Özel Öğrenci Başvuruları

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler başvuru yapabilir.

BAŞVURU VE KAYIT SÜRECİ NASILDIR?

Başvurular ders alınması düşünülen ilgili EABD Başkanlıklarına aşağıda sunulan evraklar ile yapılır. İlgili EABD’den onay alınması ardından Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü onayı alınır ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına gidilerek eğitim ücreti ödemesi yapılır. Onayları tamamlanan “FBE Özel Öğrenci Başvuru ve Ders Kayıt Formu” ile başvuru ve kesin kayıt evrakları Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne teslim edilerek kayıt işlemi tamamlanır.

BAŞVURU VE KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. FBE Özel öğrenci Başvuru ve Ders Kayıt Formu,
 2. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı kopyası, Not Döküm Belgesi (Transcript) aslı veya öğrenim görülen üniversiteden alınmış öğrenci belgesi ve öğrenci kimlik fotokopisi
 3. İkametgah belgesi (e-Devlet’ten temin edilmelidir)
 4. Nüfus cüzdanı örneği (e-Devlet’ten temin edilmelidir)

Özel öğrenci eğitim ücreti yatırılabilecek banka şubesi ve hesap numarası için tıklayınız.

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT EVRAKLARININ TESLİM ADRESİ

Kayıtlarda belgelerin tamamı ve asılları teslim edilmelidir.

T.C. Atılım Üniversitesi

Öğrenci İşleri Direktörlüğü

Kızılcaşar Köyü, İncek

06830 Ankara /Türkiye

Telefon: 0 312 586 82 95

Faks: 0 312 586 82 97

e-posta: oim@atilim.edu.tr

 App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1004 [title_tr] => Özel Öğrenci Başvuruları [title_en] => Special-Status Student Registrations [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler başvuru yapabilir.

BAŞVURU VE KAYIT SÜRECİ NASILDIR?

Başvurular ders alınması düşünülen ilgili EABD Başkanlıklarına aşağıda sunulan evraklar ile yapılır. İlgili EABD’den onay alınması ardından Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü onayı alınır ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına gidilerek eğitim ücreti ödemesi yapılır. Onayları tamamlanan “FBE Özel Öğrenci Başvuru ve Ders Kayıt Formu” ile başvuru ve kesin kayıt evrakları Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne teslim edilerek kayıt işlemi tamamlanır.

BAŞVURU VE KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. FBE Özel öğrenci Başvuru ve Ders Kayıt Formu,
 2. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı kopyası, Not Döküm Belgesi (Transcript) aslı veya öğrenim görülen üniversiteden alınmış öğrenci belgesi ve öğrenci kimlik fotokopisi
 3. İkametgah belgesi (e-Devlet’ten temin edilmelidir)
 4. Nüfus cüzdanı örneği (e-Devlet’ten temin edilmelidir)

Özel öğrenci eğitim ücreti yatırılabilecek banka şubesi ve hesap numarası için tıklayınız.

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT EVRAKLARININ TESLİM ADRESİ

Kayıtlarda belgelerin tamamı ve asılları teslim edilmelidir.

T.C. Atılım Üniversitesi

Öğrenci İşleri Direktörlüğü

Kızılcaşar Köyü, İncek

06830 Ankara /Türkiye

Telefon: 0 312 586 82 95

Faks: 0 312 586 82 97

e-posta: oim@atilim.edu.tr

 

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

For international students, detailed information regarding Special-Status Student Registrations can be reached from the website of the Directorate of International Relations: https://ic.atilim.edu.tr/  

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 24 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-05 16:27:49 [updated_at] => 2019-11-13 08:35:37 [parent_id] => 1002 [lft] => 30 [rgt] => 31 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ozel-ogrenci-basvurulari-1517410925 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 24 [name_tr] => Fen Bilimleri Enstitüsü [url] => fbe [type] => ) ) [pages] => Array ( [1002] => Array ( [id] => 1002 [title_tr] => Başvuru [parent_id] => [site_id] => 24 [external_link] => javascript:; [lft] => 29 [rgt] => 36 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 1002 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1004 [title_tr] => Özel Öğrenci Başvuruları [title_en] => Special-Status Student Registrations [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

