KURSUN AMACI

Kursiyere Uçuş Öğretmenlik Yetkisi (FI) almak üzere gerekli Eğitim ve Öğretimi vermek.

FI(A) TEORİK BİLGİ EĞİTİMİ

100.00 SAAT

FI(A) ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ

25.00 SAAT

FI(A) TEORİK BİLGİ EĞİTİM GENEL TOPLAM

125.00 SAAT

UÇUŞ EĞİTİMİ

32.30 SAAT

FI(A) EĞİTİMİ GENEL TOPLAM

157.30 SAAT