1. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ENG101 Akademik İngilizce I
4
0
3.5
MATH151 Kalkülüs I
4
2
7
PHYS101 Genel Fizik I
3
2
6
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce)
2
0
2
HIST221 Uygarlık Tarihi
3
0
3
CHE105 Genel Kimya
3
2
5
AE103 Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım
1
4
3
Toplam 20 10 29.5

2. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ME108 Bilgisayar Destekli Katı Modelleme
1
3
4.5
ENG102 Akademik İngilizce II
4
0
3.5
MATH152 Kalkülüs II
4
2
7
PHYS102 Genel Fizik II
3
2
6
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce)
2
0
2
AE102 Otomotiv Mühendisliğinin Temelleri
1
0
7
Toplam 15 7 30

3. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ENG201 Akademik İngilizce III
3
0
3
AE207 Otomotiv Laboratuvarı I
1
4
4
MATE207 Malzeme Mühendisliğine Giriş
3
0
5
MATH275 Lineer Cebir
4
0
6
ME201 Statik
3
0
6
ENE203 Termodinamik I
3
0
6
Toplam 17 4 30

4. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
AE202 Yakıtlar ve Yanma
2
2
5
MECE204 Dinamik
2
2
6
ENG202 Akademik İngilizce IV
3
0
3
MATH276 Diferansiyel Denklemler
4
0
6
ME210 Mukavemet
3
1
6
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 17 5 30

5. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MATH380 Mühendisler için Sayısal Methodlar
3
1
5
ENE301 Isı Aktarımı
3
1
6
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I
3
0
3
AE307 Akışkanlar Mekaniği
3
1
6
AE399 Yaz Stajı I
0
0
6
MECE303 Makina Teorisi
3
1
6
Alan Dışı Seçmeli 0 0 4
Toplam 15 4 30

6. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ME316 Makine Elemanları
3
1
7
AE308 Otomotiv Endüstrisinde İmalat ve Malzeme Teknolojisi
2
2
5
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II
3
0
3
AE302 İçten Yanmalı Motorlar
2
2
6
IE305 Mühendislik Ekonomisi
2
0
5
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 15 5 30

7. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
AE401 Otomotiv Mühendisliğinde Bitirme Projesi I
1
4
4
AE405 Taşıt Dinamiği
2
2
4
TURK401 Türk Dili I
2
0
2
AE499 Yaz Stajı II
0
0
6
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Toplam 17 6 30

8. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
AE402 Otomotiv Mühendisliğinde Bitirme Projesi II
1
4
7
TURK402 Türk Dili II
2
0
2
AE404 Transmisyon Sistemleri ve Tasarımı
2
2
6
Alan Seçmeli 0 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 2 0 5
Toplam 10 6 30