Yatay Geçiş Başvuruları

KİMLER BAŞVURABİLİR? BAŞVURU NASIL DEĞERLENDİRİLİR VE SONUÇLANIR?

Üniversitemizdeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, süresi içinde gerekli belgelerle ilgili EABD Başkanlığına başvuru yapabilir. Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin Atılım Üniversitesi Lisansütü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 5’inci maddesinde belirtilen ölçütleri sağlamış olması gerekir (lisansüstü programlarına başvuru için gerekli belgeler). Başvuru ilgili EABD Başkanlığı tarafından değerlendirilir ve olumlu sonuçlanan başvuruların Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararıyla üniversitede yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabulü yapılır. Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararında, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Başvuru sonuçları (kabul/red) belirtilen süre içerisinde web sayfamızda duyurulur.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1.  Başvuru dilekçesi,
 2.  A. Ü. FBE Yatay Geçiş Başvuru ve İntibak Formu (Form-3),
 3.  Öğrenim görülen üniversiteden alınmış güncel tarihli öğrenci belgesi*,
 4.  Tezli programlar için ALES sonuç belgesi*( T.C. uyruklu öğrenciler için)
 5.  İngilizce yeterlik belgesi*,
 6.  Diploma veya Mezuniyet Belgesinin (lisans, doktora başvuruları için lisans ve yüksek lisans birlikte) aslı ya da onaylı fotokopisi* (Türkiye dışından alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir),
 7. Not Döküm Belgesi (Transcript) aslı,
 8. Onaylı ders içerikleri*

*Diğer yükseköğretim kurumundan yapılan başvurular için

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru sırasında fotokopileri verilen tüm evrakların asılları ya da aslı gibi onaylı kopyaları ve kesin kayıt evrakları süresi aşılmaksızın eksiksiz bir şekilde Öğrenci Dekanlığına teslim edilmelidir.

 1. Askerlik durum belgesi (e-Devlet’ten temin edilmelidir)*
 2. İkametgah belgesi (e-Devlet’ten temin edilmelidir)*
 3. Nüfus cüzdanı örneği (e-Devlet’ten temin edilmelidir)*
 4. 4 adet fotoğraf
 5. Öğrenim ücretinin** yatırıldığına dair banka dekontu

*Diğer yükseköğretim kurumundan yapılan başvurular için

** Yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin ödeyecekleri ücretlere ilişkin hususlar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Öğrenim ücreti yatırılabilecek banka şubesi ve hesap numarası için tıklayınız.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4805 [title_tr] => Yatay Geçiş Başvuruları [title_en] => Student Transfer Application [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

KİMLER BAŞVURABİLİR? BAŞVURU NASIL DEĞERLENDİRİLİR VE SONUÇLANIR?

Üniversitemizdeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, süresi içinde gerekli belgelerle ilgili EABD Başkanlığına başvuru yapabilir. Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin Atılım Üniversitesi Lisansütü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 5’inci maddesinde belirtilen ölçütleri sağlamış olması gerekir (lisansüstü programlarına başvuru için gerekli belgeler). Başvuru ilgili EABD Başkanlığı tarafından değerlendirilir ve olumlu sonuçlanan başvuruların Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararıyla üniversitede yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabulü yapılır. Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararında, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Başvuru sonuçları (kabul/red) belirtilen süre içerisinde web sayfamızda duyurulur.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1.  Başvuru dilekçesi,
 2.  A. Ü. FBE Yatay Geçiş Başvuru ve İntibak Formu (Form-3),
 3.  Öğrenim görülen üniversiteden alınmış güncel tarihli öğrenci belgesi*,
 4.  Tezli programlar için ALES sonuç belgesi*( T.C. uyruklu öğrenciler için)
 5.  İngilizce yeterlik belgesi*,
 6.  Diploma veya Mezuniyet Belgesinin (lisans, doktora başvuruları için lisans ve yüksek lisans birlikte) aslı ya da onaylı fotokopisi* (Türkiye dışından alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir),
 7. Not Döküm Belgesi (Transcript) aslı,
 8. Onaylı ders içerikleri*

*Diğer yükseköğretim kurumundan yapılan başvurular için

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru sırasında fotokopileri verilen tüm evrakların asılları ya da aslı gibi onaylı kopyaları ve kesin kayıt evrakları süresi aşılmaksızın eksiksiz bir şekilde Öğrenci Dekanlığına teslim edilmelidir.

