Neden Atılım Üniversitesinde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği okumalıyım?

Bölümümüzde öğrencilere İngilizce Elektrik Elektronik Mühendisliği eğitimi vermekteyiz. Bölüm öğretim üyeleri her zaman öğrencinin kendisini geliştirmesini sağlarlar. Hocalarımız öğrencilerimizin uluslararası düzeyde yetkin birer elektrik ve elektronik mühendisi olmaları için öğrencilerimize tüm imkanları sunarlar. Bölümümüzde çok sayıda Lisans Araştırma Projeleri bulunmaktadır. Öğrenciler kendilerini bu projelerle geliştirme fırsatı elde etmelerinin yanı sıra Hocalarla sürekli bir arada bulunarak mühendislik proje süreçlerinin tümünü yaşarlar. Lisans Araştırma Projelerinin yanı sıra dersler de çok fazla proje içermektedir. Bu projeler aracılığıyla öğrencilerimiz iş hayatında önem arz eden yazılım ve elektronik programlarına hakim olurlar böylece sektördeki firmalarda rahatlıkla çalışabilirler. Ayrıca bölüm olarak lab eğitimine çok önem vermekteyiz. Laboratuvarlarda öğrencilerimiz teorik bilgilerin pratiğe dönüşümünü görürler ve derslerde gördükleri teorik bilgiyi uygulamaya geçirerek tam olarak derslere hakim olurlar. Bölüm olarak 4 yıl sonunda donanımlı mühendisler yetiştirmekteyiz ve tam olarak meslek hayatına hazır, yetişmiş mühendisler olarak öğrencilerimizi mezun ederiz.

Bölümümüz ayrıca Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulu olan en köklü bölümlerden birisi olup, 1 kV üstü mühendislik uygulamaları için gerekli olan Serbest Müşavir Mühendislik - SMM belgesi almak için Elektrik Mühendisleri Odası tarafından koşul olarak getirilen tüm derslere (elektrik makinaları, güç sistemleri ve yüksek gerilim tekniği) müfredatında yer vermektedir.

Sizin diğer üniversitelerin, fakültelerinden ve bölümlerinden farklarınız neler?

Ülkemizde çoğu vakıf ve devlet üniversitesinde henüz %100 İngilizce dilinde eğitim yapılmamaktadır. Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi kurulduğu ilk günden beri %100 İngilizce eğitim vermektedir. Ayrıca öğrencilerimize gönüllü veya burslu olarak çalışabilecekleri çeşitli projelere katılma olanağı verilmektedir (Lisans Araştırma Projeleri). Derslerimizde de laboratuvar imkanlarımızın çok gelişmiş olması sayesinde öğrencileri teorik bilgiler dışında pratikte de çok donanımlı hale getirmemiz olanaklı olmaktadır. Ayrıca Hocalarımızın öğrencilerle birebir ilgilenmesi, her öğrencimizin yetişmesine önem ve özen göstermesi de bizim farklarımızın başında gelmektedir.

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü kadrolarında görev yapan öğretim üyelerinin tamamı, ülkemizin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş ve mesleğin değişik alt alanlarında uzmanlaşmışlardır. Öğretim elemanlarımız kendi uzmanlık alanlarında zorunlu ve seçmeli dersler vermektedir. Bilhassa seçmeli derslerimizin çeşitliliği mezunlarımızın sektör hayatında tercih edilmelerine büyük katkı sağlamaktadır.

Akademisyen başına düşen öğrenci sayısı ya da oranı nedir? Ve bu önemli midir?

Bölümümüz her öğretim yılında 60 kadar öğrenci kabul etmekte olup toplamda yatay ve dikey geçişlerde dahil olmak üzere 250 kadar öğrenci lisans düzeyinde öğrenim görmektedir. Bölümümüzde toplamda 7 öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölümde verilen dersler tamamen öğretim üyeleri eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Dersin ihtiyacı doğrultusunda araştırma görevlileri, derslerin uygulama saatlerini yürütmektedir. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde sektörden ya da başka üniversitelerden gelen yarı zamanlı öğretim elemanları da eğitim süreçlerine destek vermektedir. Zorunlu dersler, o senenin kayıtlı tüm öğrencilerini kapsamaktadır. Seçmeli derslerimizin bir kısmı diğer bölümlerle ortak olabilmektedir. Bu durumlarda eğitim sürecine diğer bölümlerin öğretim elemanları da katkı verebilmektedirler. Şu anda Uçak Elektrik-Elektroniği, Mekatronik ve Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden 4 öğretim üyesiyle işbirliği yapılmaktadır. Zorunlu derslerde öğrenci sayısı ortalama 50 civarında olup, seçmeli derslerde konuya ilgi duyan öğrenciler yer aldığından sınıf mevcudu yarı yarıya azalmaktadır. Bu sayede her mezunumuz, bir elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü mezununun bilmesi gereken temel bilgi ve yetenek ile mezun olurken, aynı zamanda ilgi duyduğu uzmanlık alanına ilişkin dersler de alarak mezuniyet sonrası akademik ve mesleki kariyerine daha hazırlıklı hale gelebilmektedir.

Ayrıca, her öğretim üyesi öğrencilerin bir bölümünün akademik danışmanlığını yürütmektedir. Bu sayı, öğretim üyelerinin sorumlu olduğu görevlerden kaynaklı iş yükleri (verdiği dersler, idari görevler vb.) göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Bu şekilde akademik danışmanlar öğrencilerine yeterli zamanı ayırarak akademik gidişatlarını sağlıklı bir biçimde takip edebilmektedirler. Bu açılardan bakıldığında öğrenci-akademisyen oranının etkin bir biçimde düzenlendiğini söylemek mümkün olmaktadır.

Akademik kadronuzun sayısal dağılımı ve tam zamanlı- yarı zamanlı öğretim elemanı sayıları nedir?

Bölümümüzde görev yapan öğretim üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tablodan görülebilir. Bu tablodan da görülebileceği üzere öğretim elemanlarının istihdamında mesleğin çeşitli alt disiplinlerine mensup bilim insanlarının temini için azami özen gösterilmiştir.

 

UNVANI

ADI SOYADI

UZMANLIK ALANI

Prof. Dr.

Yıldırım ÜÇTUĞ

Elektrik Makinaları, Güç Elektroniği

Prof. Dr.

Elif AYDIN

Elektromanyetik Kuramı, Yüksek Frekans Elektroniği ve Anten Tasarımı

Prof. Dr.

Ali KARA

Haberleşme Sistemleri, Kablosuz Haberleşme, Radar Sistemleri

Doç. Dr.

Kemal Efe ESELLER

Fotonik - Optoelektronik, Mikroelektronik.

Doç. Dr.

Reşat Özgür DORUK

Biyomedikal Mühendislik, Kontrol Sistemleri, Hesaplamalı Sinir Bilimi

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Efe ÖZBEK

Gömülü Yazılım Geliştirme, Yüksek Gerilim Tekniği, Mikroelektronik

Dr. Öğr. Üyesi

Baran USLU

Sayısal Sinyal İşleme, Konuşma İşleme, Örüntü Tarama

 

Ayrıca diğer bölümlerle işbirliği kapsamında bölümümüzde ders veren öğretim üyeleri hakkında bilgiye aşağıdaki tablodan ulaşılabilir:

 

UNVANI

ADI SOYADI

UZMANLIK ALANI

BÖLÜMÜ

Prof. Dr.

