Neden Atılım Üniversitesinde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği okumalıyım?

Bölümümüzde öğrencilere İngilizce Elektrik Elektronik Mühendisliği eğitimi vermekteyiz. Bölüm öğretim üyeleri her zaman öğrencinin kendisini geliştirmesini sağlarlar. Hocalarımız öğrencilerimizin uluslararası düzeyde yetkin birer elektrik ve elektronik mühendisi olmaları için öğrencilerimize tüm imkanları sunarlar. Bölümümüzde çok sayıda Lisans Araştırma Projeleri bulunmaktadır. Öğrenciler kendilerini bu projelerle geliştirme fırsatı elde etmelerinin yanı sıra Hocalarla sürekli bir arada bulunarak mühendislik proje süreçlerinin tümünü yaşarlar. Lisans Araştırma Projelerinin yanı sıra dersler de çok fazla proje içermektedir. Bu projeler aracılığıyla öğrencilerimiz iş hayatında önem arz eden yazılım ve elektronik programlarına hakim olurlar böylece sektördeki firmalarda rahatlıkla çalışabilirler. Ayrıca bölüm olarak lab eğitimine çok önem vermekteyiz. Laboratuvarlarda öğrencilerimiz teorik bilgilerin pratiğe dönüşümünü görürler ve derslerde gördükleri teorik bilgiyi uygulamaya geçirerek tam olarak derslere hakim olurlar. Bölüm olarak 4 yıl sonunda donanımlı mühendisler yetiştirmekteyiz ve tam olarak meslek hayatına hazır, yetişmiş mühendisler olarak öğrencilerimizi mezun ederiz.

Bölümümüz ayrıca Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulu olan en köklü bölümlerden birisi olup, 1 kV üstü mühendislik uygulamaları için gerekli olan Serbest Müşavir Mühendislik - SMM belgesi almak için Elektrik Mühendisleri Odası tarafından koşul olarak getirilen tüm derslere (elektrik makinaları, güç sistemleri ve yüksek gerilim tekniği) müfredatında yer vermektedir.

Sizin diğer üniversitelerin, fakültelerinden ve bölümlerinden farklarınız neler?

Ülkemizde çoğu vakıf ve devlet üniversitesinde henüz %100 İngilizce dilinde eğitim yapılmamaktadır. Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi kurulduğu ilk günden beri %100 İngilizce eğitim vermektedir. Ayrıca öğrencilerimize gönüllü veya burslu olarak çalışabilecekleri çeşitli projelere katılma olanağı verilmektedir (Lisans Araştırma Projeleri). Derslerimizde de laboratuvar imkanlarımızın çok gelişmiş olması sayesinde öğrencileri teorik bilgiler dışında pratikte de çok donanımlı hale getirmemiz olanaklı olmaktadır. Ayrıca Hocalarımızın öğrencilerle birebir ilgilenmesi, her öğrencimizin yetişmesine önem ve özen göstermesi de bizim farklarımızın başında gelmektedir.

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü kadrolarında görev yapan öğretim üyelerinin tamamı, ülkemizin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş ve mesleğin değişik alt alanlarında uzmanlaşmışlardır. Öğretim elemanlarımız kendi uzmanlık alanlarında zorunlu ve seçmeli dersler vermektedir. Bilhassa seçmeli derslerimizin çeşitliliği mezunlarımızın sektör hayatında tercih edilmelerine büyük katkı sağlamaktadır.

Akademisyen başına düşen öğrenci sayısı ya da oranı nedir? Ve bu önemli midir?

