Lisansüstü Başvuruları

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR ?

Yüksek lisans programına; 4 yıllık bir lisans programından mezun veya mezun olma aşamasında olanlar başvuru yapabilir.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU NE ZAMAN YAPILIR VE ÖNEMLİ TARİHLER NELERDİR ?

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı lisansüstü başvurularında izlenecek detaylı takvim aşağıdaki şekildedir.

BAHAR

11 Ocak 2019             İlkbahar (2018-2019/II) dönemi için lisansüstü programı başvuruları son gün

14 Ocak 2019              Lisansüstü programı başvurularının Enstitü tarafından EABD Başkanlıklarına iletilmesi için son gün

16 Ocak 2019              Lisansüstü programı başvurularının kabul/red sonuçlarının; EABD Başkanlıklarınca aday öğrencilere açıklanarak başvuru dosyaları ile birlikte Enstitüye iletilmesi için son gün

21 Ocak 2019              10:00 Yüksek Lisans Programları için Atılım Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı (Yabancı Diller Yüksekokulu)

25 Ocak 2019              İngilizce Yeterlik Sınav Sonuçlarının Açıklanması

28 Ocak 2019              Enstitünün; lisansüstü programlara kabul edilen adayların kabul şekilleri ile birlikte başvuru dosyalarını Öğrenci Dekanlığına iletimi için son gün

29 Ocak-1 Şubat 2018 Eğitim ücretini ödeme ve kesin kayıt tarihleri;

 • Kesin kayıt evraklarının süresi aşılmaksızın eksiksiz bir şekilde Öğrenci Dekanlığına teslimi (Ayrıca başvuru sırasında fotokopileri verilen tüm evrakların asılları ya da aslı gibi onaylı kopyaları teslim edilmelidir)
 • Öğrenci numarası alımı,
 • Öğrenci kimliği alımı (Kadriye Zaim Kütüphanesi),
 • Öğrenci Bilgi Sistemi (ATACS) kullanıcı şifresi ve e-posta edresi alımı (Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü),

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Askerlik durum belgesi (e-Devlet’ten temin edilmelidir)
 2. İkametgah belgesi (e-Devlet’ten temin edilmelidir)
 3. Nüfus cüzdanı örneği (e-Devlet’ten temin edilmelidir)
 4. 4 adet fotoğraf
 5. Öğrenim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

06-08 Şubat 2019 Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları:

 1. Lisansüstü danışmanlarla görüşme,
 2. Öğrenci tarafından Öğrenci Bilgi Sisteminde (http://atacs.atilim.edu.tr) ders seçiminin yapılarak danışman onayına gönderimi,
 3. Ders kaydının kesinleşmesi için danışmanlara birebir görüşme,
 4. Danışman onayı ile ders kaydının kesinleştirilmesi

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER*

 1. Başvuru formu
 2. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı ya da onaylı fotokopisi (Türkiye dışından alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir)
 3. Not Döküm Belgesi (Transcript) aslı
 4. İngilizce Yeterlik belgesi. Bu belgelere sahip olmayan adaylar Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Atılım Üniversitesi İngilizce Yeterlik (AİYS) sınavına tabi tutulacaklardır. Bu sınava gireceklerin durumlarını başvuru formunda belirtmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans Programları için İngilizce Seviye Yeterlik Sınırları Aşağıda Verilmiştir;

Sınav Türü

Sınav Türü En Yüksek Puan

Yüksek Lisans

Geçerlilik Süresi

AİYS

100

60

2 Yıl

TOEFL IBT, Kompozisyon  en az 20

120

75

2 Yıl

YÖKDİL/YDS

100

70

5 Yıl

CPE

A

C

2 Yıl

CAE

A

C

2 Yıl

PTE Akademik

90

60

2 Yıl

IELTS (her bölümden en az 5)

9

6

2 Yıl

FCE

A

B

2 Yıl

 1. Tezli yüksek Lisans Programları için ALES (veya eşdeğer sınav) sonuç belgesi [Sayısal puan türünde 55 standart puanından az olmamak koşulu ile belge geçerlilik süresi içerisinde olmalıdır (Geçerlilik Süresi:3 Yıl)]. ALES: ÖSYM tarafından yapılan bir sınavdır. Gerekli bilgi ÖSYM adresinden öğrenilebilinir “www.osym.gov.tr.
 2. Başvuru Ücreti Dekontu

Başvuru ücreti yatırılabilecek banka şubesi ve hesap numarası için tıklayınız.

* Başvurularda belgelerin tamamı teslim edilmelidir.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU EVRAKLARININ TESLİM ADRESİ

T.C. Atılım Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Mühendislik Fakültesi C Binası 3. Kat No: 311

Kızılcaşar Mahallesi

06830 İncek

Gölbaşı/Ankara /Türkiye

Telefon: 0 312 586 87 00/0 312 586 87 01

Faks: 0 312 586 80 91

e-posta: fbe@atilim.edu.tr

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU SONUÇLARININ ÖĞRENİLMESİ

Başvuru sonuçları (kabul/red) belirtilen süre içerisinde EABD Başkanlıkları tarafından açıklanacaktır.

DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU NE ZAMAN YAPILIR VE ÖNEMLİ TARİHLER NELERDİR?

