1. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce)
2
0
2
PHYS101 Genel Fizik I
3
2
6
HIST221 Uygarlık Tarihi
3
0
3
ENG101 Akademik İngilizce I
4
0
3.5
MATH151 Kalkülüs I
4
2
7
CHE105 Genel Kimya
3
2
5
EE103 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine Giriş
2
2
3.5
KRY111 Kariyer Planlama
1
0
1
Toplam 22 8 31

2. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MATH275 Lineer Cebir
4
0
6
CMPE113 Bilgisayar Programlama I
2
2
4
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce)
2
0
2
PHYS102 Genel Fizik II
3
2
6
ENG102 Akademik İngilizce II
4
0
3.5
MATH152 Kalkülüs II
4
2
7
EE106 Hesaplama Araçlarına Giriş
1
0
1.5
Toplam 20 6 30

3. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MATH276 Diferansiyel Denklemler
4
0
6
ENG201 Akademik İngilizce III
3
0
3
EE203 Sayısal Devreler
3
2
6
EE209 Devre Analizi I
4
2
8
EE213 Olasılık ve Rastgele Süreçler
3
0
7
Toplam 17 4 30

4. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ENG202 Akademik İngilizce IV
3
0
3
EE210 Devre Analizi II
3
0
8
EE212 Elektronik Devreler I
3
2
8
EE222 Mikrodenetleyiciler
3
2
7
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 15 4 30

5. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
EE399 Staj I
0
0
6
EE319 Mühendislik Elektromanyetiği
4
0
7
EE315 Sayısal Tümleşik Devreler ve Sistemler
3
0
6
EE303 Sinyaller ve Sistemler
3
1
7
EE313 Elektronik Devreler II
3
2
7
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I
3
0
3
Toplam 16 3 30

6. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
EE326 Kontrol Sistemleri
3
0
5
EE352 Elektromekanik Enerji Dönüşümü
3
2
6
EE316 Haberleşme Sistemleri
3
2
6
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II
3
0
3
Alan Seçmeli 0 0 6
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 15 4 30

7. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK401 Türk Dili I
2
0
2
EE493 Mühendislik Tasarım Projesi I
0
4
9
EE499 Staj II
0
0
6
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Dışı Seçmeli 0 0 4
Toplam 11 4 30

8. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK402 Türk Dili II
2
0
2
IE305 Mühendislik Ekonomisi
2
0
5
EE494 Mühendislik Tasarım Projesi II
0
4
8
MATH380 Mühendisler için Sayısal Methodlar
3
1
5
Alan Seçmeli (Çokdisiplinli Dersler) 0 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Toplam 10 5 30