Neden Atılım Üniversitesi?

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde eğitim tamamen İngilizcedir. İngilizce yapılmış bir eğitim süreci, öğrencinin küresel iş dünyasında var olabilmesinin olmazsa olmazıdır. Öğrenilmiş İngilizcenin herhangi bir konuda ya da alanda kullanılması, İngilizce bilgi ve kültürünün iş dünyasının gerektirdiği ölçüde özümlenmesini ve içselleştirmesini sağlar. Bu içselleştirme ve özümseme sürecinin en erken seviyede başlamasının ve iş bulma sürecine sarkıtılmamasının faydaları çoktur.

Atılım Üniversitesi’nde öğrenim görmenin en olumlu yönlerinden biri, öğrencinin öğrenimi süresince destek alacağı çok fazla miktarda kaynak bulunmasıdır. Derslerine odaklanmak isteyen bir öğrenci stresten uzak, iyi imkanlar sağlayan bir çalışma ortamı bulabiliyor. Bu durum öğrenmenin pratik tarafı için de geçerlidir.

Öğrenim süresinde kendisine sağlanan bu imkanı değerlendiren bir öğrencinin kariyer planlama, iş bulma ve iş hayatına başlama süreçleri haliyle rakiplerinden daha hızlı gelişiyor.

Atılım Üniversitesi’nde öğrenci gelişimini odaklayan çok sayıda öğrenci odaklı programlar vardır. Lisans Araştırma Projeleri (LAP) destek programı bunlardan bir tanesidir. Bu programa katılan öğrenciler bir öğretim üyesinin araştırma projesinde  bir akademik yıl boyu takımlar halinde araştırma yapma imkanına sahip olmakta, notları ve bilgisi yeterli ise burs da alabilmektedir. Bu programla ilgili ayrıntılara https://www.atilim.edu.tr/tr/argeda/announcement/5002/2017-2018-lisans-arastirma-projeleri-lap--cagrisi adresli sayfadan erişebilmek mümkündür. Diğer bir program da Başarıyı Paylaşım Programıdır (BPP).  Bu programda öğrenciler gönüllü olarak bir öğretim üyesi ile belirli bir konu, ders veya projede çalışabilmektedir. Bu programla ilgili ayrıntılara https://www.atilim.edu.tr/tr/bpp/page/2799/ana-sayfa adresli sayfadan erişebilmek mümkündür. Öğrenci gelişimini hedefleyen programlar arasında Atılım Üniversitesi’nin 50 İz Bırakan Öğrencisi (bkz. https://www.atilim.edu.tr/tr/izbirakan50ogrenci/page/2843/program-hakkinda ve Bir Kitap Bir Konu (bkz. https://www.atilim.edu.tr/tr/kultur/page/2759/bir-kitap-bir-konu) gibi programlar da bulunmaktadır.


Neden Atılım Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümünde Okumalıyım?

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin önemli fark ve avantajlarından biri %100 İngilizce eğitim zorunluluğudur. İyi bir İngilizce yetisinin üniversite öğretimi ve dolayısıyla meslek hayatındaki gerekliliği artık herkes tarafından biliniyor. Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin ikinci önemli avantajı da sayıları 120’yi geçen araştırma ve eğitim laboratuvarlarına sahip olmasıdır. Üçüncü olarak mühendislik Fakültesi’nin alanında uzman akademik kadrosuna sahip olması, İngilizce yapılan öğretimin kalitesinde en belirleyici etkendir. Öğretim üyelerinin çoğu, yüksek lisans ve doktoralarını yurt dışında veya yurt içinde tanınmış üniversitelerde tamamlamışlardır. Uygulaması geçen yıl başlayan, öğrencilerin 6-7 ay gibi bir süre içerisinde dönem kaybı olmadan sanayide çalışmalarına olanak sağlayan Ortak Eğitim (Co-Op) programımız da önemli avantajlar arasında bulunmaktadır (bkz. https://www.atilim.edu.tr/tr/cpa/page/3042/ortak-egitim). 

Otomotiv sanayisi gelişen teknolojinin en çok uygulama yaptığı alanlardan bir tanesidir. Bu nedenle otomotiv mühendisliği lisans eğitimi almak değişen ve gelişen teknolojiye uyum sağlamaya olanak veriyor. 

Birçok disiplini bir araya getiren otomotiv mühendisliği, her mühendisin almak zorunda olduğu temel mühendislik derslerine ek olarak çok çeşitli ve değişik alanlarda uzmanlaşmaya olanak tanıyan uzmanlık alan derslerini de içerir. Zengin çeşitlilikteki bu derslerde başarı gösteren bir otomotiv mühendisliği öğrencisinin değişik mühendislik disiplinlerine de yönelme şansı olmaktadır.

Son olarak, otomotiv mühendisliği bölümü eğitimi, teorik bilginin yanı sıra pratik eğitim de gerektiren bir bölümdür. Bu pratik eğitimin öğrencilikten itibaren başlaması otomotiv mühendisi adayının mühendislik eğitimine ve iş bulma sürecine olumlu yansıyacaktır.