Bülent ERTAN

Elektrik Makinaları, Güç Elektroniği

Mekatronik Mühendisliği

Prof. Dr.

Ayhan ALBOSTAN

Elektrik Makinaları, Güç Elektroniği, Enerji İletimi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

Hakan TORA

Sayısal Sinyal İşleme, Görüntü İşleme

Uçak Elektrik ve Elektronik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

Yaser DALVEREN

Haberleşme Sistemleri, Kablosuz Haberleşme, Radar Sistemleri

Uçak Elektrik ve Elektronik Bölümü

 

Bölümümüzde görev yapan araştırma görevlileri hakkında bilgiye de aşağıdaki tablodan ulaşılabilir:

 

ADI SOYADI

UZMANLIK ALANI

Burcu BİLGİÇ

Haberleşme Sistemleri, Elektromanyetik Kuramı, Kablosuz Haberleşme

Remziye Büşra TEZEL

Haberleşme Sistemleri, Sinyal İşleme

Bengisu YALÇINKAYA

Haberleşme Sistemleri, Sinyal İşleme

Vadi Su YILMAZ

Haberleşme Sistemleri, Anten Tasarımı, Sinyal İşleme

 

 

Erasmus dışında yurt dışı başka bağlantınız var mı?

Atılım Üniversitesi Erasmus + Değişim Programı kapsamındadır. Erasmus+ kapsamında 63 farklı ülkeden 582 öğrenci Atılım Üniversitesi’ni tercih etmiştir. Bölümümüzden son 5 yıl içerisinde 6 kişi Erasmus+ kapsamında yurtdışı üniversitelerde değişim programlarına katılmıştır. Bunlardan 4’ü Finlandiya Tampere Üniversitesine ve diğer 2 kişi de Çek Cumhuriyetindeki (Çekya) Pardubiće Üniversitesine bir yarıyıllık eğitim için gitmişlerdir. Bu program kapsamında alınan dersler öğrencinin not döküm belgesine işlenmekte ve bölüm derslerine sayılmaktadır.

Erasmus dışında Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünün ABD Indiana Purdue Üniversitesi (IUPUI) ile bir yıla kadar öğrenci değişimi olanağı veren bir anlaşma da söz konusudur.

Atılım Üniversitesinin, kurulduğu günden bugüne yaptığı anlaşmaların kapsamı genişlemektedir.

Mezunlarınız nerelerde çalışıyor?

Mezunlarımız çok çeşitli firmalarda çalışmaktadır. Savunma sanayisi firmalarından ARGE firmalarına, elektronik firmalarından yazılım firmalarına kadar çok geniş alanlarda iş hayatında yer almaktadırlar. Öğrencilerimiz hangi meslek alt alanına ilgi duyuyorlarsa o alandaki kurum ve kuruluşlarda iş bulabilmektedirler. Mezunlarımızın çalıştığı firmalardan örnek verecek olursak TAI, Aselsan, Havelsan, Roketsan, Türk Telekom, Vodafone, Turkcell, EnerjiSA, Bilkent CyberPark firmaları, Odtü Teknokent firmaları, Hacettepe Teknokent firmaları gibi hizmet, imalat ve teknoloji geliştirme odaklı sektörlere mensup şirketlerde çalışabilmektedirler.

Mezunlarınızın istihdam oranı ve çalıştıkları sektörel alanlar nelerdir?

Mezunlarımız gerek kamu gerekse de özel sektörde enerji üretimi ve nakli, elektronik, bilişim, yazılım, savunma sanayi, biyomedikal ve haberleşme alanlarında istihdam edilmektedirler. Ayrıca mezunlarımızın bir kısmı kendi kurdukları ya da ailelerine ait olan işletmelerde de çalışmaktadırlar.

Kaç mezun verdiniz? İrtibat halinde olduğunuz mezun sayınız nedir?

Son 10 yıl içerisinde toplamda 420 kişi mezun olmuştur. Mezunlarla çeşitli yollardan irtibatlar kurulmaktadır. Mezunların istihdam durumları düzenli olarak takip edilmekte ve bir mezun veri tabanı oluşturulmakta ve güncellenmektedir. Bunun yanı sıra sosyal medya hizmetleri (LinkedIn, Facebook v.b.) aracılığıyla iletişim sürdürülmektedir. Gerektiğinde Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneğinden de (AtılımMED) yardım alınmaktadır. Bu bilgiler akreditasyon süreçlerinde de yararlı olmaktadır.

Üniversitemiz ve Bölümümüz kalite güvencesi süreçleri ile iç ve dış değerlendirme süreçleri kapsamında, mezunlarımız ve işverenlerine düzenli aralıklarla ulaşılarak Bölümümüzde verilen eğitimle ilgili görüş ve değerlendirmelerine de başvurulmaktadır.

Yurt dışında çalışan mezununuz var mı?

Gerek lisansüstü eğitim gerekse de akademi dışında sektörlerde çalışan mezunlarımız bulunmaktadır. Bunlarla ilgili bilgiler yukarıda bahsedilen irtibat yolları kullanılarak takip edilmekte ve veri tabanında saklanmaktadır.

Son yıllarda yurt dışı olanakları değerlendiren mezun sayımızda belli bir oranda artış gözlemlenmektedir.

Akreditasyon nedir? Atılım Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü akredite bir bölüm müdür?

Akreditasyon bir eğitim programının belli asgari ölçütleri sağlayıp sağlamadığının bu konuda yetkilendirilmiş ya da tanınmış organizasyonlarla sınandığı bir süreçtir. Mühendislik programlarında Türkiye Cumhuriyeti genelinde bu işi “Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği” ya da kısa adıyla MÜDEK üstlenmektedir. MÜDEK 17 Kasım 2006 tarihinden beri Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education) adlı kuruluşun üyesi ve 15 Haziran 2011 tarihinden beri Washington Accord (WA) imzacısıdır (üyesidir). Bu özelliği sayesinde MÜDEK tarafından akredite edilen programların uluslararası tanınırlığı önemli ölçüde artmaktadır. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından da resmi bir akreditasyon organı olarak tanınmaktadır.

Atılım Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Programı 2014 yılından beri MÜDEK tarafından akredite edilmektedir.

Mühendislik eğitim dili olarak neden İngilizce’yi tercih etmeliyim?

Mühendislik mesleği fen bilimlerinin bir uzantısı olarak kabul edilen bir bilim dalıdır. Bilimdeki gelişmeleri takip edebilmek için ortak dil oldukça önemlidir. Fen bilimlerinde yaşanan gelişmeler bu alandaki ortak dil olarak İngilizcenin yerleşmesi sonucunu doğurmuştur. Bu nedenle güncel literatürü (güncel bilgiyi) takip edebilmek için İngilizce dilini iyi bir şekilde bilmenin gerekli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle lisans düzeyindeki eğitimi İngilizce diliyle alanlar uluslararası yazışmalarda teknik İngilizceyi çok daha başarılı bir şekilde kullanabilmektedirler.

Staj imkânları nasıl? İsim yapmış firmalar ile bağlantınız var mı?

