AE111 - Otomotiv Mühendisliğinin Temelleri (3 + 0) 3.5

Tanımlar, tarihçe, rol ve sorumluluklar, otomotiv mühendisliğinin dalları ve temel kavramları; bir araçtaki çeşitli sistemler; araç bileşenleri ve işlevleri temel bir düzeyde sunulur.

AE112 - Otomotiv Mühendisleri İçin Temel İletişim ve Hesaplama Araçları (2 + 2) 3

MS EXCEL®, MATLAB® ve ARDUINO®.

AE207 - Otomotiv Laboratuvarı I (1 + 3) 4

Belirsizlik analizi; ölçme ve deneyde temel kavramlar; doğruluk ve hassasiyet; otomobilde ortak sensörler, sensör kontrol sistemleri.

AE214 - Yakıtlar ve Yanma (2 + 2) 4

Yakıt çeşitleri, yakıt özellikleri; yanma işlemi; yakıt katkı maddeleri; stokiyometrik tepkime, denklik oranı; yakıtların ısı değeri.

AE307 - Akışkanlar Mekaniği (3 + 1) 6

Akışkanlar mekaniği temel kavramlarına giriş; akışkan özellikleri; basınç ve akışkan statiği, akışkan kinematiği, Bernoulli ve enerji denklemleri, akış sistemlerinin momentum çözümlemesi, boyutsal çözümleme ve modelleme, iç akış, dış akış - sürükleme ve kaldırma.

AE399 - Yaz Stajı I (0 + 0) 6

(1) Bir otomotiv/taşıt şirketinde [servisinde, üreticisinde, yönetim ofisinde], veya bir endüstriyel parça/teçhizat/ürün üretim tesisinde, ve (2) parça tasarımı ve imalatı hakkında veya hizmet/şirket yönetimi ve organizasyonu hakkında, en az dört hafta (20 iş günü) süren birinci yaz dönemi stajı.

AE312 - İçten Yanmalı Motorlar (3 + 1) 5

Motor tarihi, ideal motor döngüleri, SI ve CI motor çalışma prensipleri, 2-zamanlı ve 4-zamanlı motorlar, gerçek döngüler, performans karakteristikleri, yakıt tedarik sistemleri, ateşleme sistemleri, soğutma sistemleri, ısı transferi, salınım, ve sürtünme.

AE308 - Otomotiv Endüstrisinde İmalat ve Malzeme Teknolojisi (3 + 1) 5

Otomobil tarihinde imalat sistemleri ve teknikleri geçmişi, otomotiv endüstrisinde kullanılan imalat teknikleri, otomobil parçaları ve imalat yöntemleri, sac metaller: mekanik özellikleri ve sac metal deformasyonunun analizi, sac metal otomobil parçalarının imalat yöntemleri, kütük metaller: mekanik özellikleri, deformasyon analizi, otomobil parçal

AE431 - Otomotiv Mühendisliğinde Bitirme Projesi I (1 + 4) 4

Kurallara, düzenlemelere, standartlara, teknik şartnamelere uygun bir şekilde, gerçekçi kısıtlama ve koşullar gözetilerek bir ekip çalışması ile gerçekleştirilen bir projenin mühendislik tasarım aşamaları; proje yönetimi, iş programı, maliyet analizi, satınalma planlaması, sponsorluk faaliyetleri gibi temel konular bu dersin tamamlayıcı kavramları; yarıyıl sonunda kapsamlı bir rapor ve tüm etkinlik faaliyetlerini kapsayan bir sunum.

AE433 - Transmisyon Sistemleri ve Tasarımı (3 + 1) 5

Güç aktarım sistemlerine genel bakış; güç akışı ve güç dönüşümü; kavrama/eşleşme ve güç aktarımı; otomotiv şanzıman sistemleri; dişli (çark) tasarımı, şaft tasarımı, rulman tasarımı, debriyaj tasarımı, tork dönüştürücüleri tasarımı ve diğer tasarım öğeleri; otomotiv şanzıman geliştirme işlemi/süreci.

AE435 - Taşıt Dinamiği (3 + 1) 5

Motor karakteristikleri ve aktarma organı parçaları, lastik ve teker temelleri; çekiş gücü ve hareket direnci; maksimum hız ve ivmelenme performansı; kavrama dinamiği, tork dönüştürücü karakteristiği, frenleme dinamiği ve performansı; yol tutuş kabiliyeti, direksiyon dinamiği, süspansiyon mekanizmaları, taşıtların düzlemsel dinamiği, yuvarlanma dinamiği.

AE421 - Elektrikli ve Hibrid Taşıtlar (3 + 1) 5

Elektrikli taşıt elemanları; elektrikli taşıtların tarihçesi; elektrikli taşıtların çeşitleri; bataryalar ve batarya modelleme; alternatif enerji kaynakları (fotovoltaikler, volanlar, kapasitörler ve yakıt hücreleri) ve depolanması; DC ve AC elektrik motorları, fırçalı DC motorlar, ve fırçasız elektrik motorlar; güç elektroniği ve motor çalışmaları; elektrikli araçlarda güç aktarımı.