Atılım Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü’nün öğrenci sayıları öğrencinin laboratuvar ve atölyelerden elverişli bir şekilde faydalanmasına imkân sağlamaktadır.

Örnek verecek olursak, en çok ilgi gören projemiz, Society of Automotive Engineers (SAE) bünyesinde düzenlenen Formula SAE yarış projesidir. Bu proje otomobil tasarımı, imalatı, yarışa iştirak gibi süreçlerden oluşur. Gerek öğrencinin mühendislik olarak gelişmesinde gerek parlak bir özgeçmiş imkânı sunması açısından oldukça ağır basan bir çalışmadır. Öğrencilerimiz, araç tasarım ve üretim projelerine ek olarak otomotiv teknolojilerindeki yeni gelişmeleri yansıtan hibrit, elektrikli ve otonom araçlarla ilgili araştırmaya dayalı bitirme projeleri yapma olanağına da sahiptir.

Proje yapma şeklinde gerçekleşen uygulamaların yanı sıra laboratuvarlarımız ve diğer bölümlerin atölyelerinden faydalanabilmemiz kuram derslerinin fiziğini ve kimyasını anlamaya yönelik deneylerin yapılmasına olanak sunmakta.


Otomotiv Mühendisliğinin Farkı

Otomotiv mühendisi:

 • Otomobil, motosiklet, kamyon, otobüs, traktör ve zırhlı savunma araçları gibi motorlu kara taşıtları tasarlar ve imalatını planlar.
 • Makine, elektrik, elektronik, yazılım ve güvenlik mühendislikleri alanlarındaki teknolojileri sentezleyerek otomotiv tasarım ve imalatını sağlar. 
 • Otomotiv mühendisi otomotivle ilgili araştırma-geliştirme (ar-ge), tasarım, simülasyon, modelleme, mekanik ve imalat alanlarında etkili olur. 
 • Aynı zamanda kara taşıt araçları konusunda uzmanlaşmış makine mühendisi olarak düşünülebilir.

Elektrikli, hibrid ve otonom araç teknolojilerinin gelişmesi otomotiv mühendisliğinin önemini gün geçtikçe artırmakta, mesleği daha da heyecan verici yapmaktadır.

Otomotiv mühendisi olmak isteyen öğrencilerin, makine mühendisleri gibi matematik, fizik ve kimya, bilgisayar programlama, bilgisayar destekli mühendislik, mekanik (statik, dinamik, mukavemet), termodinamik, akışkanlar mekaniği, ısı  transferi, kontrol sistemleri, makine teorisi gibi ortak derslerde de başarılı olmaları ve bu alanlara ilgi duymaları beklenmektedir. Bu derslerin çoğunu makine mühendisliği öğrencileri ile birlikte alırlar. Onları farklı yapan, otomotive özel içten yanmalı motorlar, elektrikli, hibrid ve otonom araçlar, otomotiv aerodinamiği, taşıt güvenliği, taşıt dinamiği, taşıt kontrolü, transmisyon sitemleri, otomotiv imalatı gibi dersler alarak bu alanlarda uzmanlaşmalarıdır.

Otomotiv mühendisliği öğrencileri, her mühendislik öğrencisi gibi son sınıfta bitirme projesi yaparlar. Bu bitirme projesi bir taşıtın tamamının tasarlanması ve üretilmesi şeklinde olabilmekte (Formula SAE Aracı gibi), aynı zamanda öğrencinin tercihine göre taşıtlarla ilgili yeni teknolojilerin tasarım ve üretilmesini kapsayabilmektedir. Bu projeler öğretim üyelerinin yönetiminde takım çalışması şeklinde yürütülmektedir. Bu projelerin örneklerini öğrencilerin laboratuvarlarımızda görebilmeleri mümkündür.

Otomotiv mühendisleri makine mühendisleri gibi TMMOB Makine Mühendisleri Odasına kayıt olabilmekteler. Makine mühendislerinin çalıştığı birçok firmada çalışabildikleri gibi, otomotiv sanayine özel firmalarda tercih edilen elemanlardır. Otomotiv mühendislerinin makine mühendisleri gibi imza yetkileri olmamakla birlikte, bu fazla bir dezavantaj değildir. İmza yetkisi genellikle tasarım projesi yapan küçük boy firmalarda yapılan projeyi onaylamak için geçerlidir. Onun için bu firmalar kadrolarından en az bir makine mühendisi bulundurmak zorundalar. Büyük firmalarda otomotiv mühendisleri ile birlikte zaten çok sayıda makine mühendisi de bulunmaktadır.


Akademik Kadromuz

Web sayfamızdan da teyit edebileceğiniz üzere, tam zamanlı akademik kadromuz ikisi (2) araştırma görevlilerimiz olmak üzere altı (6) elemandan oluşmaktadır.

Yarı zamanlı akademik kadromuz ise iki (2) elemandan oluşmaktadır. Bölümümüze 2019 güz döneminde yeni katılacak tam zamanlı ve yarı zamanlı öğretim üyelerimiz olacaktır. 