Mühendislik fakültesi ve bölüm bünyesinde birer staj koordinatörlüğü bulunmakta ve staj yapılacak kurumların belirlenmesinde bu birimler yardımcı olmaktadır. Öğrenciler staj yapacakları şirketleri kendileri bulabileceği gibi daha önceden iyi tecrübe edilmiş firmalar hakkında bilgiye de söz konusu birimler aracılığıyla ulaşabilmektedirler. Staj yerini kendisi bulan öğrenciler muhakkak staj koordinatörlüğünden onay almak durumundadırlar.

Bu stajları istedikleri takdirde yurt dışında da yapabilirler.

Ortak Eğitim Programı nedir? Bölümünüzün bu konuda anlaşmaları var mıdır?  

Ortak Eğitim Programı (CO-OP) şirketler ve akademinin endüstri odaklı eğitim amacıyla buluştukları özel bir süreçtir. Öğrenciler, üçüncü sınıf yaz döneminde başlayan ve dördüncü sınıf sonbahar dönemini de kapsayacak şekilde yaklaşık 7 aylık bir süreyi bölüm ile anlaşması olan şirketlerden birinde çalışarak uygulamalı eğitim göreceklerdir. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünün toplamda 6 adet şirket ile anlaşması mevcuttur. Bunlar Asis Elektronik, Ayduo Elektronik, Digitest Elektronik, Elin Elektrik, Mesan A.Ş., Papilon Savunma ve Turmach Makina şirketleridir. Öğrencilerin bu süreçte alacağı uygulamalı eğitim https://www.atilim.edu.tr/tr/eee/page/3583/ortak-egitim sayfasında gösterilen plandaki dersler olarak bölüm müfredatında yer alacak ve öğrenciler bu derslerden not alacaklardır. 

 App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4760 [title_tr] => Sıkça Sorulan Sorular [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Neden Atılım Üniversitesinde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği okumalıyım?

Bölümümüzde öğrencilere İngilizce Elektrik Elektronik Mühendisliği eğitimi vermekteyiz. Bölüm öğretim üyeleri her zaman öğrencinin kendisini geliştirmesini sağlarlar. Hocalarımız öğrencilerimizin uluslararası düzeyde yetkin birer elektrik ve elektronik mühendisi olmaları için öğrencilerimize tüm imkanları sunarlar. Bölümümüzde çok sayıda Lisans Araştırma Projeleri bulunmaktadır. Öğrenciler kendilerini bu projelerle geliştirme fırsatı elde etmelerinin yanı sıra Hocalarla sürekli bir arada bulunarak mühendislik proje süreçlerinin tümünü yaşarlar. Lisans Araştırma Projelerinin yanı sıra dersler de çok fazla proje içermektedir. Bu projeler aracılığıyla öğrencilerimiz iş hayatında önem arz eden yazılım ve elektronik programlarına hakim olurlar böylece sektördeki firmalarda rahatlıkla çalışabilirler. Ayrıca bölüm olarak lab eğitimine çok önem vermekteyiz. Laboratuvarlarda öğrencilerimiz teorik bilgilerin pratiğe dönüşümünü görürler ve derslerde gördükleri teorik bilgiyi uygulamaya geçirerek tam olarak derslere hakim olurlar. Bölüm olarak 4 yıl sonunda donanımlı mühendisler yetiştirmekteyiz ve tam olarak meslek hayatına hazır, yetişmiş mühendisler olarak öğrencilerimizi mezun ederiz.

Bölümümüz ayrıca Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulu olan en köklü bölümlerden birisi olup, 1 kV üstü mühendislik uygulamaları için gerekli olan Serbest Müşavir Mühendislik - SMM belgesi almak için Elektrik Mühendisleri Odası tarafından koşul olarak getirilen tüm derslere (elektrik makinaları, güç sistemleri ve yüksek gerilim tekniği) müfredatında yer vermektedir.

Sizin diğer üniversitelerin, fakültelerinden ve bölümlerinden farklarınız neler?

Ülkemizde çoğu vakıf ve devlet üniversitesinde henüz %100 İngilizce dilinde eğitim yapılmamaktadır. Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi kurulduğu ilk günden beri %100 İngilizce eğitim vermektedir. Ayrıca öğrencilerimize gönüllü veya burslu olarak çalışabilecekleri çeşitli projelere katılma olanağı verilmektedir (Lisans Araştırma Projeleri). Derslerimizde de laboratuvar imkanlarımızın çok gelişmiş olması sayesinde öğrencileri teorik bilgiler dışında pratikte de çok donanımlı hale getirmemiz olanaklı olmaktadır. Ayrıca Hocalarımızın öğrencilerle birebir ilgilenmesi, her öğrencimizin yetişmesine önem ve özen göstermesi de bizim farklarımızın başında gelmektedir.

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü kadrolarında görev yapan öğretim üyelerinin tamamı, ülkemizin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş ve mesleğin değişik alt alanlarında uzmanlaşmışlardır. Öğretim elemanlarımız kendi uzmanlık alanlarında zorunlu ve seçmeli dersler vermektedir. Bilhassa seçmeli derslerimizin çeşitliliği mezunlarımızın sektör hayatında tercih edilmelerine büyük katkı sağlamaktadır.

Akademisyen başına düşen öğrenci sayısı ya da oranı nedir? Ve bu önemli midir?

Bölümümüz her öğretim yılında 60 kadar öğrenci kabul etmekte olup toplamda yatay ve dikey geçişlerde dahil olmak üzere 250 kadar öğrenci lisans düzeyinde öğrenim görmektedir. Bölümümüzde toplamda 7 öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölümde verilen dersler tamamen öğretim üyeleri eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Dersin ihtiyacı doğrultusunda araştırma görevlileri, derslerin uygulama saatlerini yürütmektedir. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde sektörden ya da başka üniversitelerden gelen yarı zamanlı öğretim elemanları da eğitim süreçlerine destek vermektedir. Zorunlu dersler, o senenin kayıtlı tüm öğrencilerini kapsamaktadır. Seçmeli derslerimizin bir kısmı diğer bölümlerle ortak olabilmektedir. Bu durumlarda eğitim sürecine diğer bölümlerin öğretim elemanları da katkı verebilmektedirler. Şu anda Uçak Elektrik-Elektroniği, Mekatronik ve Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden 4 öğretim üyesiyle işbirliği yapılmaktadır. Zorunlu derslerde öğrenci sayısı ortalama 50 civarında olup, seçmeli derslerde konuya ilgi duyan öğrenciler yer aldığından sınıf mevcudu yarı yarıya azalmaktadır. Bu sayede her mezunumuz, bir elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü mezununun bilmesi gereken temel bilgi ve yetenek ile mezun olurken, aynı zamanda ilgi duyduğu uzmanlık alanına ilişkin dersler de alarak mezuniyet sonrası akademik ve mesleki kariyerine daha hazırlıklı hale gelebilmektedir.

Ayrıca, her öğretim üyesi öğrencilerin bir bölümünün akademik danışmanlığını yürütmektedir. Bu sayı, öğretim üyelerinin sorumlu olduğu görevlerden kaynaklı iş yükleri (verdiği dersler, idari görevler vb.) göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Bu şekilde akademik danışmanlar öğrencilerine yeterli zamanı ayırarak akademik gidişatlarını sağlıklı bir biçimde takip edebilmektedirler. Bu açılardan bakıldığında öğrenci-akademisyen oranının etkin bir biçimde düzenlendiğini söylemek mümkün olmaktadır.