Bölümümüz her öğretim yılında 60 kadar öğrenci kabul etmekte olup toplamda yatay ve dikey geçişlerde dahil olmak üzere 250 kadar öğrenci lisans düzeyinde öğrenim görmektedir. Bölümümüzde toplamda 7 öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölümde verilen dersler tamamen öğretim üyeleri eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Dersin ihtiyacı doğrultusunda araştırma görevlileri, derslerin uygulama saatlerini yürütmektedir. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde sektörden ya da başka üniversitelerden gelen yarı zamanlı öğretim elemanları da eğitim süreçlerine destek vermektedir. Zorunlu dersler, o senenin kayıtlı tüm öğrencilerini kapsamaktadır. Seçmeli derslerimizin bir kısmı diğer bölümlerle ortak olabilmektedir. Bu durumlarda eğitim sürecine diğer bölümlerin öğretim elemanları da katkı verebilmektedirler. Şu anda Uçak Elektrik-Elektroniği, Mekatronik ve Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden 4 öğretim üyesiyle işbirliği yapılmaktadır. Zorunlu derslerde öğrenci sayısı ortalama 50 civarında olup, seçmeli derslerde konuya ilgi duyan öğrenciler yer aldığından sınıf mevcudu yarı yarıya azalmaktadır. Bu sayede her mezunumuz, bir elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü mezununun bilmesi gereken temel bilgi ve yetenek ile mezun olurken, aynı zamanda ilgi duyduğu uzmanlık alanına ilişkin dersler de alarak mezuniyet sonrası akademik ve mesleki kariyerine daha hazırlıklı hale gelebilmektedir.

Ayrıca, her öğretim üyesi öğrencilerin bir bölümünün akademik danışmanlığını yürütmektedir. Bu sayı, öğretim üyelerinin sorumlu olduğu görevlerden kaynaklı iş yükleri (verdiği dersler, idari görevler vb.) göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Bu şekilde akademik danışmanlar öğrencilerine yeterli zamanı ayırarak akademik gidişatlarını sağlıklı bir biçimde takip edebilmektedirler. Bu açılardan bakıldığında öğrenci-akademisyen oranının etkin bir biçimde düzenlendiğini söylemek mümkün olmaktadır.

Akademik kadronuzun sayısal dağılımı ve tam zamanlı- yarı zamanlı öğretim elemanı sayıları nedir?

Bölümümüzde görev yapan öğretim üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tablodan görülebilir. Bu tablodan da görülebileceği üzere öğretim elemanlarının istihdamında mesleğin çeşitli alt disiplinlerine mensup bilim insanlarının temini için azami özen gösterilmiştir.

 

UNVANI

ADI SOYADI

UZMANLIK ALANI

Prof. Dr.

Yıldırım ÜÇTUĞ

Elektrik Makinaları, Güç Elektroniği

Prof. Dr.

Elif AYDIN

Elektromanyetik Kuramı, Yüksek Frekans Elektroniği ve Anten Tasarımı

Prof. Dr.

Ali KARA

Haberleşme Sistemleri, Kablosuz Haberleşme, Radar Sistemleri

Prof. Dr.

Reşat Özgür DORUK

Biyomedikal Mühendislik, Kontrol Sistemleri, Hesaplamalı Sinir Bilimi

Doç. Dr.

Kemal Efe ESELLER

Fotonik - Optoelektronik, Mikroelektronik.

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Efe ÖZBEK

Gömülü Yazılım Geliştirme, Yüksek Gerilim Tekniği, Mikroelektronik

Dr. Öğr. Üyesi

Baran USLU

Sayısal Sinyal İşleme, Konuşma İşleme, Örüntü Tarama

 

Ayrıca diğer bölümlerle işbirliği kapsamında bölümümüzde ders veren öğretim üyeleri hakkında bilgiye aşağıdaki tablodan ulaşılabilir:

 

UNVANI

ADI SOYADI

UZMANLIK ALANI

BÖLÜMÜ

Prof. Dr.

Bülent ERTAN

Elektrik Makinaları, Güç Elektroniği

Mekatronik Mühendisliği

Prof. Dr.