AE499 - Yaz Stajı II (0 + 0) 6

Bir otomotiv/taşıt şirketinde [servisinde, üreticisinde, yönetim ofisinde], veya bir endüstriyel parça/teçhizat/ürün üretim tesisinde, parça tasarımı ve imalatı hakkında veya hizmet/şirket yönetimi ve organizasyonu hakkında, en az dört hafta (20 iş günü) süren ikinci yaz dönemi stajı.

AE432 - Otomotiv Mühendisliğinde Bitirme Projesi II (1 + 4) 8

Otomotiv alanındaki üretim faaliyetleri; imalat, montaj, iş programı, maliyet analizi, ödeme programı, sponsorluk, test, pazarlama, dokümantasyon; kapsamlı bir dönem sonu raporu ve sunumu.

AE415 - Yakıt Hücreleri (3 + 0) 5

Giriş. Yakıt Hücrelerinin sınıflandırılması. Temel elektrokimya ilkeleri. Yakıt hücresi sistemlerinin termodinamiği. Performans karakteristikleri: verim ve açık devre voltajları. Çalışan yakıt hücresi sistemi. Taşınım. Polimer elektrolit yakıt hücreleri (PEFC) ? su yönetimi, yakıt hücrelerinin soğutulması ve sıcaklık kontrolü, hava temini, çalışma

AE425 - Otomotiv Teknolojisinde Bilgisayar Tümleşik İmalat (3 + 0) 5

Giriş. Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) sistemleri. Bilgisayar Destekli Proses Planlama sistemleri. Bilgisayar Destekli İmalat (BDİ) sistemleri. Robotik sistemleri. Grup teknolojisi ve Hücresel imalat sistemleri. Otomatikleştirilmiş malzeme işleme sistemleri. Otomatikleştirilmiş denetim sistemleri. Esnek üretim sistemleri. BTİ bilgisi modelleme.

AE407 - Otomotiv Laboratuarı II (1 + 4) 5

Deneyin mühendislikteki önemi, deneysel yöntemler, temel kavramlar ve tanımlar, ölçme ve dinamik yanıt; istatistiksel analiz ve deneysel veri, hata tipleri ve hata analizi, belirsizlik, olasılık, ki-kare testi, en küçük kareler yöntemi, korelasyon katsayısı; temel elektriksel büyüklüklerinin ölçümü; basınç, akış, sıcaklık, kuvvet, tork, gerilme,

AE491 - Ortak Eğitim Uygulaması I (3 + 0) 5

XXXX

AE493 - Ortak Eğitim Uygulaması II (3 + 0) 5

Firmanın üretim kapasitesi, satış ve pazarlama politikaları, ürün maliyet analizi, finansal muhasebe, insan kaynakları, kalite yönetimi, stok yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, Raporlama

AE403 - Bilgisayar Destekli Tasarım (1 + 3) 5

Mühendislik tasarımının prensipleri, optimizasyonu, tasarımı ve üretimi; bilgisayar destekli çizim bölümleri, modelleme, montaj, CAD/CAM; sonlu elemanlar yöntemine giriş, bilgisayar destekli katı modelleme ve ticari bir FEA yazılımı kullanılarak sayısal mühendislik analizlerinin yapılması.

AE410 - Otomotiv Teknolojisinde Enerji Kavramları (3 + 0) 5

Taşıtta güç gereksinimi, yakıt verimliliği teknolojileri, sürdürülebilir taşıt teknolojileri.

AE411 - Hafif Metallerle Otomotiv İmalat İşlemleri (3 + 1) 5

Otomotiv uygulamaları için ileri hafif malzemeler ve üretim süreçleri; hafif otomotiv malzemeleri metalurjisi; mühendislik birleştirme işlemleri; hafif otomotiv malzemeleri kullanarak üretim için tasarım.

AE412 - Kalite Kontrol (3 + 1) 5

Metrolojiye giriş; doğrusal ölçüm, açısal ölçüm, karşılaştırmalı ölçüm; doğrusallık, düzlemsellik, karelik, paralellik; sınırlar ve örtüşme; inceleme, kalite ve kontrol, kalite kontrolünde istatiksel yöntemler; S.Q.C kontrol tabloları; numune inceleme, faaliyet karakteristik (OC) eğrisi.

AE414 - Aktif ve Pasif Otomobil Emniyeti (3 + 1) 5

Otomobil emniyetine giriş; kaza çeşitleri; fren sistemleri; çekiş ve stabilite sistemleri; yolcu emniyet sistemleri; enerji emilimi/sönümleme; intrüksiyon direnci; hibrid, elektrikli ve alternatif yakıtlı araçlarda emniyet; otonom araçlar; gelişmekte olan emniyet teknolojileri.

