Pilotaj Eğitimimiz Hazırlık Sınıfı ile birlikte toplam 5 yıllık süreyi kapsamaktadır. İngilizce dil bilgisine sahip olan yapılacak sınavda muafiyet kazanan öğrenciler, uçuş eğitimlerini de içerecek şekilde 4 yıl akademik eğitim öğretim görürler. 

 MF-4 Puan Türünden öğrenciler bölüme kabul edilmektedir. 

2016-2017 Eğitim Öğretim yılında burslu 3 kontenjanımız için taban puan 489,667 başarı sıralaması ise 6994, ücretli 22 kontenjanımız için ise taban puan 240,141 başarı sıralaması ise 238.813 olmuştur.

Pilotaj eğitimi için lise mezunu olmak yeterlidir. Lise mezunu bir şahıs uçuş okullarında 2-3 yılla yakın bir süre eğitim ve öğretim görerek pilot olabilirler. Ancak üniversite diplomaları olmaz. Bugün birçok hava yolu üniversite mezunlarını istihdam etmektedir. Ayrıca, üniversite eğitimi ile uçuş eğitimi süresi boyunca uçuşa engel vasıfların oluşması durumunda yan dallardan üniversite mezunu olabilme imkânı da sağlanmış olmaktadır.

Sivil Havacılık kapsamında yer alan tüm mesleklerin olmazsa olmaz şartı İngilizcedir.  Gerek pilotaj gerek diğer sivil havacılık mesleklerinin tümü uluslararası mesleklerdir. Bu nedenle İngilizce dil bilgisi sivil havacılık için çok önemlidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur. Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulunda öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf olmaları için, öngörülen minimum şartlar; son iki yılda yapılan TOEFL sınavından 75 (IBT) (en az 20 puanı yazma bölümünden), 537 + 4 (yazma) (basılı ortamda sınav), IELTS (akademik veya genel) sınavından 6.0 (her bölüm için en az 5.0 puan), FC sınavından C, ve YDS sınavından 80 olarak belirlenmiştir. Bu sınavlardan öngörülen notları alarak İngilizce dil bilgisini belgeleyenler Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu Pilotaj Okulunda hazırlık sınıfını okumadan, doğrudan 4 yıllık eğitime geçebilmektedir. 

Hazırlık eğitimini takiben tamamlanacak 4 yıllık Pilotaj Eğitimi sonunda mezunlarımız “CPL/IR Frozen ATPL” olarak ifade edilen “Dondurulmuş ATPL” uçuş lisansına sahip olacaktır. Bu uçuş lisansına sahip olan pilotlar havayollarında uçacakları uçak tipine göre TİP İNTİBAK EĞİTİMİNİ tamamladıklarında hava yollarında ikinci pilot olarak uçabilirler. 

Bu eğitim, örneğin ATLASGLOBAL Hava Yolları’nda ikinci pilot olarak uçacaksanız AIRBUS A319/320/321 uçaklarında ikinci pilot olarak görev yapabilmek için almanız gereken tip intibak eğitiminin adıdır. Ayrıca söz konusu eğitim üniversitelerde verilecek akademik eğitimin dışında alınacak bir eğitimdir ve bu eğitim ülkemizde mevcut havayolu firmaları tarafından verilmektedir. Atılım Üniversitesi öğrencileri CPL/IR Frozen ATPL eğitimlerini tamamladıktan sonra talep etmeleri halinde AFA ve ATLASGLOBAL havayolu firması ile yapılmış olan anlaşma kapsamında AIRBUS A319/320/321 Tip İntibak Eğitimi alabileceklerdir.

CPL/IR Frozen ATPL (A) Modüler eğitimdir. Öğrenci başarılı olması halinde Aletli Uçuş yetkisine sahip Ticari Pilot lisansı (CPL/IR) ile, Havayolu Taşımacılık Pilot Lisansı Teorik eğitim (Frozen ATPL) yetkisine sahip olur. 

  • 45 saat PPL Uçuşu ile Hususi Pilot Lisansı (Private Pilot License-PPL),
  • 5 saat Gece Uçuşunu,
  • 85 saat Sorumlu Pilot olarak (PIC) Uçuşu,
  • 35 Saati FNPT II simülatöründe ve 15 saati uçakta olmak üzere toplam 50 saat Aletli Uçuşu,
  • 15 Saat Commercial Pilot License (CPL) Uçuşu ile (CPL/IR Lisansı),
  • 13 Saat Çift Motorlu Uçaklarla Uçuşu ile (ME/IR Lisansı),
  • Ayrıca her lisansın sonunda SHGM tarafından yapılan (PPL-CPL/IR-ME) kontrol uçuşlarını kapsamaktadır.