Ayhan ALBOSTAN

Elektrik Makinaları, Güç Elektroniği, Enerji İletimi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

Hakan TORA

Sayısal Sinyal İşleme, Görüntü İşleme

Uçak Elektrik ve Elektronik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

Yaser DALVEREN

Haberleşme Sistemleri, Kablosuz Haberleşme, Radar Sistemleri

Uçak Elektrik ve Elektronik Bölümü

 

Bölümümüzde görev yapan araştırma görevlileri hakkında bilgiye de aşağıdaki tablodan ulaşılabilir:

 

ADI SOYADI

UZMANLIK ALANI

Burcu BİLGİÇ

Haberleşme Sistemleri, Elektromanyetik Kuramı, Kablosuz Haberleşme

Remziye Büşra TEZEL

Haberleşme Sistemleri, Sinyal İşleme

Bengisu YALÇINKAYA

Haberleşme Sistemleri, Sinyal İşleme

Vadi Su YILMAZ

Haberleşme Sistemleri, Anten Tasarımı, Sinyal İşleme

 

 

Erasmus dışında yurt dışı başka bağlantınız var mı?

Atılım Üniversitesi Erasmus + Değişim Programı kapsamındadır. Erasmus+ kapsamında 63 farklı ülkeden 582 öğrenci Atılım Üniversitesi’ni tercih etmiştir. Bölümümüzden son 5 yıl içerisinde 6 kişi Erasmus+ kapsamında yurtdışı üniversitelerde değişim programlarına katılmıştır. Bunlardan 4’ü Finlandiya Tampere Üniversitesine ve diğer 2 kişi de Çek Cumhuriyetindeki (Çekya) Pardubiće Üniversitesine bir yarıyıllık eğitim için gitmişlerdir. Bu program kapsamında alınan dersler öğrencinin not döküm belgesine işlenmekte ve bölüm derslerine sayılmaktadır.

Erasmus dışında Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünün ABD Indiana Purdue Üniversitesi (IUPUI) ile bir yıla kadar öğrenci değişimi olanağı veren bir anlaşma da söz konusudur.

Atılım Üniversitesinin, kurulduğu günden bugüne yaptığı anlaşmaların kapsamı genişlemektedir.

Mezunlarınız nerelerde çalışıyor?

Mezunlarımız çok çeşitli firmalarda çalışmaktadır. Savunma sanayisi firmalarından ARGE firmalarına, elektronik firmalarından yazılım firmalarına kadar çok geniş alanlarda iş hayatında yer almaktadırlar. Öğrencilerimiz hangi meslek alt alanına ilgi duyuyorlarsa o alandaki kurum ve kuruluşlarda iş bulabilmektedirler. Mezunlarımızın çalıştığı firmalardan örnek verecek olursak TAI, Aselsan, Havelsan, Roketsan, Türk Telekom, Vodafone, Turkcell, EnerjiSA, Bilkent CyberPark firmaları, Odtü Teknokent firmaları, Hacettepe Teknokent firmaları gibi hizmet, imalat ve teknoloji geliştirme odaklı sektörlere mensup şirketlerde çalışabilmektedirler.

Mezunlarınızın istihdam oranı ve çalıştıkları sektörel alanlar nelerdir?

Mezunlarımız gerek kamu gerekse de özel sektörde enerji üretimi ve nakli, elektronik, bilişim, yazılım, savunma sanayi, biyomedikal ve haberleşme alanlarında istihdam edilmektedirler. Ayrıca mezunlarımızın bir kısmı kendi kurdukları ya da ailelerine ait olan işletmelerde de çalışmaktadırlar.

Kaç mezun verdiniz? İrtibat halinde olduğunuz mezun sayınız nedir?

Son 10 yıl içerisinde toplamda 420 kişi mezun olmuştur. Mezunlarla çeşitli yollardan irtibatlar kurulmaktadır. Mezunların istihdam durumları düzenli olarak takip edilmekte ve bir mezun veri tabanı oluşturulmakta ve güncellenmektedir. Bunun yanı sıra sosyal medya hizmetleri (LinkedIn, Facebook v.b.) aracılığıyla iletişim sürdürülmektedir. Gerektiğinde Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneğinden de (AtılımMED) yardım alınmaktadır. Bu bilgiler akreditasyon süreçlerinde de yararlı olmaktadır.

Üniversitemiz ve Bölümümüz kalite güvencesi süreçleri ile iç ve dış değerlendirme süreçleri kapsamında, mezunlarımız ve işverenlerine düzenli aralıklarla ulaşılarak Bölümümüzde verilen eğitimle ilgili görüş ve değerlendirmelerine de başvurulmaktadır.