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı lisansüstü başvurularında izlenecek detaylı takvim aşağıdaki şekildedir.

BAHAR

11 Ocak 2019             İlkbahar (2018-2019/II) dönemi için lisansüstü programı başvuruları son gün

14 Ocak 2019              Lisansüstü programı başvurularının Enstitü tarafından EABD Başkanlıklarına iletilmesi için son gün

16 Ocak 2019              Lisansüstü programı başvurularının kabul/red sonuçlarının; EABD Başkanlıklarınca aday öğrencilere açıklanarak başvuru dosyaları ile birlikte Enstitüye iletilmesi için son gün

21 Ocak 2019              10:00 Yüksek Lisans Programları için Atılım Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı (Yabancı Diller Yüksekokulu)

25 Ocak 2019              İngilizce Yeterlik Sınav Sonuçlarının Açıklanması

28 Ocak 2019              Enstitünün; lisansüstü programlara kabul edilen adayların kabul şekilleri ile birlikte başvuru dosyalarını Öğrenci Dekanlığına iletimi için son gün

29 Ocak-1 Şubat 2018 Eğitim ücretini ödeme ve kesin kayıt tarihleri;

 • Kesin kayıt evraklarının süresi aşılmaksızın eksiksiz bir şekilde Öğrenci Dekanlığına teslimi (Ayrıca başvuru sırasında fotokopileri verilen tüm evrakların asılları ya da aslı gibi onaylı kopyaları teslim edilmelidir)
 • Öğrenci numarası alımı,
 • Öğrenci kimliği alımı (Kadriye Zaim Kütüphanesi),
 • Öğrenci Bilgi Sistemi (ATACS) kullanıcı şifresi ve e-posta edresi alımı (Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü),

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Askerlik durum belgesi (e-Devlet’ten temin edilmelidir)
 2. İkametgah belgesi (e-Devlet’ten temin edilmelidir)
 3. Nüfus cüzdanı örneği (e-Devlet’ten temin edilmelidir)
 4. 4 adet fotoğraf
 5. Öğrenim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

06-08 Şubat 2019 Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları:

 1. Lisansüstü danışmanlarla görüşme,
 2. Öğrenci tarafından Öğrenci Bilgi Sisteminde (http://atacs.atilim.edu.tr) ders seçiminin yapılarak danışman onayına gönderimi,
 3. Ders kaydının kesinleşmesi için danışmanlara birebir görüşme,
 4. Danışman onayı ile ders kaydının kesinleştirilmesi

 DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER*

 1. Başvuru Formu 
 2. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin (Lisans ve Yüksek Lisans birlikte) aslı ya da onaylı fotokopisi (Türkiye dışından alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir).
 3. Not Döküm Belgelerinin (Lisans ve Yüksek Lisans) aslı.
 4. En az üç adet, kapalı zarf içinde referans mektubu,
 5. Başvuru yapan aday tarafından yazılmış ve imzalanmış niyet mektubu,
 6. Özgeçmiş ve (varsa) yayınlarının listesi,
 7. İngilizce Yeterlik belgesi [YDS/YÖKDİL, TOEFL(IBT) veya eşdeğer sınav],

Doktora Programları için İngilizce Seviye Yeterlik Sınırları Aşağıda Verilmiştir;

Sınav Türü

Sınav Türü En Yüksek Puan

Doktora**

Doktora (Türkçe)

Geçerlilik Süresi

AİYS

100

65(***)

Geçerli değil

2 Yıl

TOEFL IBT, Kompozisyon  en az 20

120

79

72

2 Yıl

YÖKDİL/YDS

100

75

60

5 Yıl

CPE

A

C

C

2 Yıl

CAE

A

B

C

2 Yıl

PTE Akademik

90

65

55

2 Yıl

IELTS (**her bölümden en az 5,5)

9

6,5

5,5

2 Yıl

FCE

A

A

C

2 Yıl

(***) Sadece uluslararası öğrenciler için geçerlidir.

 1. ALES (veya eşdeğer sınav) sonuç belgesi,

Minimum ALES ve GRE Puanları (Bu puanların alındığı sınavlar başvuru tarihinden en fazla üç (3) yıl önce yapılmış olmalıdır);

ALES Sayısal Standard Puan: 60 (Yüksek Lisans Diploması ile başvuranlar için)

ALES Sayısal Standard Puan: 80 (Lisans Diploması ile başvuranlar için)

GRE - eski (Quantitative) Puan: 650 , GRE - yeni (Quantitative) Puan: 151

 1. Başvuru Ücreti Dekontu 

Başvuru ücreti yatırılabilecek banka şubesi ve hesap numarası için tıklayınız.

* Başvurularda belgelerin tamamı teslim edilmelidir.

DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU EVRAKLARININ TESLİM ADRESİ

T.C. Atılım Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Mühendislik Fakültesi C Binası 3. Kat No: 311

Kızılcaşar Mahallesi

06830 İncek

Gölbaşı/Ankara /Türkiye

Telefon: 0 312 586 87 00/0 312 586 87 01

Faks: 0 312 586 80 91

e-posta: fbe@atilim.edu.tr

 

DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU SONUÇLARININ ÖĞRENİLMESİ

Başvuru sonuçları (kabul/red) belirtilen süre içerisinde EABD Başkanlıkları tarafından açıklanacaktır.