Prof. Dr. Hasan Umur AKAY

Otomotiv mühendisliği, otomotiv sektörü ve bu sektörle bağlantılı sanayi dallarının mühendislik problemleri ve ihtiyaçlarıyla ilgilenen mühendislik dalıdır. Karayolu trafiğinde her türlü yük ve yolcu taşımak üzere yapılmış motorlu araçlar kadar tarım, inşaat ve savunma sanayiinde kullanılan kara araçları da otomotiv mühendisliğinin ilgi alanıdır. Söz konusu araçların tasarımı ve üretimi, yan sanayide üretilen parçaların entegrasyonu, otomasyon,  kalite kontrolü, çevrenin korunması ve güvenlik gibi konular otomotiv mühendisinin ilgi alanıdır.

Otomotiv mühendisleri, otomotiv sektörünün ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin araştırılması, tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulamaya aktarılması konuları ile ilgilenir. Atılım Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü, otomotiv mühendisliğinin temelleri ve uygulamaları konusunda lisans öğrenimi vermek, ileri teknoloji ve teknoloji transferi konularında araştırmalar gerçekleştirmek, otomotiv mühendisliği ve yönetimi alanlarında ortaya çıkan sorunlara, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde, doğru, gerçekçi ve ekonomik çözümler üretmek amacıyla kurulmuştur.

Öğrencilerimize, birinci sınıftan başlanarak, mühendislik tasarımını esas alan bir eğitim verilmekte ve son sınıfta gerçekleştirdikleri “Tasarım Projesi” ile bu eğitim pekiştirilmektedir. Halen tasarım projemiz, son dört yıldır Formula yarış pistinde uluslararası yarışa katılan, 200 km/saat maksimum hızı olan Formula tipi yarış otomobilidir. Her yıl bu tasarımımızı yeni otomobillerle geliştirmek amacındayız. 2016 yılında New Hampshire, ABD’de üçüncülük ödülünü kazandık.

Otomotiv sektörü ve otomotiv sektörünün diğer sanayilerle yakın ilişkisi çok geniş istihdam olanakları yaratmaktadır. Ülkemizde 2015 yılı verilerine göre otomotiv sanayiinde taşıt aracı üreten 15 firmanın yanında çoğunluğu Kobilerden oluşan çok sayıda aksam ve parça üreten firma vardır. Öte yandan demir-çelik, makine-imalat, tarım, inşaat, akaryakıt, lastik cam, elektrik ve elektronik sanayileri otomotiv sanayi ile doğrudan ilişkili sanayilerdir. Son yıllarda savunma sanayiine yapılan yatırımlar sayesinde ülkemizde özellikle zırhlı araç üretimi konusunda önemli çalışmalar yapılmaktadır. Ürünlerimiz hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarda ilgi görmektedir. Otomotiv mühendisleri yukarıda sözü geçen alanlarla ilgili özel ve kamu kuruluşlarında  çok geniş iş olanakları bulabileceklerdir.