Yurt dışında çalışan mezununuz var mı?

Gerek lisansüstü eğitim gerekse de akademi dışında sektörlerde çalışan mezunlarımız bulunmaktadır. Bunlarla ilgili bilgiler yukarıda bahsedilen irtibat yolları kullanılarak takip edilmekte ve veri tabanında saklanmaktadır.

Son yıllarda yurt dışı olanakları değerlendiren mezun sayımızda belli bir oranda artış gözlemlenmektedir.

Akreditasyon nedir? Atılım Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü akredite bir bölüm müdür?

Akreditasyon bir eğitim programının belli asgari ölçütleri sağlayıp sağlamadığının bu konuda yetkilendirilmiş ya da tanınmış organizasyonlarla sınandığı bir süreçtir. Mühendislik programlarında Türkiye Cumhuriyeti genelinde bu işi “Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği” ya da kısa adıyla MÜDEK üstlenmektedir. MÜDEK 17 Kasım 2006 tarihinden beri Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education) adlı kuruluşun üyesi ve 15 Haziran 2011 tarihinden beri Washington Accord (WA) imzacısıdır (üyesidir). Bu özelliği sayesinde MÜDEK tarafından akredite edilen programların uluslararası tanınırlığı önemli ölçüde artmaktadır. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından da resmi bir akreditasyon organı olarak tanınmaktadır.

Atılım Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Programı 2014 yılından beri MÜDEK tarafından akredite edilmektedir.

Mühendislik eğitim dili olarak neden İngilizce’yi tercih etmeliyim?

Mühendislik mesleği fen bilimlerinin bir uzantısı olarak kabul edilen bir bilim dalıdır. Bilimdeki gelişmeleri takip edebilmek için ortak dil oldukça önemlidir. Fen bilimlerinde yaşanan gelişmeler bu alandaki ortak dil olarak İngilizcenin yerleşmesi sonucunu doğurmuştur. Bu nedenle güncel literatürü (güncel bilgiyi) takip edebilmek için İngilizce dilini iyi bir şekilde bilmenin gerekli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle lisans düzeyindeki eğitimi İngilizce diliyle alanlar uluslararası yazışmalarda teknik İngilizceyi çok daha başarılı bir şekilde kullanabilmektedirler.

Staj imkânları nasıl? İsim yapmış firmalar ile bağlantınız var mı?

Mühendislik fakültesi ve bölüm bünyesinde birer staj koordinatörlüğü bulunmakta ve staj yapılacak kurumların belirlenmesinde bu birimler yardımcı olmaktadır. Öğrenciler staj yapacakları şirketleri kendileri bulabileceği gibi daha önceden iyi tecrübe edilmiş firmalar hakkında bilgiye de söz konusu birimler aracılığıyla ulaşabilmektedirler. Staj yerini kendisi bulan öğrenciler muhakkak staj koordinatörlüğünden onay almak durumundadırlar.

Bu stajları istedikleri takdirde yurt dışında da yapabilirler.

Ortak Eğitim Programı nedir? Bölümünüzün bu konuda anlaşmaları var mıdır?  

Ortak Eğitim Programı (CO-OP) şirketler ve akademinin endüstri odaklı eğitim amacıyla buluştukları özel bir süreçtir. Öğrenciler, üçüncü sınıf yaz döneminde başlayan ve dördüncü sınıf sonbahar dönemini de kapsayacak şekilde yaklaşık 7 aylık bir süreyi bölüm ile anlaşması olan şirketlerden birinde çalışarak uygulamalı eğitim göreceklerdir. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünün toplamda 6 adet şirket ile anlaşması mevcuttur. Bunlar Asis Elektronik, Ayduo Elektronik, Digitest Elektronik, Elin Elektrik, Mesan A.Ş., Papilon Savunma ve Turmach Makina şirketleridir. Öğrencilerin bu süreçte alacağı uygulamalı eğitim https://www.atilim.edu.tr/tr/eee/page/3583/ortak-egitim sayfasında gösterilen plandaki dersler olarak bölüm müfredatında yer alacak ve öğrenciler bu derslerden not alacaklardır.