AE103 - Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım (1 + 4) 3

Solidworks yazılımının tanıtımı ve katı modelleme ve teknik resim uygulamalarının yapılması; 2 boyutlu eskiz komutları ve uygulamaları; 3 Boyutlu katı modelleme komutları; vida, dişli ve kam çizimleri; montaj çizimi; tekerlek jantı; süspansiyon sistem montajı; küresel eklem; 3 boyutlu eskiz, boru yerleşimi; teknik çizim, ortogonal görünümler;

AE102 - Otomotiv Mühendisliğinin Temelleri (1 + 0) 7

Otomotiv Mühendisliği hakkında temel ve tanıtıcı kavramlar, otomobiller ve Türkiye?de otomotiv sanayisi, otomobil elemanları, otomobillerde kullanılan malzemeler, otomobillerin imalat sistemleri ve yöntemleri, tasarım örnekleri, otomobil seçimi: müşteriler, gereksinimler, tasarım, imalat, kalite güvence, test ve sürdürülebilirlik, otomotiv sanayisi

AE207 - Otomotiv Laboratuvarı I (1 + 4) 4

Deneysel yaklaşım, ölçme ve deneysel temel kavramlar, genel ölçüm sistemi, ölçüm hataları ve belirsizlik, hassasiyet ve kesinlik, belirsizlik analizi, belirsizliklerin bileşimi, deneysel verilerin istatistiksel olarak işlenmesi, sürekli dağılımlar, Gauss dağılımı, Chauvenet kriteri, dağılımın normal olmasının sınanması, veri toplama, çeşitli sonda

AE202 - Yakıtlar ve Yanma (2 + 2) 5

Yakıt gereksinimleri, kaynaklar, üretimi, talep eğilimi, yakıt özelikleri, karışım özelikleri, stokiyometri, eşitlik oranı, kimyasal kinetik, ateşleme, laminer alev teorisi, ön karışımsız yanma, ön karışımlı yanma, sprey yanma, normal olmayan yanma, vuruntu, içten ve dıştan yanma, otomobiller için alternatif yakıtlar.

AE307 - Akışkanlar Mekaniği (3 + 1) 6

Akış hareketlerinin temel hareketleri, akışkan özellikleri, akış rejimleri, basınç değişimleri, akış kinematiği ve akış tarifi ve analizi yöntemleri; korunum denklemlerinin diferansiyel ve integral şekilleri ve akış problemlerinin analizi ve çözümünde kullanılması; benzerlik ve boyutsal analiz kullanılarak test verilerinin organize edilmesi ve

AE399 - Yaz Stajı I (0 + 0) 6

Bir otomotiv şirketi veya üreticisinde başlıca otomobil parçalarının tasarımı ve imalatı hakkında 4 haftalık (20 iş günü) yaz stajı.

AE308 - Otomotiv Endüstrisinde İmalat ve Malzeme Teknolojisi (2 + 2) 5

Otomobil tarihinde imalat sistemleri ve teknikleri geçmişi, otomotiv endüstrisinde kullanılan imalat teknikleri, otomobil parçaları ve imalat yöntemleri, sac metaller: mekanik özellikleri ve sac metal deformasyonunun analizi, sac metal otomobil parçalarının imalat yöntemleri, kütük metaller: mekanik özellikleri, deformasyon analizi, otomobil parçal

AE302 - İçten Yanmalı Motorlar (2 + 2) 6

Gaz değişimi, sıkıştırma, genişleme ve ayrışmalı yanma işlemlerinin termodinamik çevrim analizi; yanma mekanizmaları, yakıt ve katkı karakteristikleri, gerçek çevrimler, performans karakteristikleri, yakıt ölçme ve ateşleme sisteminin kısa analizi, kıvılcım ateşlemeli motorlar, sıkıştırma ateşlemeli motorlar, emme ve egzoz süreçleri, egzoz emisyon

AE401 - Otomotiv Mühendisliğinde Bitirme Projesi I (1 + 4) 4

Otomotiv mühendisliği kavramları üzerine edinilen bilgilerin uygulamaları konusunda bir bölüm hocası denetiminde bitirme projesi.

