(A1) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında ihtiyaç duyabilecekleri yeni bilgileri öğrenmede kendilerine temel teşkil edecek birikime sahip olurlar.

(A2) Elektrik ve Elektronik Mühendislerine yoğun ihtiyaç duyulan, araştırma ve geliş tirmenin yaygın olduğu enerji, bilgi teknolojileri, iletişim, savunma, havacılık gibi

sektörlerde tercih edilirler.

(A3) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği programı süresince edindiği birikimi uygula maya koyabilmek amacıyla teknoloji geliştirme odaklı işletmeler kurabilirler.