (A), applicants must have<\/li>\n\t
          • Minimum CPL (A) or<\/li>\n\t
          • Minimum PPL (A) and<\/li>\n\t
          • Meet CPL theoretical knowledge requirements [for FI (A) giving only LAPL (A) training].<\/li>\n\t
          • Trainees must complete:
           \n\ta minimum of 200-hour flight in aircrafts or touring motor glider. Minimum 150 hours of the training must be conducted as pilot in command position;<\/li>\n\t
          • a minimum of 30-hour flight in single piston engined land planes. A minimum of 5 hours must be conducted within the last 6 months before the test specified in the paragraph FCL.930.FI(a);<\/li>\n\t
          • Total 540-Km (300NM) VFR navigation flight as PIC including full stop landing on two different airports.<\/li>\n<\/ul>\n\n

           AGE, TRAINING, HEALTH<\/p>\n\n

            \n\t
           • Applicants must:
            \n\tBe minimum 18 years old;<\/li>\n\t
           • Be graduate of a high school or equivalent.<\/li>\n\t
           • Have class I health certificate issued by DGCA, class I health report. (In accordance with ICAO Annex-1\/PART-MED\/SHT-MED)<\/li>\n<\/ul>\n\n

            OTHER REQUIREMENTS BY THE AUTHORITY:<\/p>\n\n

             \n\t
            1. Trainees must have a license and authority regarding relevant flight training.<\/li>\n\t
            2. Except for Test Flight Instructors;\n\t
              \n\t\t
             1. 1.    Trainees must complete a minimum of 15-hour flight in the category of flight training and 7 hours of this period must be conducted in FSTD representing relevant aircraft category\/type;<\/li>\n\t\t
             2. 2.    Take competence evaluation in relevant instructor category of the relevant aircraft category\/type;<\/li>\n\t<\/ol>\n\t<\/li>\n\t
             3. Prove the competence of flying as PIC during the training flights in relevant aircraft;<\/li>\n\t
             4. Take 10-hour instrument flight training in relevant aircraft category; however, maximum 5 hours of the training can be taken in flight simulation training devices.<\/li>\n\t
             5. Have CPL (A) or PPL (A) at least;\n\t
               \n\t\t
              1. 1.    Meet theoretical requirements of CPL;<\/li>\n\t\t
              2. 2.    Complete 200-hour total flight 150 of which must be in PIC position;<\/li>\n\t<\/ol>\n\t<\/li>\n\t
              3. complete 5 hours of 30 hour-flight in single engine aircrafts within the last 6 months before the flight test (FCL.930.FI.a);<\/li>\n\t
              4. Have a minimum of 20-hour S\/S experience in landing on two different airports as the pilot in command not less than 300 NM in total.<\/li>\n\t
              5. Applicants of FI certificate must take specific acceptance flight test in company with a flight instructor having the qualifications specified in FCL.905.FI.(i) within 6 months before the starting date of the course. Pre-acceptance Flight Test must be based on the competence test regarding Category\/Type licenses specified in Annex 1.9 of SHT.FCL.<\/li>\n\t
              6. Trainees will take compliance monitoring and safety management system trainings within the scope of ground courses.<\/li>\n<\/ol>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 137 [start] => [end] => [created_at] => 2018-02-05 10:54:08 [updated_at] => 2019-06-17 11:52:37 [parent_id] => 3235 [lft] => 48 [rgt] => 49 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => basvuru-kosullari-1517817248 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 137 [url] => ucus-okulu-mudurlugu [name_tr] => Uçuş Okulu Müdürlüğü [type_id] => 4 [parent_id] => 157 [lft] => 284 [rgt] => 285 [depth] => 3 ) [original:protected] => Array ( [id] => 137 [url] => ucus-okulu-mudurlugu [name_tr] => Uçuş Okulu Müdürlüğü [type_id] => 4 [parent_id] => 157 [lft] => 284 [rgt] => 285 [depth] => 3 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1