Prof. Dr. Hasan Umur AKAY / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8963


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: The University of Texas at Austin

Araştırma Konuları : Yüksek Başarımlı Hesaplama, Sonlu Eleman ve Sonlu Hacim Yöntemleri, Paralel Programlama, Katı-Sıvı Etkileşim Problemleri, Hesaplamalı Mühendislik, Hesaplamalı Mekanik, Hesaplamalı Katılar Mekaniği, Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Hüseyin OYMAK / Bölüm Başkan Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8777


Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kuantum Transport, Atom ve Molekül Fiziği.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ali EMİN

/ +90 (312) 586 8352


Lisans: Tebriz Üniversitesi Yüksek Lisans: Sahand Teknik Üniversitesi Doktora: Atatürk Üniversitesi

Araştırma Konuları : Otomotiv mühendisliği, Hibrid ve elektrikli araçlar, Optimal kontrol, Mekanik sistemlerin modellenme ve kontrolü, Titreşim yalıtımı, alternatif enerji kaynakları, CFD (Hesaplamalı akışkanlar dinamiği) çözümleme.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Rahim JAFARI

/ +90 (312) 586 8761


Lisans: Tebriz Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Mikro ısı alıcıkları, kaynama ısı transferi, mikro ölçekte ısı transferi.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Ozan TEKİN

/ +90 (312) 586 8964


Lisans, Yüksek Lisans: Fırat Üniversitesi Yüksek Lisans: Gaziantep Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : İçten Yanmalı Motorlar, Alternatif Yakıt Kaynaklar ve Kullanımı, Yakıt Enjeksiyon Sistemi, Enerji ve Ekserji, Otonom Araçlar.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Dr. Öğr. Üyesi Ramin BARZEGAR

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Urmia Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : İçten Yanmalı Motorların Modelleme ve Analizi, İçten Yanmalı Motorlarda Emisyon Oluşumu, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD), Kömür ve Biyokütle Yanması, Oksi-Yakıt Yanması, Kömür Yanmasında SO2 Yakalama.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Ender İNCE

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Pamukkale Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: TOBB Üniversitesi

Araştırma Konuları : Aktarma Organları Sistem ve Bileşenlerinin Tasarımı ve Modellenmesi, Yorulma Ömrü Tahmini, Kırılma Mekaniği, Mekanik Tasarım, İleri Kompozit Yapılar.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Candaş URUNGA

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Üretim, Sonlu Elemanlar Yöntemi.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Özgür AKDENİZ

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Sonlu Elemanlar Analizi (FEA) ile Yapısal Analiz, Topoloji Optimizasyonu Yöntemi ile Mühendislik Tasarımı ve Analizi, Transmisyon Sistemleri ve Aktarma organları, Kaza Testleri ve Analizleri, İçten Yanmalı Motorlar, Hibrit ve Elektrik Güç Sistemleri, Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği (CFD) ile Akış Analizleri.

Detaylı Özgeçmiş