Akademik kadronuzun sayısal dağılımı ve tam zamanlı- yarı zamanlı öğretim elemanı sayıları nedir?

Bölümümüzde görev yapan öğretim üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tablodan görülebilir. Bu tablodan da görülebileceği üzere öğretim elemanlarının istihdamında mesleğin çeşitli alt disiplinlerine mensup bilim insanlarının temini için azami özen gösterilmiştir.

 

UNVANI

ADI SOYADI

UZMANLIK ALANI

Prof. Dr.

Yıldırım ÜÇTUĞ

Elektrik Makinaları, Güç Elektroniği

Prof. Dr.

Elif AYDIN

Elektromanyetik Kuramı, Yüksek Frekans Elektroniği ve Anten Tasarımı

Prof. Dr.

Ali KARA

Haberleşme Sistemleri, Kablosuz Haberleşme, Radar Sistemleri

Doç. Dr.

Kemal Efe ESELLER

Fotonik - Optoelektronik, Mikroelektronik.

Doç. Dr.

Reşat Özgür DORUK

Biyomedikal Mühendislik, Kontrol Sistemleri, Hesaplamalı Sinir Bilimi

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Efe ÖZBEK

Gömülü Yazılım Geliştirme, Yüksek Gerilim Tekniği, Mikroelektronik

Dr. Öğr. Üyesi

Baran USLU

Sayısal Sinyal İşleme, Konuşma İşleme, Örüntü Tarama

 

Ayrıca diğer bölümlerle işbirliği kapsamında bölümümüzde ders veren öğretim üyeleri hakkında bilgiye aşağıdaki tablodan ulaşılabilir:

 

UNVANI

ADI SOYADI

UZMANLIK ALANI

BÖLÜMÜ

Prof. Dr.

Bülent ERTAN

Elektrik Makinaları, Güç Elektroniği

Mekatronik Mühendisliği

Prof. Dr.

Ayhan ALBOSTAN

Elektrik Makinaları, Güç Elektroniği, Enerji İletimi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

Hakan TORA

Sayısal Sinyal İşleme, Görüntü İşleme

Uçak Elektrik ve Elektronik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

Yaser DALVEREN

Haberleşme Sistemleri, Kablosuz Haberleşme, Radar Sistemleri

Uçak Elektrik ve Elektronik Bölümü

 

Bölümümüzde görev yapan araştırma görevlileri hakkında bilgiye de aşağıdaki tablodan ulaşılabilir:

 

ADI SOYADI

UZMANLIK ALANI

Burcu BİLGİÇ

Haberleşme Sistemleri, Elektromanyetik Kuramı, Kablosuz Haberleşme

Remziye Büşra TEZEL

Haberleşme Sistemleri, Sinyal İşleme

Bengisu YALÇINKAYA

Haberleşme Sistemleri, Sinyal İşleme

Vadi Su YILMAZ

Haberleşme Sistemleri, Anten Tasarımı, Sinyal İşleme

 

 

Erasmus dışında yurt dışı başka bağlantınız var mı?

Atılım Üniversitesi Erasmus + Değişim Programı kapsamındadır. Erasmus+ kapsamında 63 farklı ülkeden 582 öğrenci Atılım Üniversitesi’ni tercih etmiştir. Bölümümüzden son 5 yıl içerisinde 6 kişi Erasmus+ kapsamında yurtdışı üniversitelerde değişim programlarına katılmıştır. Bunlardan 4’ü Finlandiya Tampere Üniversitesine ve diğer 2 kişi de Çek Cumhuriyetindeki (Çekya) Pardubiće Üniversitesine bir yarıyıllık eğitim için gitmişlerdir. Bu program kapsamında alınan dersler öğrencinin not döküm belgesine işlenmekte ve bölüm derslerine sayılmaktadır.

Erasmus dışında Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünün ABD Indiana Purdue Üniversitesi (IUPUI) ile bir yıla kadar öğrenci değişimi olanağı veren bir anlaşma da söz konusudur.

Atılım Üniversitesinin, kurulduğu günden bugüne yaptığı anlaşmaların kapsamı genişlemektedir.

Mezunlarınız nerelerde çalışıyor?

Mezunlarımız çok çeşitli firmalarda çalışmaktadır. Savunma sanayisi firmalarından ARGE firmalarına, elektronik firmalarından yazılım firmalarına kadar çok geniş alanlarda iş hayatında yer almaktadırlar. Öğrencilerimiz hangi meslek alt alanına ilgi duyuyorlarsa o alandaki kurum ve kuruluşlarda iş bulabilmektedirler. Mezunlarımızın çalıştığı firmalardan örnek verecek olursak TAI, Aselsan, Havelsan, Roketsan, Türk Telekom, Vodafone, Turkcell, EnerjiSA, Bilkent CyberPark firmaları, Odtü Teknokent firmaları, Hacettepe Teknokent firmaları gibi hizmet, imalat ve teknoloji geliştirme odaklı sektörlere mensup şirketlerde çalışabilmektedirler.

Mezunlarınızın istihdam oranı ve çalıştıkları sektörel alanlar nelerdir?

Mezunlarımız gerek kamu gerekse de özel sektörde enerji üretimi ve nakli, elektronik, bilişim, yazılım, savunma sanayi, biyomedikal ve haberleşme alanlarında istihdam edilmektedirler. Ayrıca mezunlarımızın bir kısmı kendi kurdukları ya da ailelerine ait olan işletmelerde de çalışmaktadırlar.

Kaç mezun verdiniz? İrtibat halinde olduğunuz mezun sayınız nedir?

Son 10 yıl içerisinde toplamda 420 kişi mezun olmuştur. Mezunlarla çeşitli yollardan irtibatlar kurulmaktadır. Mezunların istihdam durumları düzenli olarak takip edilmekte ve bir mezun veri tabanı oluşturulmakta ve güncellenmektedir. Bunun yanı sıra sosyal medya hizmetleri (LinkedIn, Facebook v.b.) aracılığıyla iletişim sürdürülmektedir. Gerektiğinde Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneğinden de (AtılımMED) yardım alınmaktadır. Bu bilgiler akreditasyon süreçlerinde de yararlı olmaktadır.

Üniversitemiz ve Bölümümüz kalite güvencesi süreçleri ile iç ve dış değerlendirme süreçleri kapsamında, mezunlarımız ve işverenlerine düzenli aralıklarla ulaşılarak Bölümümüzde verilen eğitimle ilgili görüş ve değerlendirmelerine de başvurulmaktadır.

Yurt dışında çalışan mezununuz var mı?

Gerek lisansüstü eğitim gerekse de akademi dışında sektörlerde çalışan mezunlarımız bulunmaktadır. Bunlarla ilgili bilgiler yukarıda bahsedilen irtibat yolları kullanılarak takip edilmekte ve veri tabanında saklanmaktadır.

Son yıllarda yurt dışı olanakları değerlendiren mezun sayımızda belli bir oranda artış gözlemlenmektedir.

Akreditasyon nedir? Atılım Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü akredite bir bölüm müdür?

