1. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce)
2
0
2
PHYS101 Genel Fizik I
3
2
6
HIST221 Uygarlık Tarihi
3
0
3
ENG101 Akademik İngilizce I
4
0
3.5
MATH151 Kalkülüs I
4
2
7
CHE105 Genel Kimya
3
2
5
AE111 Otomotiv Mühendisliğinin Temelleri
3
0
3.5
KRY111 Kariyer Planlama
1
0
1
Toplam 23 6 31

2. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce)
2
0
2
PHYS102 Genel Fizik II
3
2
6
ENG102 Akademik İngilizce II
4
0
3.5
MATH152 Kalkülüs II
4
2
7
ME108 Bilgisayar Destekli Katı Modelleme
1
3
4.5
AE112 Otomotiv Mühendisleri İçin Temel İletişim ve Hesaplama Araçları
2
2
3
CMPE102 Bilgisayar Programlama
2
2
4
Toplam 18 11 30

3. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MATH275 Lineer Cebir
4
0
6
MATE207 Malzeme Mühendisliğine Giriş
3
0
5
ENG201 Akademik İngilizce III
3
0
3
ENE203 Termodinamik I
3
0
6
ME201 Statik
3
0
6
AE207 Otomotiv Laboratuvarı I
1
3
4
Toplam 17 3 30

4. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MATH276 Diferansiyel Denklemler
4
0
6
ENG202 Akademik İngilizce IV
3
0
3
ME210 Mukavemet
3
1
6
MECE204 Dinamik
2
2
6
EE234 Elektrik Mühendisliğine Giriş
3
1
5
AE214 Yakıtlar ve Yanma
2
2
4
Toplam 17 6 30

5. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ENE301 Isı Aktarımı
3
1
6
MECE303 Makina Teorisi
3
1
6
MATH380 Mühendisler için Sayısal Methodlar
3
1
5
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I
3
0
3
AE307 Akışkanlar Mekaniği
3
1
6
AE399 Yaz Stajı I
0
0
6
Alan Dışı Seçmeli 0 0 4
Toplam 15 4 30

6. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ME316 Makine Elemanları
3
1
7
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II
3
0
3
AE312 İçten Yanmalı Motorlar
3
1
5
AE308 Otomotiv Endüstrisinde İmalat ve Malzeme Teknolojisi
3
1
5
MECE306 Kontrol Sistemleri I
3
0
6
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 18 3 30

7. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK401 Türk Dili I
2
0
2
IE305 Mühendislik Ekonomisi
2
0
5
AE431 Otomotiv Mühendisliğinde Bitirme Projesi I
1
4
4
AE435 Taşıt Dinamiği
3
1
5
AE499 Yaz Stajı II
0
0
6
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 2 0 5
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 16 5 30

8. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK402 Türk Dili II
2
0
2
AE432 Otomotiv Mühendisliğinde Bitirme Projesi II
1
4
8
AE436 Transmisyon Sistemleri ve Tasarımı
3
1
5
AE434 Elektrikli ve Hibrit Taşıtlar
3
1
5
Alan Seçmeli (Çokdisiplinli Dersler) 0 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Toplam 12 6 30