AE405 - Taşıt Dinamiği (2 + 2) 4

Motor karakteristikleri ve aktarma organı parçaları, lastik ve teker temelleri, çekiş gücü ve hareket direnci, maksimum hız ve ivmelenme performansı, kavrama dinamiği, tork dönüştürücü karakteristiği, frenleme dinamiği ve performansı, yol tutuş kabiliyeti, direksiyon dinamiği, süspansiyon mekanizmaları, taşıtların düzlemsel dinamiği, yuvarlanma din

AE499 - Yaz Stajı II (0 + 0) 6

Bir otomotiv şirketi veya üreticisinde başlıca otomobil parçalarının tasarımı ve/veya bir otomotiv (veya tedarikçi) şirketinin yönetimi konularında 4 haftalık (20 iş günü) yaz stajı.

AE412 - Kalite Kontrol (1 + 0) 5

Kaliteye giriş ve kaliteyi iyileştirme yöntemleri, kalite kontrol kavramları ve teknikleri, ölçme teknikleri, geometrik ve boyut toleransları ve bunların ölçümleri, ölçü aleti tasarımı, yüzey kalitesinin ölçümü, hata analizi, kalibrasyon, kalite güvence sistemleri: ISO 9000 standartlarının serileri, istatistik kalite kontrol, istatistiğin temelleri

AE416 - Otomotiv Tasarımı ve Üretimi (1 + 0) 5

Kompleks vektör gösterimi kullanılarak tek serbestlik dereceli sistemlerinin tekrarı, Coulomb ve yapısal sönümleme, titreşim ölçümü, titreşim ölçüm cihazları ve titreşim kriterleri, frekans tepki fonksiyonları ve sistem tanımlaması, periyodik uyarımının tek serbestlik dereceli sistemlerin tepkisi, periyodik olmayan uyarımının tek serbestlik derecel

AE427 - Termodinamik Çevrim Simülasyonu (1 + 0) 5

Buji ateşlemeli içten yanmalı motor çevrimleri, geçici enerji balansı için algoritmalar, emme süreci, sıkıştırma süreci, yanma süreci, alev yayılımı, gaz özeliklerinin hesaplanması için algoritmalar, ısı transfer hesaplamaları için algoritmalar, gaz alış-verişi için algoritmalar.

AE410 - Otomotiv Mühendisliğinide Enerji Kavramları (3 + 0) 5

Enerjideki termodinamik kavramlar tekrarı. Verimlilik. Taşıtlarda güç ve enerji gereksinimleri. Bir enerji kaynağı olarak motor ? İçten yanma, dıştan yanma, alternatif düzenlenişler, alternatif yakıtlar, alternatif enerji kaynakları. Çevresel konular. Transmisyon verimliliği. Enerji kayıpları. Otomobil parçalarında mekanik enerjinin depo edilmesi

AE413 - Otomotiv Mekatroniği (3 + 0) 5

Otomotiv sistemlerin elektronik kontrol üniteleri (EKÜ) çalıştırılmasının teorik ve pratik uygulamaları,içten yanmalı ve elektrik motorlarının EKÜ ile kontrol edilmesi ve çalıştırılması.Otomobillerdeki emniyet sistemlerinin, aktif süspansiyon sistemlerinin, fren sistemlerinin,yol tutuş ve dengeleme sistemlerinin, konfor sistemlerinin ve çevre birim

AE415 - Yakıt Hücreleri (3 + 0) 5

Giriş. Yakıt Hücrelerinin sınıflandırılması. Temel elektrokimya ilkeleri. Yakıt hücresi sistemlerinin termodinamiği. Performans karakteristikleri: verim ve açık devre voltajları. Çalışan yakıt hücresi sistemi. Taşınım. Polimer elektrolit yakıt hücreleri (PEFC) ? su yönetimi, yakıt hücrelerinin soğutulması ve sıcaklık kontrolü, hava temini, çalışma

AE418 - İleri Mukavemet (3 + 0) 5

Temel kavramlar ve temel elastisite. Kırılma teorilerinin tekrarı. Kirişlerin simetrik olmayan eğilmesi. Dairesel olmayan uzun prizmaların burulması. Elastik stabilite ve kolonların burkulması. Enerji yöntemleri arasından seçilmiş konular, limit analizi, kirişler-kolonlar, ısıl ve artık gerilmeler.