Akreditasyon bir eğitim programının belli asgari ölçütleri sağlayıp sağlamadığının bu konuda yetkilendirilmiş ya da tanınmış organizasyonlarla sınandığı bir süreçtir. Mühendislik programlarında Türkiye Cumhuriyeti genelinde bu işi “Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği” ya da kısa adıyla MÜDEK üstlenmektedir. MÜDEK 17 Kasım 2006 tarihinden beri Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education) adlı kuruluşun üyesi ve 15 Haziran 2011 tarihinden beri Washington Accord (WA) imzacısıdır (üyesidir). Bu özelliği sayesinde MÜDEK tarafından akredite edilen programların uluslararası tanınırlığı önemli ölçüde artmaktadır. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından da resmi bir akreditasyon organı olarak tanınmaktadır.

Atılım Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Programı 2014 yılından beri MÜDEK tarafından akredite edilmektedir.

Mühendislik eğitim dili olarak neden İngilizce’yi tercih etmeliyim?

Mühendislik mesleği fen bilimlerinin bir uzantısı olarak kabul edilen bir bilim dalıdır. Bilimdeki gelişmeleri takip edebilmek için ortak dil oldukça önemlidir. Fen bilimlerinde yaşanan gelişmeler bu alandaki ortak dil olarak İngilizcenin yerleşmesi sonucunu doğurmuştur. Bu nedenle güncel literatürü (güncel bilgiyi) takip edebilmek için İngilizce dilini iyi bir şekilde bilmenin gerekli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle lisans düzeyindeki eğitimi İngilizce diliyle alanlar uluslararası yazışmalarda teknik İngilizceyi çok daha başarılı bir şekilde kullanabilmektedirler.

Staj imkânları nasıl? İsim yapmış firmalar ile bağlantınız var mı?

Mühendislik fakültesi ve bölüm bünyesinde birer staj koordinatörlüğü bulunmakta ve staj yapılacak kurumların belirlenmesinde bu birimler yardımcı olmaktadır. Öğrenciler staj yapacakları şirketleri kendileri bulabileceği gibi daha önceden iyi tecrübe edilmiş firmalar hakkında bilgiye de söz konusu birimler aracılığıyla ulaşabilmektedirler. Staj yerini kendisi bulan öğrenciler muhakkak staj koordinatörlüğünden onay almak durumundadırlar.

Bu stajları istedikleri takdirde yurt dışında da yapabilirler.

Ortak Eğitim Programı nedir? Bölümünüzün bu konuda anlaşmaları var mıdır?  

Ortak Eğitim Programı (CO-OP) şirketler ve akademinin endüstri odaklı eğitim amacıyla buluştukları özel bir süreçtir. Öğrenciler, üçüncü sınıf yaz döneminde başlayan ve dördüncü sınıf sonbahar dönemini de kapsayacak şekilde yaklaşık 7 aylık bir süreyi bölüm ile anlaşması olan şirketlerden birinde çalışarak uygulamalı eğitim göreceklerdir. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünün toplamda 6 adet şirket ile anlaşması mevcuttur. Bunlar Asis Elektronik, Ayduo Elektronik, Digitest Elektronik, Elin Elektrik, Mesan A.Ş., Papilon Savunma ve Turmach Makina şirketleridir. Öğrencilerin bu süreçte alacağı uygulamalı eğitim https://www.atilim.edu.tr/tr/eee/page/3583/ortak-egitim sayfasında gösterilen plandaki dersler olarak bölüm müfredatında yer alacak ve öğrenciler bu derslerden not alacaklardır. 

 

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 5 [start] => [end] => [created_at] => 2019-07-22 12:49:14 [updated_at] => 2019-07-22 12:51:07 [parent_id] => [lft] => 45 [rgt] => 46 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => bolum-brosuru-1547647259 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 5 [name_tr] => Elektrik ve Elektronik Mühendisliği [url] => eee [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4760 [title_tr] => Sıkça Sorulan Sorular [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Neden At\u0131l\u0131m Üniversitesinde Elektrik ve Elektronik Mühendisli\u011fi okumal\u0131y\u0131m?<\/strong><\/p>\n\n

Bölümümüzde ö\u011frencilere \u0130ngilizce Elektrik Elektronik Mühendisli\u011fi e\u011fitimi vermekteyiz. Bölüm ö\u011fretim üyeleri her zaman ö\u011frencinin kendisini geli\u015ftirmesini sa\u011flarlar. Hocalar\u0131m\u0131z ö\u011frencilerimizin uluslararas\u0131 düzeyde yetkin birer elektrik ve elektronik mühendisi olmalar\u0131 için ö\u011frencilerimize tüm imkanlar\u0131 sunarlar. Bölümümüzde çok say\u0131da Lisans Ara\u015ft\u0131rma Projeleri bulunmaktad\u0131r. Ö\u011frenciler kendilerini bu projelerle geli\u015ftirme f\u0131rsat\u0131 elde etmelerinin yan\u0131 s\u0131ra Hocalarla sürekli bir arada bulunarak mühendislik proje süreçlerinin tümünü ya\u015farlar. Lisans Ara\u015ft\u0131rma Projelerinin yan\u0131 s\u0131ra dersler de çok fazla proje içermektedir. Bu projeler arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla ö\u011frencilerimiz i\u015f hayat\u0131nda önem arz eden yaz\u0131l\u0131m ve elektronik programlar\u0131na hakim olurlar böylece sektördeki firmalarda rahatl\u0131kla çal\u0131\u015fabilirler. Ayr\u0131ca bölüm olarak lab e\u011fitimine çok önem vermekteyiz. Laboratuvarlarda ö\u011frencilerimiz teorik bilgilerin prati\u011fe dönü\u015fümünü görürler ve derslerde gördükleri teorik bilgiyi uygulamaya geçirerek tam olarak derslere hakim olurlar. Bölüm olarak 4 y\u0131l sonunda donan\u0131ml\u0131 mühendisler yeti\u015ftirmekteyiz ve tam olarak meslek hayat\u0131na haz\u0131r, yeti\u015fmi\u015f mühendisler olarak ö\u011frencilerimizi mezun ederiz.<\/p>\n\n

Bölümümüz ayr\u0131ca At\u0131l\u0131m Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulu olan en köklü bölümlerden birisi olup, 1 kV üstü mühendislik uygulamalar\u0131 için gerekli olan Serbest Mü\u015favir Mühendislik - SMM belgesi almak için Elektrik Mühendisleri Odas\u0131 taraf\u0131ndan ko\u015ful olarak getirilen tüm derslere (elektrik makinalar\u0131, güç sistemleri ve yüksek gerilim tekni\u011fi) müfredat\u0131nda yer vermektedir.<\/p>\n\n

Sizin di\u011fer üniversitelerin, fakültelerinden ve bölümlerinden farklar\u0131n\u0131z neler?<\/strong><\/p>\n\n