K\u0130MLER BA\u015eVURAB\u0130L\u0130R? <\/strong><\/p>\n\n

Bir yüksekö\u011fretim kurumu mezunu veya ö\u011frencisi olup, belirli bir konuda bilgisini art\u0131rmak isteyenler ba\u015fvuru yapabilir.<\/p>\n\n

BA\u015eVURU VE KAYIT SÜREC\u0130 NASILDIR?<\/strong><\/p>\n\n

Ba\u015fvurular ders al\u0131nmas\u0131 dü\u015fünülen ilgili EABD Ba\u015fkanl\u0131klar\u0131na a\u015fa\u011f\u0131da sunulan evraklar ile yap\u0131l\u0131r. \u0130lgili EABD’den onay al\u0131nmas\u0131 ard\u0131ndan Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlü\u011fü onay\u0131 al\u0131n\u0131r ve \u0130dari ve Mali \u0130\u015fler Daire Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na gidilerek e\u011fitim ücreti<\/a> ödemesi yap\u0131l\u0131r. Onaylar\u0131 tamamlanan “FBE Özel Ö\u011frenci Ba\u015fvuru ve Ders Kay\u0131t Formu<\/a>” ile ba\u015fvuru ve kesin kay\u0131t evraklar\u0131 Ö\u011frenci \u0130\u015fleri Direktörlü\u011fü’ne teslim edilerek kay\u0131t i\u015flemi tamamlan\u0131r.<\/p>\n\n

BA\u015eVURU VE KES\u0130N KAYIT \u0130Ç\u0130N GEREKL\u0130 BELGELER<\/strong><\/p>\n\n

  \n\t
 1. FBE Özel ö\u011frenci Ba\u015fvuru ve Ders Kay\u0131t Formu,<\/li>\n\t
 2. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onayl\u0131 kopyas\u0131, Not Döküm Belgesi (Transcript) asl\u0131 veya ö\u011frenim görülen üniversiteden al\u0131nm\u0131\u015f ö\u011frenci belgesi ve ö\u011frenci kimlik fotokopisi<\/li>\n\t
 3. \u0130kametgah belgesi (e-Devlet’ten temin edilmelidir)<\/li>\n\t
 4. Nüfus cüzdan\u0131 örne\u011fi (e-Devlet’ten temin edilmelidir)<\/li>\n<\/ol>\n\n

  Özel ö\u011frenci e\u011fitim ücreti yat\u0131r\u0131labilecek banka \u015fubesi ve hesap numaras\u0131 için t\u0131klay\u0131n\u0131z.<\/strong><\/a><\/p>\n\n

  ÖZEL Ö\u011eRENC\u0130 BA\u015eVURU VE KAYIT EVRAKLARININ TESL\u0130M ADRES\u0130<\/strong><\/p>\n\n

  Kay\u0131tlarda belgelerin tamam\u0131 ve as\u0131llar\u0131 teslim edilmelidir.<\/p>\n\n

  T.C. At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\n

  Ö\u011frenci \u0130\u015fleri Direktörlü\u011fü<\/p>\n\n

  K\u0131z\u0131lca\u015far Köyü, \u0130ncek<\/p>\n\n

  06830 Ankara \/Türkiye<\/p>\n\n

  Telefon: 0 312 586 82 95<\/p>\n\n

  Faks: 0 312 586 82 97<\/p>\n\n

  e-posta: oim@atilim.edu.tr<\/strong><\/a><\/p>\n\n

   <\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

  For international students, detailed information regarding Special-Status Student Registrations can be reached from the website of the Directorate of International Relations: https:\/\/ic.atilim.edu.tr\/<\/a>  <\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 24 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-05 16:27:49 [updated_at] => 2019-11-13 08:35:37 [parent_id] => 1002 [lft] => 30 [rgt] => 31 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ozel-ogrenci-basvurulari-1517410925 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 24 [url] => fbe [name_tr] => Fen Bilimleri Enstitüsü [type_id] => 8 [parent_id] => 1 [lft] => 96 [rgt] => 129 [depth] => 1 ) [original:protected] => Array ( [id] => 24 [url] => fbe [name_tr] => Fen Bilimleri Enstitüsü [type_id] => 8 [parent_id] => 1 [lft] => 96 [rgt] => 129 [depth] => 1 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1