45 saat PPL + 5 saat gece + 85 saat Sorumlu Pilot + 50 saat Alet + 15 saat CPL + 13 saat Çift Motor + 3 saat kontrol uçuşları olmak üzere Toplam 216 saat uçuş yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen değerler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uluslararası standardlara göre belirlenmiş olan asgari uçuş saatleridir. 

Uçuşlar, Atlas Global Hava Yolları A.Ş. tarafından kurulmuş olan AFA Uçuş Okulu bünyesinde icra edilecektir. AFA Uçuş Okulu uçuş eğitimleri için ana eğitim üssü olarak Çorlu, yedek üsler olarak Edremit, Çanakkale, Bodrum ve Dalaman meydanlarını kullanmaktadır. Mevsimsel ve meteorolojik nedenlerden dolayı uçuş operasyonundaki kısıtlamalara tabi olmamak maksadıyla uçuş eğitimleri ana eğitim üssünün dışında yedek eğitim meydanlarında da yapılabilmektedir.

PPL uçuş lisansı için yapılacak olan uçuş eğitimleri, teorik eğitimleri müteakip akademik öğretimin ilk yılında yani birinci sınıfta tamamlanması planlanmıştır. PPL seviyesindeki uçuşlar 45 Saat olarak belirlenmiştir ve eğitim periyodları aşağıdadır,  

a. 25 saat çift kumanda ile uçuşu,

b. 10 saat denetim altında yalnız uçuşu,

c. 5 saat yalnız seyrüsefer uçuşu, ve

d. 5 saat simulatörde temel alet uçuşunu kapsamaktadır.  

PPL uçuş lisansı için teorik derslerinin, akademik öğretimin ilk yılında yani birinci sınıfta tamamlanması planlanmıştır. Bu kapsamda öğrencilere, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından öngörülmüş konulara ilişkin en az 100 saatlik temel teorik dersin 132 saat olarak verilmesi planlanmıştır. Teorik derslerin sonunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kontrolünde tüm konuları içerecek şekilde 1,5 saat sürecek bir yazılı bir sınav yapılacak ve öğrencinin başarılı olması halinde uçuş eğitimine başlayabilecektir. Teorik dersler ve saatleri aşağıya çıkarılmıştır. 

 

 

KOD

İÇERİK

SAAT

010

Uluslararası Hava ve Uzay Hukuku

12

020

Hava Aracı Genel Bilgisi

18

030

Uçuş Performansı ve Planlama

18

040

İnsan Performansı ve Limitleri

12

050

Meteoroloji

12

060

Havacılık Seyrüseferi

30

070

Havacılık İşletme Usulleri

6

081

Uçuş Prensipleri

12

090

Haberleşme

12

 

TOPLAM

132

ALSIM ALX, FNPT-II / + MCC Uçuş Simülatörü kullanılmaktadır. 

Sorumlu Pilot konumunda uçuş; öğrencinin pilot olarak tek başına (SOLO - YALNIZ) uçtuğu uçuştur. Frozen ATPL uçuş lisansına sahip olmak için öncelikle toplam gereklilikleri kapsayan CPL/IR lisansına sahip olmak gerekir. Bu lisansın gerekliliklerinden birisi de en az 100 saat PIC uçuş saatine sahip olmaktır.

Aletli uçuş, IMC (Instrument Meteorogical Conditions) düşük görüş şartlarında gerçekleştirilen ve uçuş aletleri referans alınarak yapılan uçuştur. Öğretmen pilot eşliğinde gerçekleştirilir. CPL/IR uçuş eğitiminde toplam aletli uçuş süresi 50 saattir. Uçuşun 35 saati FNPT II uçuş simülatöründe ve diğer 15 saatlik kısmı da uçakta gerçekleştirilir. 

CPL uçuş lisansı için gerçekleştirilecek teorik ve uçuş dersleri 2, 3 ve 4 üncü yıllara yayılmıştır. PPL lisansı için en az 45 saat uçuşunu tamamlamış ve PPL lisansına sahip olan bir öğrenci, 85 saat sorumlu pilot (PIC), 50 saat aletli uçuş (IR) ve 15 saat CPL uçuş görevini tamamlar. Ayrıca öğrenci 14 adet dersten oluşan minimum 650 saatlik bir teorik eğitim alır ve bu derslerden sınava tabi tutulur. Bu sınavlar SHGM kontrolünde ve SHGM sınav merkezinde yapılır. Tüm bu teorik ve uçuş eğitimlerini başarı ile tamamlamış bir öğrenci Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kontrolünde 2 saatlik kontrol uçuşundan sonra CPL/IR uçuş Lisansını almaya hak kazanır.    