 1. Askerlik durum belgesi (e-Devlet’ten temin edilmelidir)*
 2. İkametgah belgesi (e-Devlet’ten temin edilmelidir)*
 3. Nüfus cüzdanı örneği (e-Devlet’ten temin edilmelidir)*
 4. 4 adet fotoğraf
 5. Öğrenim ücretinin** yatırıldığına dair banka dekontu

*Diğer yükseköğretim kurumundan yapılan başvurular için

** Yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin ödeyecekleri ücretlere ilişkin hususlar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Öğrenim ücreti yatırılabilecek banka şubesi ve hesap numarası için tıklayınız.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

For international students, detailed information regarding student transfer application can be reached from the website of the Directorate of International Relations: https://ic.atilim.edu.tr/

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 24 [start] => [end] => [created_at] => 2019-09-12 14:33:14 [updated_at] => 2019-11-13 08:35:37 [parent_id] => 1002 [lft] => 34 [rgt] => 35 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => lisansustu-basvurulari-1517410925 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 24 [name_tr] => Fen Bilimleri Enstitüsü [url] => fbe [type] => ) ) [pages] => Array ( [1002] => Array ( [id] => 1002 [title_tr] => Başvuru [parent_id] => [site_id] => 24 [external_link] => javascript:; [lft] => 29 [rgt] => 36 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 1002 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4805 [title_tr] => Yatay Geçiş Başvuruları [title_en] => Student Transfer Application [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

K\u0130MLER BA\u015eVURAB\u0130L\u0130R? BA\u015eVURU NASIL DE\u011eERLEND\u0130R\u0130L\u0130R VE SONUÇLANIR?<\/strong><\/p>\n\n

Üniversitemizdeki veya di\u011fer bir yüksekö\u011fretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yar\u0131y\u0131l\u0131 tamamlam\u0131\u015f olan ba\u015far\u0131l\u0131 ö\u011frenci, süresi içinde<\/a> gerekli belgelerle ilgili EABD Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na ba\u015fvuru yapabilir. Üniversite d\u0131\u015f\u0131ndaki bir yüksekö\u011fretim kurumundan yatay geçi\u015f ba\u015fvurusu yapan ö\u011frencinin At\u0131l\u0131m Üniversitesi Lisansütü E\u011fitim Ö\u011fretim Yönetmeli\u011finin 5’inci maddesinde belirtilen ölçütleri sa\u011flam\u0131\u015f olmas\u0131 gerekir (lisansüstü programlar\u0131na ba\u015fvuru için gerekli belgeler<\/a>). Ba\u015fvuru ilgili EABD Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan de\u011ferlendirilir ve olumlu sonuçlanan ba\u015fvurular\u0131n Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu karar\u0131yla üniversitede yürütülen lisansüstü programlara yatay geçi\u015f yoluyla kabulü yap\u0131l\u0131r. Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu karar\u0131nda, ö\u011frencinin kabul edildi\u011fi programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulaca\u011f\u0131 ayr\u0131ca belirtilir. Ba\u015fvuru sonuçlar\u0131 (kabul\/red) belirtilen süre içerisinde<\/a> web sayfam\u0131zda duyurulur.<\/p>\n\n

