Tez Yazım Kılavuzu

Tez Yazımı Kontrol Listesi Formu

 

Önemli Not: Tez yazımı tamamlanan tezlerin; önce tez danışmanı tarafından “Tez Yazımı Kontrol Listesi Formu” çerçevesinde gerekli kontrolleri yapılmalıdır. Ardından tezler ciltletilmeden önce tez yazım klavuzuna uygunluğunun kotrolü için bu form ile birlikte Fen Bilimleri Enstitüsü e-posta adresine (fbe@atilim.edu.tr) “pdf” formatında iletilmelidir. Enstitü tarafından uygunluk verilmesi ardından tezler ciltletilmelidir. Aksi takdirde Fen Bilimleri Enstitüsünce uygunluk verilmeyen cilti tezlerin kabulü mümkün olmamaktadır.