Prof. Dr. Hasan Umur AKAY / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8963


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: The University of Texas at Austin

Araştırma Konuları : Yüksek Başarımlı Hesaplama, Sonlu Eleman ve Sonlu Hacim Yöntemleri, Paralel Programlama, Katı-Sıvı Etkileşim Problemleri, Hesaplamalı Mühendislik, Hesaplamalı Mekanik, Hesaplamalı Katılar Mekaniği, Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Hüseyin OYMAK / Bölüm Başkan Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8777


Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kuantum Transport, Atom ve Molekül Fiziği.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ali AMINI

/ +90 (312) 586 8352


Lisans: Tebriz Üniversitesi Yüksek Lisans: Sahand Teknik Üniversitesi Doktora: Atatürk Üniversitesi

Araştırma Konuları : Otomotiv mühendisliği, Hibrid ve elektrikli araçlar, Optimal kontrol, Mekanik sistemlerin modellenme ve kontrolü, Titreşim yalıtımı, alternatif enerji kaynakları, CFD (Hesaplamalı akışkanlar dinamiği) çözümleme.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ramin BARZEGAR

/ +90 (312) 586 8715


Lisans, Yüksek Lisans: Urmia Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : İçten Yanmalı Motorların Modelleme ve Analizi, İçten Yanmalı Motorlarda Emisyon Oluşumu, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD), Kömür ve Biyokütle Yanması, Oksi-Yakıt Yanması, Kömür Yanmasında SO2 Yakalama.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Rahim JAFARI

/ +90 (312) 586 8761


Lisans: Tebriz Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Mikro ısı alıcıkları, kaynama ısı transferi, mikro ölçekte ısı transferi.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Nida PULGU

/ +90 (312) 586 8323


Lisans: Gaziantep Üniversitesi Yüksek Lisans: Gaziantep Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Katmanlı Üretim, Hızlı Prototipleme.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Ozan TEKİN

/ +90 (312) 586 8964


Lisans, Yüksek Lisans: Fırat Üniversitesi Yüksek Lisans: Gaziantep Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : İçten Yanmalı Motorlar, Alternatif Yakıt Kaynaklar ve Kullanımı, Yakıt Enjeksiyon Sistemi, Enerji ve Ekserji, Otonom Araçlar.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Dr. Ender İNCE

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Pamukkale Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: TOBB Üniversitesi

Araştırma Konuları : Aktarma Organları Sistem ve Bileşenlerinin Tasarımı ve Modellenmesi, Yorulma Ömrü Tahmini, Kırılma Mekaniği, Mekanik Tasarım, İleri Kompozit Yapılar.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Candaş URUNGA

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Üretim, Sonlu Elemanlar Yöntemi.

Detaylı Özgeçmiş