Ülkemizde ço\u011fu vak\u0131f ve devlet üniversitesinde henüz %100 \u0130ngilizce dilinde e\u011fitim yap\u0131lmamaktad\u0131r. At\u0131l\u0131m Üniversitesi Mühendislik Fakültesi kuruldu\u011fu ilk günden beri %100 \u0130ngilizce e\u011fitim vermektedir. Ayr\u0131ca ö\u011frencilerimize gönüllü veya burslu olarak çal\u0131\u015fabilecekleri çe\u015fitli projelere kat\u0131lma olana\u011f\u0131 verilmektedir (Lisans Ara\u015ft\u0131rma Projeleri). Derslerimizde de laboratuvar imkanlar\u0131m\u0131z\u0131n çok geli\u015fmi\u015f olmas\u0131 sayesinde ö\u011frencileri teorik bilgiler d\u0131\u015f\u0131nda pratikte de çok donan\u0131ml\u0131 hale getirmemiz olanakl\u0131 olmaktad\u0131r. Ayr\u0131ca Hocalar\u0131m\u0131z\u0131n ö\u011frencilerle birebir ilgilenmesi, her ö\u011frencimizin yeti\u015fmesine önem ve özen göstermesi de bizim farklar\u0131m\u0131z\u0131n ba\u015f\u0131nda gelmektedir.<\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisli\u011fi Bölümü kadrolar\u0131nda görev yapan ö\u011fretim üyelerinin tamam\u0131, ülkemizin ve dünyan\u0131n önde gelen üniversitelerinin Elektrik ve Elektronik Mühendisli\u011fi bölümlerinden mezun olmu\u015f ve mesle\u011fin de\u011fi\u015fik alt alanlar\u0131nda uzmanla\u015fm\u0131\u015flard\u0131r. Ö\u011fretim elemanlar\u0131m\u0131z kendi uzmanl\u0131k alanlar\u0131nda zorunlu ve seçmeli dersler vermektedir. Bilhassa seçmeli derslerimizin çe\u015fitlili\u011fi mezunlar\u0131m\u0131z\u0131n sektör hayat\u0131nda tercih edilmelerine büyük katk\u0131 sa\u011flamaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Akademisyen ba\u015f\u0131na dü\u015fen ö\u011frenci say\u0131s\u0131 ya da oran\u0131 nedir? Ve bu önemli midir?<\/strong><\/p>\n\n

Bölümümüz her ö\u011fretim y\u0131l\u0131nda 60 kadar ö\u011frenci kabul etmekte olup toplamda yatay ve dikey geçi\u015flerde dahil olmak üzere 250 kadar ö\u011frenci lisans düzeyinde ö\u011frenim görmektedir. Bölümümüzde toplamda 7 ö\u011fretim üyesi ve 4 ara\u015ft\u0131rma görevlisi görev yapmaktad\u0131r. Bölümde verilen dersler tamamen ö\u011fretim üyeleri e\u015fli\u011finde gerçekle\u015ftirilmektedir. Dersin ihtiyac\u0131 do\u011frultusunda ara\u015ft\u0131rma görevlileri, derslerin uygulama saatlerini yürütmektedir. Ayr\u0131ca ihtiyaç duyulmas\u0131 halinde sektörden ya da ba\u015fka üniversitelerden gelen yar\u0131 zamanl\u0131 ö\u011fretim elemanlar\u0131 da e\u011fitim süreçlerine destek vermektedir. Zorunlu dersler, o senenin kay\u0131tl\u0131 tüm ö\u011frencilerini kapsamaktad\u0131r. Seçmeli derslerimizin bir k\u0131sm\u0131 di\u011fer bölümlerle ortak olabilmektedir. Bu durumlarda e\u011fitim sürecine di\u011fer bölümlerin ö\u011fretim elemanlar\u0131 da katk\u0131 verebilmektedirler. \u015eu anda Uçak Elektrik-Elektroni\u011fi, Mekatronik ve Enerji Sistemleri Mühendisli\u011fi bölümlerinden 4 ö\u011fretim üyesiyle i\u015fbirli\u011fi yap\u0131lmaktad\u0131r. Zorunlu derslerde ö\u011frenci say\u0131s\u0131 ortalama 50 civar\u0131nda olup, seçmeli derslerde konuya ilgi duyan ö\u011frenciler yer ald\u0131\u011f\u0131ndan s\u0131n\u0131f mevcudu yar\u0131 yar\u0131ya azalmaktad\u0131r. Bu sayede her mezunumuz, bir elektrik ve elektronik mühendisli\u011fi bölümü mezununun bilmesi gereken temel bilgi ve yetenek ile mezun olurken, ayn\u0131 zamanda ilgi duydu\u011fu uzmanl\u0131k alan\u0131na ili\u015fkin dersler de alarak mezuniyet sonras\u0131 akademik ve mesleki kariyerine daha haz\u0131rl\u0131kl\u0131 hale gelebilmektedir.<\/p>\n\n

Ayr\u0131ca, her ö\u011fretim üyesi ö\u011frencilerin bir bölümünün akademik dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 yürütmektedir. Bu say\u0131, ö\u011fretim üyelerinin sorumlu oldu\u011fu görevlerden kaynakl\u0131 i\u015f yükleri (verdi\u011fi dersler, idari görevler vb.) göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Bu \u015fekilde akademik dan\u0131\u015fmanlar ö\u011frencilerine yeterli zaman\u0131 ay\u0131rarak akademik gidi\u015fatlar\u0131n\u0131 sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir biçimde takip edebilmektedirler. Bu aç\u0131lardan bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda ö\u011frenci-akademisyen oran\u0131n\u0131n etkin bir biçimde düzenlendi\u011fini söylemek mümkün olmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Akademik kadronuzun say\u0131sal da\u011f\u0131l\u0131m\u0131 ve tam zamanl\u0131- yar\u0131 zamanl\u0131 ö\u011fretim eleman\u0131 say\u0131lar\u0131 nedir?<\/strong><\/p>\n\n

Bölümümüzde görev yapan ö\u011fretim üyelerine ili\u015fkin bilgiler a\u015fa\u011f\u0131daki tablodan görülebilir. Bu tablodan da görülebilece\u011fi üzere ö\u011fretim elemanlar\u0131n\u0131n istihdam\u0131nda mesle\u011fin çe\u015fitli alt disiplinlerine mensup bilim insanlar\u0131n\u0131n temini için azami özen gösterilmi\u015ftir.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

UNVANI<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

ADI SOYADI<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

UZMANLIK ALANI<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Prof. Dr.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Y\u0131ld\u0131r\u0131m ÜÇTU\u011e<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Elektrik Makinalar\u0131, Güç Elektroni\u011fi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Prof. Dr.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Elif AYDIN<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Elektromanyetik Kuram\u0131, Yüksek Frekans Elektroni\u011fi ve Anten Tasar\u0131m\u0131<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Prof. Dr.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ali KARA<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Haberle\u015fme Sistemleri, Kablosuz Haberle\u015fme, Radar Sistemleri<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Doç. Dr.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Kemal Efe ESELLER<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Fotonik - Optoelektronik, Mikroelektronik.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Doç. Dr.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Re\u015fat Özgür DORUK<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Biyomedikal Mühendislik, Kontrol Sistemleri, Hesaplamal\u0131 Sinir Bilimi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Dr. Ö\u011fr. Üyesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Mehmet Efe ÖZBEK<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Gömülü Yaz\u0131l\u0131m Geli\u015ftirme, Yüksek Gerilim Tekni\u011fi, Mikroelektronik<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Dr. Ö\u011fr. Üyesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Baran USLU<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Say\u0131sal Sinyal \u0130\u015fleme, Konu\u015fma \u0130\u015fleme, Örüntü Tarama<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>\n\n