BA\u015eVURU \u0130Ç\u0130N GEREKL\u0130 BELGELER<\/strong><\/p>\n\n

  \n\t
 1.  Ba\u015fvuru dilekçesi,<\/li>\n\t
 2.  A. Ü. FBE Yatay Geçi\u015f Ba\u015fvuru ve \u0130ntibak Formu (Form-3)<\/a><\/strong>,<\/li>\n\t
 3.  Ö\u011frenim görülen üniversiteden al\u0131nm\u0131\u015f güncel tarihli ö\u011frenci belgesi*,<\/li>\n\t
 4.  Tezli programlar için ALES sonuç belgesi*( T.C. uyruklu ö\u011frenciler için)<\/li>\n\t
 5.  \u0130ngilizce yeterlik belgesi*,<\/li>\n\t
 6.  Diploma veya Mezuniyet Belgesinin (lisans, doktora ba\u015fvurular\u0131 için lisans ve yüksek lisans birlikte) asl\u0131 ya da onayl\u0131 fotokopisi* (Türkiye d\u0131\u015f\u0131ndan al\u0131nan diplomalar\u0131n denkli\u011finin YÖK taraf\u0131ndan onaylanm\u0131\u015f olmas\u0131 gerekmektedir),<\/li>\n\t
 7. Not Döküm Belgesi (Transcript) asl\u0131,<\/li>\n\t
 8. Onayl\u0131 ders içerikleri*<\/li>\n<\/ol>\n\n

  *Di\u011fer yüksekö\u011fretim kurumundan yap\u0131lan ba\u015fvurular için<\/p>\n\n

  KES\u0130N KAYIT \u0130Ç\u0130N GEREKL\u0130 BELGELER<\/strong><\/p>\n\n

  Ba\u015fvuru s\u0131ras\u0131nda fotokopileri verilen tüm evraklar\u0131n as\u0131llar\u0131 ya da asl\u0131 gibi onayl\u0131 kopyalar\u0131 ve kesin kay\u0131t evraklar\u0131 süresi a\u015f\u0131lmaks\u0131z\u0131n eksiksiz bir \u015fekilde Ö\u011frenci Dekanl\u0131\u011f\u0131na teslim edilmelidir.<\/p>\n\n

   \n\t
  1. Askerlik durum belgesi (e-Devlet’ten temin edilmelidir)*<\/li>\n\t
  2. \u0130kametgah belgesi (e-Devlet’ten temin edilmelidir)*<\/li>\n\t
  3. Nüfus cüzdan\u0131 örne\u011fi (e-Devlet’ten temin edilmelidir)*<\/li>\n\t
  4. 4 adet foto\u011fraf<\/li>\n\t
  5. Ö\u011frenim ücretinin** yat\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131na dair banka dekontu<\/li>\n<\/ol>\n\n

   *Di\u011fer yüksekö\u011fretim kurumundan yap\u0131lan ba\u015fvurular için<\/p>\n\n

   ** Yatay geçi\u015fle kabul edilen ö\u011frencilerin ödeyecekleri ücretlere ili\u015fkin hususlar Mütevelli Heyet taraf\u0131ndan belirlenir.<\/p>\n\n

   Ö\u011frenim ücreti yat\u0131r\u0131labilecek banka \u015fubesi ve hesap numaras\u0131 için t\u0131klay\u0131n\u0131z.<\/a><\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

   For international students, detailed information regarding student transfer application can be reached from the website of the Directorate of International Relations: https:\/\/ic.atilim.edu.tr\/<\/a><\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 24 [start] => [end] => [created_at] => 2019-09-12 14:33:14 [updated_at] => 2019-11-13 08:35:37 [parent_id] => 1002 [lft] => 34 [rgt] => 35 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => lisansustu-basvurulari-1517410925 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 24 [url] => fbe [name_tr] => Fen Bilimleri Enstitüsü [type_id] => 8 [parent_id] => 1 [lft] => 96 [rgt] => 129 [depth] => 1 ) [original:protected] => Array ( [id] => 24 [url] => fbe [name_tr] => Fen Bilimleri Enstitüsü [type_id] => 8 [parent_id] => 1 [lft] => 96 [rgt] => 129 [depth] => 1 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1