Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için burslar ve indirimler

Burs komisyonun yapacağı inceleme neticesinde ve Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nın oluru ile aşağıdaki şartları sağlayan öğrencilere belli oranda öğretim ücreti muafiyeti uygulanır. Üstün başarılı öğrenciler öğretim ücretinin tamamından muaf tutulabilir. Öğretim ücreti bursu verilecek öğrenci sayısı ve burs oranları her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen kontenjan ve oranlar ile sınırlıdır.

Öğrenim ücreti başvurularının değerlendirilmesinde aday öğrencinin tamamlamış olduğu akademik programdaki başarı düzeyi, ALES, yabancı dil ve mülakat sınavından alacağı puan birlikte değerlendirmeye alınır.

Ankara Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği üyesi olup bu yönerge kapsamında öğretim ücreti bursu alamayan öğrencilerin öğretim ücretinde %30 muafiyet uygulanır.

 

Öğrencinin öğretim ücreti bursu alabilmesi için,

  • Lisans mezuniyet ortalamasının en az 2,50/4,00 veya yüksek lisans mezuniyet ortalamasının en az 3,50/4,00 olması
  • ALES’ten başvurduğu programın türünden olmak üzere yüksek lisans programı için en az 70, doktora programı için en az 75, lisans derecesi ile doktora programı için en az 85 puan

şartlarını sağlaması gerekmektedir.