Teorik derslerin 3 üncü akademik yılsonunda tamamlanarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sınavlarından başarılı olmak gerekir. Üniversitemizde aşağıda sunulan bu dersler için minimum 650 saat olarak planlama yapılmıştır.

 

KOD

İÇERİK

010

İleri Uluslararası Hava ve Uzay Hukuku

021

Uçak Genel Bilgisi

022

Uçuş Aletleri ve Aviyonikleri

031

Uçak Kütle ve Denge Hesapları

032

Uçuş Performansı

033

Uçuş Planlama ve İzleme

040

İnsan Performansı ve Limitleri

050

Meteoroloji

061

Seyrüsefer

062

Radyo Yardımcılarıyla Seyrüsefer

070

Operasyonel Prosedürleri 

080

Uçuş Prensipleri

091

VFR

092

IFR

Öğrenci CPL/IR uçuş sertifikası aldıktan sonra 13 saat çift motorlu uçaklarla uçuş yapar. Bu uçuşun neticesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kontrolünde 1 saati simülatör 1 saati de uçak olmak üzere toplam 2 saatlik kontrol uçuşu yapılır. Kontrol uçuşunda başarılı olan öğrencinin lisansına çok motor ve aletli uçuş (ME/IR) yetkisi işlenir.

Atılım Üniversitesi bünyesindeki pilotaj eğitimi ücretleri eğitim öğretim ile uçuş ücretlerini kapsamaktadır. Pilotaj bölümü eğitim ücreti (uçuş dersleri dahil) Atılım Üniversitesi internet sitesinde https://uniaday.atilim.edu.tr/pages/51/ucretler adresinde yayımlanmaktadır. Bu ücret, SHGM.lüğüne ödenen uçuş lisansı başvuru ve belgelendirme ücretlerini kapsamamaktadır. Uçuş nedeni ile Çorlu’da yada AFA'nın yetkili olduğu diğer meydanlarda yapılacak uçuş eğitimleri için konaklama, ulaşım gibi diğer hizmetler için yapılacak harcamalar da uçuş ücreti kapsamı dışındadır.      

Bu kapsamda Pilotaj Eğitimi Bölümü’nden mezun olan öğrenciler, 20 saat MCC (Multi Crew Co-operation) eğitimini müteakip 36 saat simülatörde tip intibak uçuş eğitimi yapar. Bu uçuş eğitimleri yaklaşık 2 ay içerisinde tamamlanır. Takiben (Line) AIRBUS A319/320/321 yolcu uçaklarında iniş – kalkış eğitimini tamamladıktan sonra, tip öğretmen yetkisine sahip kaptan pilotların kontrolünde olmak üzere 100 saat ikinci pilot olarak uçmaya başlar. Tip eğitimini başarı ile tamamlayan Pilotlarımız toplamda 1500 saatlik line uçuşunu tamamladıklarında Frozen ATPL’e kredisine sahip CPL/IR Lisansları, yapılacak ATPL kontrol uçuşu sonrasında ATPL uçuş lisansına dönüşür. 

Pilotaj Bölümü’nü tercih eden ve yerleşen adaylar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün internet sayfalarlında yetkilendirildiği ifade edilen ve Havacılık ve Uzay bölümlerine sahip olan hastanelerden ilk sağlık muayenelerini yaptırıp, pilot olmaya engel olmadığını gösteren Birinci Sınıf (Class-I) sağlık raporunu almak durumundadırlar. Bu sağlık sertifikalarını muayene tarihinden itibaren yılda bir kez yenilemek zorundadırlar.

Sağlık raporu alamayan öğrenci ÖSYM’ye başvurusunu yapacak ve puanına paralel olarak bir sonraki tercihlerine ÖSYM tarafından yerleştirilecektir. 

Bu öğrencinin sağlık koşullarını kaybetmiş olduğu yıla göre değişiklik gösterecektir. Bazı fark dersleri ile öğrencinin diğer bir akademik programdan mezun olması sağlanacaktır.    

Bu kapsamda talep edilen herhangi bir limit yoktur. Ancak operasyonel açıdan ek değerlendirmelere ihtiyaç olabilir. Aşırı kilolu veya çok uzun boylu bir adayın kokpite sığmaması halinde bu sorun olabilmektedir.