Ayr\u0131ca di\u011fer bölümlerle i\u015fbirli\u011fi kapsam\u0131nda bölümümüzde ders veren ö\u011fretim üyeleri hakk\u0131nda bilgiye a\u015fa\u011f\u0131daki tablodan ula\u015f\u0131labilir:<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

UNVANI<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

ADI SOYADI<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

UZMANLIK ALANI<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

BÖLÜMÜ<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Prof. Dr.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bülent ERTAN<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Elektrik Makinalar\u0131, Güç Elektroni\u011fi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Mekatronik Mühendisli\u011fi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Prof. Dr.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ayhan ALBOSTAN<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Elektrik Makinalar\u0131, Güç Elektroni\u011fi, Enerji \u0130letimi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Enerji Sistemleri Mühendisli\u011fi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Dr. Ö\u011fr. Üyesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Hakan TORA<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Say\u0131sal Sinyal \u0130\u015fleme, Görüntü \u0130\u015fleme<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Uçak Elektrik ve Elektronik Bölümü<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Dr. Ö\u011fr. Üyesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Yaser DALVEREN<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Haberle\u015fme Sistemleri, Kablosuz Haberle\u015fme, Radar Sistemleri<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Uçak Elektrik ve Elektronik Bölümü<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>\n\n

Bölümümüzde görev yapan ara\u015ft\u0131rma görevlileri hakk\u0131nda bilgiye de a\u015fa\u011f\u0131daki tablodan ula\u015f\u0131labilir:<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

ADI SOYADI<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

UZMANLIK ALANI<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Burcu B\u0130LG\u0130Ç<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Haberle\u015fme Sistemleri, Elektromanyetik Kuram\u0131, Kablosuz Haberle\u015fme<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Remziye Bü\u015fra TEZEL<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Haberle\u015fme Sistemleri, Sinyal \u0130\u015fleme<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Bengisu YALÇINKAYA<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Haberle\u015fme Sistemleri, Sinyal \u0130\u015fleme<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Vadi Su YILMAZ<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Haberle\u015fme Sistemleri, Anten Tasar\u0131m\u0131, Sinyal \u0130\u015fleme<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Erasmus d\u0131\u015f\u0131nda yurt d\u0131\u015f\u0131 ba\u015fka ba\u011flant\u0131n\u0131z var m\u0131?<\/strong><\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Erasmus + De\u011fi\u015fim Program\u0131 kapsam\u0131ndad\u0131r. Erasmus+ kapsam\u0131nda 63 farkl\u0131 ülkeden 582 ö\u011frenci At\u0131l\u0131m Üniversitesi’ni tercih etmi\u015ftir. Bölümümüzden son 5 y\u0131l içerisinde 6 ki\u015fi Erasmus+ kapsam\u0131nda yurtd\u0131\u015f\u0131 üniversitelerde de\u011fi\u015fim programlar\u0131na kat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Bunlardan 4’ü Finlandiya Tampere Üniversitesine ve di\u011fer 2 ki\u015fi de Çek Cumhuriyetindeki (Çekya) Pardubi\u0107e Üniversitesine bir yar\u0131y\u0131ll\u0131k e\u011fitim için gitmi\u015flerdir. Bu program kapsam\u0131nda al\u0131nan dersler ö\u011frencinin not döküm belgesine i\u015flenmekte ve bölüm derslerine say\u0131lmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Erasmus d\u0131\u015f\u0131nda Elektrik ve Elektronik Mühendisli\u011fi bölümünün ABD Indiana Purdue Üniversitesi (IUPUI) ile bir y\u0131la kadar ö\u011frenci de\u011fi\u015fimi olana\u011f\u0131 veren bir anla\u015fma da söz konusudur.<\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesinin, kuruldu\u011fu günden bugüne yapt\u0131\u011f\u0131 anla\u015fmalar\u0131n kapsam\u0131 geni\u015flemektedir.<\/p>\n\n

Mezunlar\u0131n\u0131z nerelerde çal\u0131\u015f\u0131yor?<\/strong><\/p>\n\n

Mezunlar\u0131m\u0131z çok çe\u015fitli firmalarda çal\u0131\u015fmaktad\u0131r. Savunma sanayisi firmalar\u0131ndan ARGE firmalar\u0131na, elektronik firmalar\u0131ndan yaz\u0131l\u0131m firmalar\u0131na kadar çok geni\u015f alanlarda i\u015f hayat\u0131nda yer almaktad\u0131rlar. Ö\u011frencilerimiz hangi meslek alt alan\u0131na ilgi duyuyorlarsa o alandaki kurum ve kurulu\u015flarda i\u015f bulabilmektedirler. Mezunlar\u0131m\u0131z\u0131n çal\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 firmalardan örnek verecek olursak TAI, Aselsan, Havelsan, Roketsan, Türk Telekom, Vodafone, Turkcell, EnerjiSA, Bilkent CyberPark firmalar\u0131, Odtü Teknokent firmalar\u0131, Hacettepe Teknokent firmalar\u0131 gibi hizmet, imalat ve teknoloji geli\u015ftirme odakl\u0131 sektörlere mensup \u015firketlerde çal\u0131\u015fabilmektedirler.<\/p>\n\n

Mezunlar\u0131n\u0131z\u0131n istihdam oran\u0131 ve çal\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 sektörel alanlar nelerdir?<\/strong><\/p>\n\n

Mezunlar\u0131m\u0131z gerek kamu gerekse de özel sektörde enerji üretimi ve nakli, elektronik, bili\u015fim, yaz\u0131l\u0131m, savunma sanayi, biyomedikal ve haberle\u015fme alanlar\u0131nda istihdam edilmektedirler. Ayr\u0131ca mezunlar\u0131m\u0131z\u0131n bir k\u0131sm\u0131 kendi kurduklar\u0131 ya da ailelerine ait olan i\u015fletmelerde de çal\u0131\u015fmaktad\u0131rlar.<\/p>\n\n

Kaç mezun verdiniz? \u0130rtibat halinde oldu\u011funuz mezun say\u0131n\u0131z nedir?<\/strong><\/p>\n\n

Son 10 y\u0131l içerisinde toplamda 420 ki\u015fi mezun olmu\u015ftur. Mezunlarla çe\u015fitli yollardan irtibatlar kurulmaktad\u0131r. Mezunlar\u0131n istihdam durumlar\u0131 düzenli olarak takip edilmekte ve bir mezun veri taban\u0131 olu\u015fturulmakta ve güncellenmektedir. Bunun yan\u0131 s\u0131ra sosyal medya hizmetleri (LinkedIn, Facebook v.b.) arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla ileti\u015fim sürdürülmektedir. Gerekti\u011finde At\u0131l\u0131m Üniversitesi Mezunlar Derne\u011finden de (At\u0131l\u0131mMED) yard\u0131m al\u0131nmaktad\u0131r. Bu bilgiler akreditasyon süreçlerinde de yararl\u0131 olmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Üniversitemiz ve Bölümümüz kalite güvencesi süreçleri ile iç ve d\u0131\u015f de\u011ferlendirme süreçleri kapsam\u0131nda, mezunlar\u0131m\u0131z ve i\u015fverenlerine düzenli aral\u0131klarla ula\u015f\u0131larak Bölümümüzde verilen e\u011fitimle ilgili görü\u015f ve de\u011ferlendirmelerine de ba\u015fvurulmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Yurt d\u0131\u015f\u0131nda çal\u0131\u015fan mezununuz var m\u0131?<\/strong><\/p>\n\n

