Özel Öğrenci Başvuruları

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bir yükseköğretim kurumu lisansüstü program öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler başvuru yapabilir.

BAŞVURU VE KAYIT SÜRECİ NASILDIR?

Başvurular ders alınması düşünülen ilgili EABD Başkanlıklarına aşağıda sunulan evraklar ile yapılır. İlgili EABD’den onay alınması ardından Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü onayı alınır ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına gidilerek eğitim ücreti ödemesi yapılır. Onayları tamamlanan “FBE Özel Öğrenci Başvuru ve Ders Kayıt Formu” ile başvuru ve kesin kayıt evrakları Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne teslim edilerek kayıt işlemi tamamlanır.

BAŞVURU VE KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. FBE Özel öğrenci Başvuru ve Ders Kayıt Formu,
  2. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı kopyası, Not Döküm Belgesi (Transcript) aslı veya öğrenim görülen üniversiteden alınmış öğrenci belgesi ve öğrenci kimlik fotokopisi
  3. İkametgah belgesi (e-Devlet’ten temin edilmelidir)
  4. Nüfus cüzdanı örneği (e-Devlet’ten temin edilmelidir)

Özel öğrenci eğitim ücreti yatırılabilecek banka şubesi ve hesap numarası için tıklayınız.

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT EVRAKLARININ TESLİM ADRESİ

Kayıtlarda belgelerin tamamı ve asılları teslim edilmelidir.

T.C. Atılım Üniversitesi

Öğrenci İşleri Direktörlüğü

Kızılcaşar Köyü, İncek

06830 Ankara /Türkiye

Telefon: 0 312 586 82 95

Faks: 0 312 586 82 97

e-posta: oim@atilim.edu.tr