Yatay Geçiş Başvuruları

KİMLER BAŞVURABİLİR? BAŞVURU NASIL DEĞERLENDİRİLİR VE SONUÇLANIR?

Üniversitemizdeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, süresi içinde gerekli belgelerle ilgili EABD Başkanlığına başvuru yapabilir. Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin Atılım Üniversitesi Lisansütü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 5’inci maddesinde belirtilen ölçütleri sağlamış olması gerekir (lisansüstü programlarına başvuru için gerekli belgeler). Başvuru ilgili EABD Başkanlığı tarafından değerlendirilir ve olumlu sonuçlanan başvuruların Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararıyla üniversitede yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabulü yapılır. Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararında, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Başvuru sonuçları (kabul/red) belirtilen süre içerisinde web sayfamızda duyurulur. 

NOT: Yatay geçiş başvuru tarihleri her yıl Akademik Takvimde ilan edilen lisansüstü başvuru ve kayıt takvimiyle paralel ilerlemektedir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1.  Başvuru dilekçesi,
 2.  A. Ü. FBE Yatay Geçiş Başvuru ve İntibak Formu (Form-3),
 3.  Öğrenim görülen üniversiteden alınmış güncel tarihli öğrenci belgesi*,
 4.  Tezli programlar için ALES sonuç belgesi*( T.C. uyruklu öğrenciler için)
 5.  İngilizce yeterlik belgesi*,
 6.  Diploma veya Mezuniyet Belgesinin (lisans, doktora başvuruları için lisans ve yüksek lisans birlikte) aslı ya da onaylı fotokopisi* (Türkiye dışından alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir),
 7. Not Döküm Belgesi (Transcript) aslı,
 8. Onaylı ders içerikleri*

*Diğer yükseköğretim kurumundan yapılan başvurular için

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru sırasında fotokopileri verilen tüm evrakların asılları ya da aslı gibi onaylı kopyaları ve kesin kayıt evrakları süresi aşılmaksızın eksiksiz bir şekilde Öğrenci Dekanlığına teslim edilmelidir.

 1. Askerlik durum belgesi (e-Devlet’ten temin edilmelidir)*
 2. İkametgah belgesi (e-Devlet’ten temin edilmelidir)*
 3. Nüfus cüzdanı örneği (e-Devlet’ten temin edilmelidir)*
 4. 4 adet fotoğraf
 5. Öğrenim ücretinin** yatırıldığına dair banka dekontu

*Diğer yükseköğretim kurumundan yapılan başvurular için

** Yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin ödeyecekleri ücretlere ilişkin hususlar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Öğrenim ücreti yatırılabilecek banka şubesi ve hesap numarası için tıklayınız.