AE413 - Otomotiv Mekatroniği (3 + 1) 5

Otnm araçlar; drive-by-wire, steer-by-wire ve brakebywire tek.araçlar arası iletişim ile akıllı ulaşım sistemleri elektrikli araçlar hibrid elk.araçlar yakıt hücreli araçlar şerit takip sis. uyarlamalı hız sabitleyici çarpışmadan kaçınma anti blokaj fren sis. elk. stabilite kontrolü, devrilme engelleyici sistemler içten yanmalı motorların modellenmesi ve kontrolü pasif aktif ve yarı-aktif sus.tasarımı ve analizi araç elk. kont. ünitesi(ECU)sürücü dikkat eksikliği sürücü uyarı sürücü destek sim.

AE416 - Otomotiv Tasarımı ve Üretimi (2 + 2) 5

Üretilebilirlik için genel tasarım ilkeleri; form tasarımını etkileyen faktörler; Otomotiv metalleri ve diğer mühendislik malzemelerinin metalurjisi; kaplama konsepti; motor malzemeleri; otomobil parçaları imalatındaki son eğilim ve yenilikler.

AE417 - Sonlu Elemanlar Analizine Giriş (2 + 2) 5

Mekaniğin kısmi diferansiyel denklemlerini sayısal olarak çözme; zayıf form, şekil fonksiyonları, izo-parametrik yaklaşım, Gauss karesi, eleman tipleri, montaj işlemi, 2B problemlere uygulamalı sparitite içeren sonlu elemanlar metodunun temelleri; MATLAB'da kendi kendine yazılmış sonlu elemanlar kodu; MATLAB kodu kullanarak elastik malzemelerin hesaplamalı simülasyonları ve gerilme analizi; etki alanı ayrıklaştırma, ön işleme ve son işleme bakış açıları.

AE418 - İleri Mukavemet (3 + 1) 5

Üç boyutta gerilme analizi; üç boyutta gerilme-gerinme ilişkileri; malzemelerin mekanik davranışları; hata teorileri; elastik temeller üzerinde kirişler; eksenel yüklü elemanların elastik stabilitesi ve enerji ve sonlu fark yaklaşımları ile çözüm teknikleri.

AE419 - İçten Yanmalı Motor Tasarımı (2 + 2) 5

Motor tasarımı temel kavramlarına giriş; kritik indeks; belirtilen ve etkin güç, basınç, tork, krank-biyel mekanizması.

AE420 - Emisyon ve Egzos Kontrolü (3 + 0) 5

Gaz salınımı ölçütlerinde temel kavramlar; temel yanma işlemi; hava/yakıt oranı; yakıt fazlası kuramı; gaz salınımı standartları.

AE422 - Araç Aerodinamiği (3 + 1) 5

Akışkanlar mekaniğinin temelleri; Navier-Stokes denklemleri: aerodinamik sürtünme analizi; sürtünme kuvveti hesabı, sürtünme katsayısı elde etmek için hesaplamalı ve deneysel teknikler.

AE423 - Otomotiv Kontrol Sistemleri (3 + 1) 5

Geri besleme yöntemi; dinamik sistemlerin matematik modeli; transfer fonksiyon (Laplace dönüşümü) ve durum-uzay (state-space) gösterimi ile sistem temsili; frekans bölgesinde tasarım teknikleri; root-locus, Nyquist ve Bode diyagramı teknikleri ile analiz; araç stabilite kontrolü, aktif süspansiyon kontrolü, ve otonom sürüş uygulamaları.

AE426 - Zırhlı Araç Tasarımı ve İmalatı (3 + 1) 5

Zırhlı araç beka kavramları; tehdit tipleri; zırh malzemelerinin temelleri; penetrasyon mekaniği; zırh tasarımında kullanılan metal, seramik ve kompozit malzemeler; patlayıcılara karşı koruma; malzemenin yapısal ve kırılma davranışını belirlemeye yönelik yüksek gerinim hızlarında testler; koruma seviyelerini doğrulamaya yönelik özel test yöntemleri; yapısal hasarı tahmin amaçlı hesaplamalı yöntemler.

AE427 - Termodinamik Çevrim Simülasyonu (2 + 2) 5

Termodinamik çevrimlere genel bakış; Rankine çevrimi ve termodinamik formülasyon; temel ve performans sonuçları; motorlar ve çalışma prensipleri; motor çevrimi simülasyonu.

AE428 - Şasi Tasarımı (3 + 1) 5

Giriş; otomobillerin şasisine ilişkin genel değerlendirme; araç gövdesi; tasarım konuları; ön aks ve istifleme sistemleri; frenler; süspansiyon; tekerlekler ve lastikler.