AE420 - Emisyon ve Egzos Kontrolü (3 + 0) 5

Egzoz gazı kirliliği problemi konusuna genel giriş. CeCO2?nin otomobil gaz katalizörlerindeki rolü. Dizel motorlarının kirletici unsurlardan arındırılması. Benzin katalizör teknolojileri. Alternatif yakıtlar ve uygun katalizörler. Ekzoz katalizörlerinde cevherlerin kullanılması. Düzensiz emisyonlar. Katalitik dönüştürücüye teorik yaklaşım.

AE421 - Elektrikli ve Hibrid Taşıtlar (3 + 0) 5

Elektrikli taşıt elemanları. Elektrikli taşıtların tarihçesi. Elektrikli taşıtların çeşitleri. Bataryalar ve batarya modelleme. Alternatif enerji kaynakları ve depolanması: fotovoltaikler, volanlar, kapasitörler, yakıt hücreleri. DC ve AC elektrik motorları. Fırçalı DC motorlar. Fırçasız elektrik motorlar. Güç elektroniği ve motor çalışmaları.

AE422 - Taşıt Aerodinamiği (3 + 0) 5

Akışkanlar Dinamiği ve Aerodinamik. Yol taşıtlarında aerodinamik faktörler: sürüklenme, kaldırma ve basma kuvveti. Sürüklenmenin taşıt performansına etkisi. Sürüklenme için tasarım faktörleri. Taşıt kontrol ve çekişine kaldırma ve basma kuvvetinin etkisi. Kaldırma ve basma kuvveti için tasarım faktörleri.

AE423 - Otomotiv Kontrol Sistemleri (3 + 0) 5

Boylamasına ve yanal lastik kuvvetleri. İleri ve yanal dinamikler. Yön verme. Aracın yol tutuşu. Direksiyon kontrolü. Otomatik şeritte kalma. Boylamasına kontrol. Seyir kontrol(üst ve alt seviye denetimler) ve anti-kilit fren sistemleri. Diferansiyel frenleme sistemleri. Elektrik ile direksiyon kontrolü sistemleri. Bağımsız AWD tork dağılımı.

AE425 - Otomotiv Teknolojisinde Bilgisayar Tümleşik İmalat (3 + 0) 5

Giriş. Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) sistemleri. Bilgisayar Destekli Proses Planlama sistemleri. Bilgisayar Destekli İmalat (BDİ) sistemleri. Robotik sistemleri. Grup teknolojisi ve Hücresel imalat sistemleri. Otomatikleştirilmiş malzeme işleme sistemleri. Otomatikleştirilmiş denetim sistemleri. Esnek üretim sistemleri. BTİ bilgisi modelleme.

AE428 - Şasi Tasarımı (3 + 0) 5

Giriş. Şasi parçaları. Ağırlık dağılımı ve dinamiği. Yuvarlanma açısı ve yuvarlanma dağılımı. Burç yatakları ve eğilmeler. Yaylar ve sarsılmalar. Ön süspansiyonların sınıflandırılması ve tasarımı. Ön süspansiyonların üretimi. Arka süspansiyonların sınıflandırılması ve tasarımı. Arka süspansiyonların üretimi. Şasi iskelet tasarımı.

AE419 - İçten Yanmalı Motor Tasarımı (1 + 4) 5

Motor Grafikleri. Motor geçerliliği ve dayanıklılığı. Motor geliştirme süreci. Karbüratör tasarımı ve emisyon kontrolü. Yakıt püskürtme. Tasarım faktörleri: Silindir sayısı, büyüklüğü ve düzenlenişi. Motor balansı ve titreşimi. Motor malzemeleri. Silindir bloğu ve silindir başlığı tasarımı. Piston ve segmanlar. Blok düzeni ve tasarım kararları.