Gerek lisansüstü e\u011fitim gerekse de akademi d\u0131\u015f\u0131nda sektörlerde çal\u0131\u015fan mezunlar\u0131m\u0131z bulunmaktad\u0131r. Bunlarla ilgili bilgiler yukar\u0131da bahsedilen irtibat yollar\u0131 kullan\u0131larak takip edilmekte ve veri taban\u0131nda saklanmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Son y\u0131llarda yurt d\u0131\u015f\u0131 olanaklar\u0131 de\u011ferlendiren mezun say\u0131m\u0131zda belli bir oranda art\u0131\u015f gözlemlenmektedir.<\/p>\n\n

Akreditasyon nedir? At\u0131l\u0131m Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisli\u011fi Bölümü akredite bir bölüm müdür?<\/strong><\/p>\n\n

Akreditasyon bir e\u011fitim program\u0131n\u0131n belli asgari ölçütleri sa\u011flay\u0131p sa\u011flamad\u0131\u011f\u0131n\u0131n bu konuda yetkilendirilmi\u015f ya da tan\u0131nm\u0131\u015f organizasyonlarla s\u0131nand\u0131\u011f\u0131 bir süreçtir. Mühendislik programlar\u0131nda Türkiye Cumhuriyeti genelinde bu i\u015fi “Mühendislik E\u011fitim Programlar\u0131 De\u011ferlendirme ve Akreditasyon Derne\u011fi” ya da k\u0131sa ad\u0131yla MÜDEK üstlenmektedir. MÜDEK 17 Kas\u0131m 2006 tarihinden beri Avrupa Mühendislik E\u011fitimi Akreditasyon A\u011f\u0131 (ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education) adl\u0131 kurulu\u015fun üyesi ve 15 Haziran 2011 tarihinden beri Washington Accord (WA) imzac\u0131s\u0131d\u0131r (üyesidir). Bu özelli\u011fi sayesinde MÜDEK taraf\u0131ndan akredite edilen programlar\u0131n uluslararas\u0131 tan\u0131n\u0131rl\u0131\u011f\u0131 önemli ölçüde artmaktad\u0131r. Ayr\u0131ca Yüksekö\u011fretim Kurulu (YÖK) taraf\u0131ndan da resmi bir akreditasyon organ\u0131 olarak tan\u0131nmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisli\u011fi Program\u0131 2014 y\u0131l\u0131ndan beri MÜDEK taraf\u0131ndan akredite edilmektedir.<\/p>\n\n

Mühendislik e\u011fitim dili olarak neden \u0130ngilizce’yi tercih etmeliyim?<\/strong><\/p>\n\n

Mühendislik mesle\u011fi fen bilimlerinin bir uzant\u0131s\u0131 olarak kabul edilen bir bilim dal\u0131d\u0131r. Bilimdeki geli\u015fmeleri takip edebilmek için ortak dil oldukça önemlidir. Fen bilimlerinde ya\u015fanan geli\u015fmeler bu alandaki ortak dil olarak \u0130ngilizcenin yerle\u015fmesi sonucunu do\u011furmu\u015ftur. Bu nedenle güncel literatürü (güncel bilgiyi) takip edebilmek için \u0130ngilizce dilini iyi bir \u015fekilde bilmenin gerekli oldu\u011fu yads\u0131namaz bir gerçektir. Bu nedenle lisans düzeyindeki e\u011fitimi \u0130ngilizce diliyle alanlar uluslararas\u0131 yaz\u0131\u015fmalarda teknik \u0130ngilizceyi çok daha ba\u015far\u0131l\u0131 bir \u015fekilde kullanabilmektedirler.<\/p>\n\n

Staj imkânlar\u0131 nas\u0131l? \u0130sim yapm\u0131\u015f firmalar ile ba\u011flant\u0131n\u0131z var m\u0131?<\/strong><\/p>\n\n

Mühendislik fakültesi ve bölüm bünyesinde birer staj koordinatörlü\u011fü bulunmakta ve staj yap\u0131lacak kurumlar\u0131n belirlenmesinde bu birimler yard\u0131mc\u0131 olmaktad\u0131r. Ö\u011frenciler staj yapacaklar\u0131 \u015firketleri kendileri bulabilece\u011fi gibi daha önceden iyi tecrübe edilmi\u015f firmalar hakk\u0131nda bilgiye de söz konusu birimler arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla ula\u015fabilmektedirler. Staj yerini kendisi bulan ö\u011frenciler muhakkak staj koordinatörlü\u011fünden onay almak durumundad\u0131rlar.<\/p>\n\n

Bu stajlar\u0131 istedikleri takdirde yurt d\u0131\u015f\u0131nda da yapabilirler.<\/p>\n\n

Ortak E\u011fitim Program\u0131 nedir? Bölümünüzün bu konuda anla\u015fmalar\u0131 var m\u0131d\u0131r?<\/strong>  <\/p>\n\n

Ortak E\u011fitim Program\u0131 (CO-OP) \u015firketler ve akademinin endüstri odakl\u0131 e\u011fitim amac\u0131yla bulu\u015ftuklar\u0131 özel bir süreçtir. Ö\u011frenciler, üçüncü s\u0131n\u0131f yaz döneminde ba\u015flayan ve dördüncü s\u0131n\u0131f sonbahar dönemini de kapsayacak \u015fekilde yakla\u015f\u0131k 7 ayl\u0131k bir süreyi bölüm ile anla\u015fmas\u0131 olan \u015firketlerden birinde çal\u0131\u015farak uygulamal\u0131 e\u011fitim göreceklerdir. Elektrik ve Elektronik Mühendisli\u011fi bölümünün toplamda 6 adet \u015firket ile anla\u015fmas\u0131 mevcuttur. Bunlar Asis Elektronik, Ayduo Elektronik, Digitest Elektronik, Elin Elektrik, Mesan A.\u015e., Papilon Savunma ve Turmach Makina \u015firketleridir. Ö\u011frencilerin bu süreçte alaca\u011f\u0131 uygulamal\u0131 e\u011fitim https:\/\/www.atilim.edu.tr\/tr\/eee\/page\/3583\/ortak-egitim<\/a> sayfas\u0131nda gösterilen plandaki dersler olarak bölüm müfredat\u0131nda yer alacak ve ö\u011frenciler bu derslerden not alacaklard\u0131r. <\/p>\n\n

 <\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 5 [start] => [end] => [created_at] => 2019-07-22 12:49:14 [updated_at] => 2019-07-22 12:51:07 [parent_id] => [lft] => 45 [rgt] => 46 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => bolum-brosuru-1547647259 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 5 [url] => eee [name_tr] => Elektrik ve Elektronik Mühendisliği [type_id] => 9 [parent_id] => 2 [lft] => 23 [rgt] => 24 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 5 [url] => eee [name_tr] => Elektrik ve Elektronik Mühendisliği [type_id] => 9 [parent_id] => 2 [lft] => 23 [rgt] => 24 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1