Elektronik ve Haberleşme Laboratuvarı

Elektronik ve Haberleşme Laboratuvarı aynı anda 35 öğrenciye hizmet sunmakta olup 100 metrekareden fazla bir alana sahiptir. Laboratuvarda 17 adet deney masası ve her birinde ikişer öğrencinin deney yapabileceği kişisel bilgisayar, renkli sinyal osiloskop, fonksiyon üreteci, programlanabilir güç kaynağı ve multimetre bulunmaktadır.

Elektronik ve Haberleşme Laboratuvarı öğrencilere derslerle ilgili deneylerin, proje ve araştırmaların yürütülmesinde modern test ve ölçüm imkanları sağlamaktadır. Elektronik ve Haberleşme Laboratuvarının temel amaçlarından biri, öğrencilere otomatik test sistemlerini tanıtmaktır. Laboratuvarda bulunan programlanabilir ölçü cihazları, kişisel bilgisayar ve özel amaçlı programlar, otomatik bir test ve ölçüm sistemi meydana getirmektedir. Tüm ölçü cihazları GPIB arabirimi ile bilgisayara bağlıdır.

Öğrenciler VEE veya Test Point gibi grafiksel programlama araçları kullanarak, ölçü cihazlarını bilgisayar üzerinden kontrol edip, sonuçları otomatik olarak bilgisayara aktarabilmektedirler. Ölçümler ve analiz sonuçları kısa zamanda ve kolay bir biçimde elde edilebilmektedir. Öğrencilere dikkatlerini ayrıntılar yerine sonuçların anlamı üzerine yoğunlaştırma imkanı sağlanması, öğrenme sürecine önemli katkı sağlamaktadır. Öğrenciler aynı zamanda otomatik test sistemleri kurmak için gerekli becerileri kazanmaktadırlar.

Elektronik ve Haberleşme Laboratuvarı, aynı zamanda, modülasyonun temellerinden Mavidiş (Bluetooth) teknolojisinin güncel kavramlarına kadar elektronik haberleşme mühendisliğini geniş konusu içinde öğrencilere uygulama yeteneği kazandırmaktadır. Temel amaç öğrencilerin mükemmel imkanlar vasıtasıyla, teorik bilgilerin uygulamalarını deneysel olarak keşfetmelerini sağlamaktır. Sayısal ve analog modülasyonlar, verici ve alıcılar ile ilgili tüm temel deneyler yapılabilmektedir. Laboratuvarda ayrıca 3GHz bant genişliğine sahip spektrum analizörleri bulunmaktadır.

Bu laboratuvar gerek derslerle ilgili deneylerin yapılmasında gerekse Haberleşme Mühendisliği ile ilgili proje ve araştırmalarda öğrenciler tarafından etkili bir şekilde kullanılmaktadır.

Elektronik ve Sayısal Tasarım Laboratuvarı

Elektronik ve Sayısal Tasarım Laboratuvarı aynı anda 35 öğrenciye hizmet sunmakta olup 100 metrekareden fazla bir alana sahiptir. Laboratuvarda 19 adet deney masası ve her birinde ikişer öğrencinin deney yapabileceği tam donanımlı karışık-sinyal osiloskobu, sinyal üreteci, sayısal multimetre ve güç kaynağı gibi modern ölçüm cihazları bulunmaktadır. Laboratuvarda ayrıca bir ağ yazıcısı, sayısal ve analog entegre devre test cihazları ve EPROM programlayıcılar da mevcuttur.

Elektriksel ölçmeler, elektrik devrelerinin kurulması, çözümlenmesi ve tasarımı konularının giriş düzeyinde öğretildiği laboratuvarda aynı zamanda dijital sistemlerin tasarımı konusunda da öğrencilere uygulama yapma imkânı sunulmaktadır. Öğrenciler dijital devreleri çözümleme, tasarlama ve gerçekleştirmeyi öğrenmekte, 2 analog ve 16 mantıksal kanal içeren karışık-sinyal osiloskoplarını kullanarak analog, sayısal ve karışık devreler üzerinde çok kanallı zamanlama ölçümleri yapabilmektedirler.

