• Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin öğretim süreleri içinde  EE399 ve EE499 kodlu staj derslerini başarmaları zorunludur. Her bir staj dersi kapsamında, en az 20’şer iş günü süreyle mesleki staj eğitimi alınmaktadır.
  • Üniversitemiz, staj yapacak tüm öğrencilere “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” yapmaktadır. Tüm öğrencilerin bu işlemi yaptırmaları zorunludur. Bkz. “Staj sigortası ile ilgili yapmanız gerekenler
  • Öğrencilerimizin EE399 ve EE499 derslerindeki başarıları, hazırlayacakları staj raporu esas alınarak değerlendirilmektedir. Bkz. “Staj Raporu Hazırlama Klavuzu
  • Staj işlemleri ile ilgili olarak bölüm başkanlığına başvurunuz