AE426 - Zırhlı Araç Tasarımı ve Üretimi (1 + 4) 5

Zırhlı Araç, Üretim Teknikleri, Zırhlı Araç Tasarım Süreçleri, Kaynak, Hadde, Ekstrüzyon, Kompozit, Dövme, Döküm, Zırh Çeliği, Balistik Alüminyum, Kaynak, Büküm, İleri Üretim Teknolojileri, Tahribatsız Muayene.

AE403 - Bilgisayar Destekli Tasarım (1 + 4) 5

Parça ve yüzey tasarımı; katı modelleme; montaj tasarımı ve malzeme listesi; cıvata vidaları, vidalı bağlantılar; kamalar, yaylar, sabitleme parçaları; dişliler ve kamlar; taslaklar, ölçülendirme ve toleranslar; CATIA?da lineer sonlu eleman analizine giriş;ağırlık merkezi ve atalet momenti hesaplamaları; mukavemet problemleri ve tasarımda uygulama

AE407 - Otomotiv Laboratuarı II (1 + 4) 5

Deneyin mühendislikteki önemi, deneysel yöntemler, temel kavramlar ve tanımlar, ölçme ve dinamik yanıt; istatistiksel analiz ve deneysel veri, hata tipleri ve hata analizi, belirsizlik, olasılık, ki-kare testi, en küçük kareler yöntemi, korelasyon katsayısı; temel elektriksel büyüklüklerinin ölçümü; basınç, akış, sıcaklık, kuvvet, tork, gerilme,

AE411 - Hafif Metallerle Otomotiv İmalat İşlemleri (1 + 4) 5

Hafif metallerden yapılan otomotiv parçalarının tanımları, otomotiv parçası olarak kullanılan hafif metal alaşımlarının özellikleri, hafif metal alaşımları ile yapılan otomotiv parçalarının imalat süreçleri, hafif metal alaşımlarının analiz ve deneyleri, hafif metal alaşımlarının imalatı.

AE414 - Aktiv ve Pasiv Otomobil Emniyeti (1 + 4) 5

Giriş, korunum kanunları ve sınır şartları, difüzyon problemleri için sonlu hacimler metodu.; taşınım ?difüzyon problemleri için sonlu hacimler metodu; sürekli akışlarda basınç ?hız çifti için çözüm algoritmaları; diskritizasyon denklemlerinin çözümü, sürekli olmayan akışlar için sonlu hacimler metodu, sınır şartlarının uygulanması, Fluent ticari p

AE417 - Sonlu Elemanlar Analizine Giriş (1 + 4) 5

Mekanikteki uygulamalı problemlerin çözümü için sonlu elemanların kullanılması, sonlu elemanların temel teorisi, sonlu elemanlarda modelleme ve sonuçların doğru olması için değerlendirme.

AE491 - Ortak Eğitim Uygulaması I (3 + 0) 5

XXXX

AE493 - Ortak Eğitim Uygulaması II (3 + 0) 5

Firmanın üretim kapasitesi, satış ve pazarlama politikaları, ürün maliyet analizi, finansal muhasebe, insan kaynakları, kalite yönetimi, stok yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, Raporlama

AE402 - Otomotiv Mühendisliğinde Bitirme Projesi II (1 + 4) 7

AE 401 dersinde çalışılan projenin devamı.

AE404 - Transmisyon Sistemleri ve Tasarımı (2 + 2) 6

Temel şanzıman teorisinin tekrarı: şanzıman tipleri, şanzıman aşınması, yataklar, temel şanzıman ayarları, dişli düzenleri ve transmisyon; aktarma organları: motor, transmisyon, transmisyon dişlileri, son dişliler ve diferansiyel; dişli kutusu gereklilikleri; manüel, çift kavrama ve otomatik transmisyon; transmisyon elektroniği ve mekatroniği,