15 Temmuz 1997 tarihinde Ankara'da Atılım Vakfı tarafından kurulan Atılım Üniversitesi, kurulduğu tarihten bu yana araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda ülkemize nitelikli insan gücü yetiştirme gayreti içinde olmuştur. Araştırma üniversitesi olmanın temel gereksinimlerinden biri olan lisansüstü araştırma-geliştirme etkinliklerini artırmak için 4 Şubat 2002’de Atılım Üniversitesi bünyesinde Fen Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. İlk lisansüstü programı Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından açılmıştır. Günümüzde, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar ve Mühendislik Fakültelerinin toplam 16 Anabilim Dalında 12 Tezli Yüksek Lisans, 10 Tezsiz Yüksek Lisans ve 6 Doktora programı yürütülmektedir.

Fen Bilimleri Enstitüsü’nde kurulduğu günden bu yana idarecilik yapan öğretim üyelerimiz sırasıyla aşağıda verilmiştir.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’NDE GÖREV YAPAN MÜDÜRLERİN KRONOLOJİK TARİHÇESİ

 

Adı Soyadı

Görev Yaptığı Yıllar

1

Prof. Dr. Günhan Paşamehmetoğlu

2002 - 2003

2

Prof. Dr. İbrahim Akman

2003 - 2005

3

Prof. Dr. Selçuk Soyupak

2005 - 2006

4

Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu

2006 - 2009

5

Prof. Dr. İbrahim Akman

2009 - 2017

6

Prof. Dr. Ali Kara

2017 - …App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 996 [title_tr] => Tarihçe [title_en] => History [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

15 Temmuz 1997 tarihinde Ankara'da Atılım Vakfı tarafından kurulan Atılım Üniversitesi, kurulduğu tarihten bu yana araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda ülkemize nitelikli insan gücü yetiştirme gayreti içinde olmuştur. Araştırma üniversitesi olmanın temel gereksinimlerinden biri olan lisansüstü araştırma-geliştirme etkinliklerini artırmak için 4 Şubat 2002’de Atılım Üniversitesi bünyesinde Fen Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. İlk lisansüstü programı Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından açılmıştır. Günümüzde, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar ve Mühendislik Fakültelerinin toplam 16 Anabilim Dalında 12 Tezli Yüksek Lisans, 10 Tezsiz Yüksek Lisans ve 6 Doktora programı yürütülmektedir.

Fen Bilimleri Enstitüsü’nde kurulduğu günden bu yana idarecilik yapan öğretim üyelerimiz sırasıyla aşağıda verilmiştir.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’NDE GÖREV YAPAN MÜDÜRLERİN KRONOLOJİK TARİHÇESİ

 

Adı Soyadı

Görev Yaptığı Yıllar

1

Prof. Dr. Günhan Paşamehmetoğlu

2002 - 2003

2

Prof. Dr. İbrahim Akman

2003 - 2005

3

Prof. Dr. Selçuk Soyupak

2005 - 2006

4

Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu

2006 - 2009

5

Prof. Dr. İbrahim Akman

2009 - 2017

6

Prof. Dr. Ali Kara

2017 - …

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Graduate School of Natural and applied Sciences was established in 15 July 1997 and started its education with computer engineering master program in spring semester of 2001-2002 academic Year.

To act in parallel with the university’s strategy of being a research dedicated institution, along with having graduate programs in highly demanded fields Graduate School especially focused on opening programs, which are pioneers in the country as follows:

  • Education in wide range of fields. The School provides education with the academic members most of which are full-time instructors.
  • The first multidisciplinary MODES Ph.D. program in Turkey.
  • The first Ph. D. in Architecture Program among the foundation universities in Ankara.
  • The first Ph. D. Program in Software Engineering in Turkey.
  • The first IT Service Management Master Program with the support of IBM, in Turkey.
  • The first Tunneling and Underground Structures Master Program in Turkey.

Except Tunneling and Underground Structures Master Program and Ph.D. in Architecture Program, the medium of instruction is English in the Graduate School.   

Except Chemistry, all Ph.D. Programs of our Graduate School also admit students with undergraduate degree.

The all directors and assistant directors of Graduate School of Natural and Applied Sciences are as follows: 

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 24 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-05 15:45:30 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:19 [parent_id] => [lft] => 5 [rgt] => 6 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => tarihce-1517410925 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 24 [name_tr] => Fen Bilimleri Enstitüsü [url] => fbe [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 996 [title_tr] => Tarihçe [title_en] => History [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

15 Temmuz 1997 tarihinde Ankara'da At\u0131l\u0131m Vakf\u0131 taraf\u0131ndan kurulan At\u0131l\u0131m Üniversitesi, kuruldu\u011fu tarihten bu yana ara\u015ft\u0131rma üniversitesi olma hedefi do\u011frultusunda ülkemize nitelikli insan gücü yeti\u015ftirme gayreti içinde olmu\u015ftur. Ara\u015ft\u0131rma üniversitesi olman\u0131n temel gereksinimlerinden biri olan lisansüstü ara\u015ft\u0131rma-geli\u015ftirme etkinliklerini art\u0131rmak için 4 \u015eubat 2002’de At\u0131l\u0131m Üniversitesi bünyesinde Fen Bilimleri Enstitüsü kurulmu\u015ftur. \u0130lk lisansüstü program\u0131 Bilgisayar Mühendisli\u011fi Anabilim Dal\u0131 Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan aç\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Günümüzde, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar ve Mühendislik Fakültelerinin toplam 16 Anabilim Dal\u0131nda 12 Tezli Yüksek Lisans, 10 Tezsiz Yüksek Lisans ve 6 Doktora program\u0131 yürütülmektedir.<\/p>\n\n

Fen Bilimleri Enstitüsü’nde kuruldu\u011fu günden bu yana idarecilik yapan ö\u011fretim üyelerimiz s\u0131ras\u0131yla a\u015fa\u011f\u0131da verilmi\u015ftir.<\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
ATILIM ÜN\u0130VERS\u0130TES\u0130 FEN B\u0130L\u0130MLER\u0130 ENST\u0130TÜSÜ’NDE GÖREV YAPAN MÜDÜRLER\u0130N KRONOLOJ\u0130K TAR\u0130HÇES\u0130<\/strong><\/th>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/thead>\n\t
\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ad\u0131 Soyad\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Görev Yapt\u0131\u011f\u0131 Y\u0131llar<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

1<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Prof. Dr. Günhan Pa\u015famehmeto\u011flu<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

2002 - 2003<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

2<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Prof. Dr. \u0130brahim Akman<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

2003 - 2005<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

3<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Prof. Dr. Selçuk Soyupak<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

2005 - 2006<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

4<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Prof. Dr. Abdurrahim Özgeno\u011flu<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

2006 - 2009<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

5<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Prof. Dr. \u0130brahim Akman<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

2009 - 2017<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

6<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Prof. Dr. Ali Kara<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

2017 - …<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Graduate School of Natural and applied Sciences was established in 15 July 1997 and started its education with computer engineering master program in spring semester of 2001-2002 academic Year.<\/p>\n\n

To act in parallel with the university’s strategy of being a research dedicated institution, along with having graduate programs in highly demanded fields Graduate School especially focused on opening programs, which are pioneers in the country as follows:<\/p>\n\n