Gömülü Sistemler Laboratuvarı

Gömülü Sistemler Laboratuvarı aynı anda 35 öğrenciye hizmet sunmakta olup 80 metrekareden fazla bir alana sahiptir. Laboratuvarda 12 adet deney düzeneği ve her birinde ikişer öğrencinin deney yapabileceği tam donanımlı Intel 8085 ve Intel 8086 mikroişlemci eğitim kitleri, bunların çevre birimleri, kişisel bilgisayarlar ve ölçüm cihazları bulunmaktadır.

Bu laboratuvarın amacı öğrencileri mikroişlemcilerin yazılım ve donanımı konusunda eğitmek, mikroişlemci çağında ihtiyaç duyacakları tecrübeleri kazandırmaktır. Her deney düzeneğinde bulunan paralel giriş-çıkış kartı, basınç ölçüm kartı, sıcaklık ölçüm kartı ve adım motoru gibi birimleri kullanarak öğrenciler mikroişlemcileri farklı donanımlar ile bütünleştirmeyi öğrenmektedirler. Kişisel bilgisayarlar, derleyici ve simülatör gibi çeşitli yazılım geliştirme araçları ve hızlı internet bağlantısı ile donatılmıştır. Her düzenekte osiloskop, lojik analizörü, sinyal üreteci, sayısal multimetre ve güç kaynağı gibi modern ölçüm cihazları bulunmaktadır.

Bunların yanı sıra, Z80 tabanlı eğitim kartları, sayısal entegre devre test cihazları, EPROM programlayıcılar, EPROM siliciler ve bir ağ yazıcısı laboratuvarda yer almaktadır.

Bu imkanlarla öğrenciler mikroişlemcilerin yazılım ve donanımı konusunda sağlam bir birikim oluşturmakta, mikroişlemci tabanlı sistemlerin tasarımı ve gerçekleştirilmesi için gerekli becerileri kazanmaktadırlar.

Bu laboratuvarda ayrıca sayısal sinyaller ve sistemler üzerinde simülasyonlar ve deneyler yapılmaktadır. Bu amaçla laboratuvarda, kişisel bilgisayar, osiloskop, Texas Instruments sayısal sinyal işleme kartları (TMS320LF2507A ve TMS320C6711), sinyal üreteci ve sayısal multimetreden oluşan 10 deney düzeneği ve 2 adet 3 GHz’lik spektrum analizörü yer almaktadır. Kullanılan yazılımlar arasında Code Composer Studio, MATLAB, C++ vb. sayılabilir.

RF ve Anten Laboratuvarı

RF ve Anten Laboratuvarı aynı anda 40 öğrenciye hizmet sunmakta olup 100 metrekareden fazla bir alana sahiptir. Laboratuvarda 25 adet deney masası ve her birinde ikişer öğrencinin deney yapabileceği frekansları birkaç MHz'den 40 GHz'e kadar uzanan, sinyal kaynakları ve analizörleri gibi modern ölçü aletleri bulunmaktadır.

Mikrodalga ve Anten Laboratuarının amacı, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine temel mikrodalga ve anten cihazlarının ve ölçüm tekniklerinin öğretilmesidir.

Laboratuvarda, lisansüstü düzeydeki konular da dahil olmak üzere, RF/Mikrodalga ve Antenler ile ilgili tüm deneyler yapılabilmektedir. Deneylerin bazıları şunlardır; Frekans ve dalga boyu ölçümü, güç ve hat zayıflama ölçümleri, VSWR ve iletim hat empedans ölçümleri, Smith Abağı Uygulamaları, mikrodalga elemanların karakterizasyonu, dielektrik katsayısı ve hat kayıpları ölçümü, MMIC ve mikroşerit elemanlara yönelik deneyler, anten parametrelerinin ölçülmesi, yol kaybı ve gürültü ölçümleri, EMC test ve ölçümleri, radyo kanal ölçümleri.