Mühendislik Fakültesi’ndeki ortak derslerin makine, otomotiv, imalat, mekatronik, elektrik-elektronik ve enerji sistemleri gibi çeşitli bölümler tarafından ortaklaşa verilmesi, eriştiğimiz akademik kadro desteğini çeşitlendirerek güçlendirmektedir.


Mezunlarımız Nerelerde Çalışıyor?

Mezunlarımız Otomotiv Sanayi Derneğinin (OSD) http://www.osd.org.tr/osd-uyeleri/ adresli bağlantı adresinde verilen Türkiye’de faaliyet gösteren otomobil fabrikalarında iş imkânı bulabiliyorlar.

ISUZU, FORD OTOSAN, HATTAT, HONDA, HYUNDAI, KARSAN, MAN, MERCEDES-BENZ, OTOKAR, RENAULT, TEMSA, TOFAŞ, TOYOTA, TÜRK TRAKTÖR VOLKSWAGEN (2022 yılında faaliyete geçecek) gibi firmalar mezun öğrencilerimizi çalıştırmaktadır.

Bunun yanı sıra ülkemizdeki TÜBİTAK, TAI, ASELSAN, MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, TCDD vb. kurumların her yıl otomotiv mühendisi ilanları mevcuttur. (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr/UI/AnaSayfa.aspx?ReturnUrl=%2f)


Mezunlarımızın İstihdam Oranı ve Çalıştıkları Sektörel Alanlar Nelerdir?

Özel marka ismi verememekle beraber, yurt içinde ve dışında bilinirliği, güvenilirliği yüksek markaların/firmaların otomotiv üretim fabrikalarının ARGE, montaj ve kalite bölümlerinde iş imkânı bulan mezunlarımız mevcuttur.

 1. İstihdam Oranı
  Mezuniyet tarihinden 0-12 ay içerisinde işe yerleşme oranını gösterir.
   
 2. İş Bulma Süreci
  Mezunların ortalama kaç ay içerisinde iş bulabildiklerini gösterir.
   
 3. Ücret
  Mezunların ilk işe girişlerinde aldıkları ücreti tarif eder.
   
 4. Nitelik Uyuşmazlığı
  Mezuniyet sonrasında çalışan mühendislerin mezuniyet alanı ile çalıştıkları işin niteliğinin karşılaştırılmasının yapıldığı veridir. 0-3 puan arasında değere sahiptir. 0 olması halindemezun olan öğrenci mezun olduğu alanda çalışıyor demektir.
   
 5. Kamuya Yerleşme
  Mezun olan öğrencilerin kamuya yerleşme orantısını tarif eder.

 

İstihdam Oranı

İş Bulma Süreci

Ücret

Nitelik Uyuşmazlığı

Kamuda İşe Yerleşme Oranı

%48

38. Sıra /70

6 Ay 28 Gün

24.Sıra /70

3.022 TL

15. Sıra /70

0.68

29. Sıra /70

%18

9. Sıra/70

 

 • Otomotiv mühendisliği mezunu olan öğrencilerin % 42.8’ i büyük ölçekli firmalarda, % 24.1’ i orta ölçekli firmalarda, % 25.2’ si  küçük ölçekli firmalarda istihdam edilmiştir.
 • Otomotiv mühendisliği mezunu olan öğrencilerin % 80.2’ si özel sektör çalışanı, % 17.6’ sı kamu çalışanı, % 2.2’ si de kendine ait iş yeri olan mühendislerdir.
 • Otomotiv mühendisliği mezunu olan öğrencinlerin
  1. % 50.3’ ü 2500 – 3000 TL maaş aralığında işe başlamıştır.
  2. % 36’ sı 3000 – 4500 TL maaş aralığında işe başlamıştır.
  3. % 6.9’ u 4500 – 6000 TL maaş aralığında işe başlamıştır.
  4. % 6.8’ i 6000 ve üzeri maaş aralığında işe başlamıştır.

Bkz. https://univeri.cbiko.gov.tr/


Öğrenci ve Mezun Sayılarımız

Otomotiv Mühendisliği bölümünde 2018-2019 güz döneminde temel İngilizce bölümü (hazırlık) öğrencileri hariç 138 öğrenci bulunmaktadır. Bu rakam hazırlık öğrencileri ile birlikte (138+32) 170’e çıkmaktadır. Bölümümüzde 6 tam zamanlı öğretim elemanı olduğu düşünülürse öğretim elemanı başına hazırlık dâhil 28,3, hazırlık hariç 20,5 öğrenci düşmektedir. Gerçek sayı bundan da azdır, zira mühendislik fakülte politikası gereği öğrencilerimiz makine, imalat ve enerji mühendisliği bölümleri tarafından verilen bölümler arası çok sayıda ortak dersler almaktadırlar. Fakültede bu oran hazırlık dâhil 22,2 dolaylarındadır.

2009-2010 yılında kurulan bölümümüz, İlk mezunlarını 2013-2014 yılında vermiştir.  Yıllara göre mezun sayıları 14, 12 10, 20, 11, 13 olarak değişmektedir. Bugüne dek toplam mezun sayımız 80’i bulmaktadır.