Prof. Dr. Reşat Özgür DORUK

Atılım Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümüne hoş geldiniz. Ülke çapında endüstri ve akademik alanda yetiştirdiğimiz birçok başarılı mühendis yenilikçi altyapımızın bir sonucudur. Bölümümüzün geçmişi başarı öyküleri ile doludur.

Ülkemiz ve dünya ihtiyaçlarına göre hazırlanmış müfredatımız, haberleşme, sinyal işleme ve gömülü sistemler alanlarına odaklı olmakla birlikte yüksek gerilim, elektrik makineleri, güç dağıtım sistemleri, Radar ve Elektronik Harp, RF, Elektromanyetik ve fotonik gibi konuları da içermektedir. Akademik kadromuz, yurtdışında ve ülkemizin saygın üniversitelerinde eğitim görmüş olmaları, yüksek bilimsel araştırma performansları ve iyi eğitim verme konusundaki titizlikleri ile öne çıkmaktadırlar. Öğretim elemanlarımızın, içlerinde geleceğin eğitim teknolojilerini ve yöntemlerini konu alan eserlerin de bulunduğu, çok sayıda bilimsel yayını bulunmaktadır.

Bölümümüzün gerçekleştirdiği araştırma projeleri, üniversitemizin ulaştığı en iyi araştırma üniversiteleri sıralamasında üst sıralarda yer almasında büyük katkı sağlamıştır. Laboratuvarlarımıza internet ile uzaktan erişim sağlayan “Avrupa Uzaktan Radyo Laboratuvarı” projesi, altı Avrupa ülkesindeki kuruluşların katılımıyla ve bölümümüzün liderliğinde başarılmıştır. Öğrencilerimiz, bölümümüzdeki her türlü ders materyaline internet ile ulaşmanın yanı sıra, ERRL projesinde geliştirilen altyapı ile internet üzerinden gerçek deneyler de yapabilmektedirler.

Bölümümüz hem araştırma hem de işe alım konusunda endüstri ile çok yakın ilişkilere sahip olmakla birlikte bölüm öğretim elemanlarımızın liderliğinde Arlentus Kontrol, Arda Makina Elektrik, Esen Sistemler, Aser Teknoloji gibi çeşitli kuruluşlarla sanayi ortaklı projeler gerçekleştirilmiştir. Bu şirketlerden bazıları mezunlarımız tarafından kurulmuştur.

Öğrencilerimize karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama ve çözme, uygun analiz yöntemlerini seçme ve uygulama becerileri kazandırıyoruz. Özgüvene sahip, kendini sözlü ve yazılı olarak iyi ifade edebilen ve İngilizceye hâkim mühendisler mezun ediyoruz. Bölümüzün okul çapında katıldığı lisans araştırma projelerinde öğrencilerin yeni fikirler üretmelerine ve kendilerini temsil etmelerine imkân sağlamaktayız.

Uluslararası öğrenci değişim programları vasıtasıyla, öğrencilerimize, Erasmus programı ile Avrupa'daki seçkin üniversitelerdeki mesleki bilgilerini artırma şansını veriyoruz.

Bölümümüzü daha iyi tanımak için web sitemizi keşfetmenizi ve sorularınız için bana ulaşabileceğinizi belirtmek istiyorum.