Tez tesliminde; Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezTeslimKilavuz.jsp adresinde yer alan “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” kuralları dikkate alınmalıdır. Lisansüstü tezler yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından gizlilik kararı alınmadıkça, bilime katkı sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi tarafından elektronik ortamda erişime açılacak olup tezlerin erişime açılmasının ertelenmesi ile ilgili başvuruların söz konusu yönergenin üçüncü bölümünde yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.

TEZ TESLİMİNDE ENSTİTÜYE VERİLECEK DÖKÜMANLAR

 1. 3 adet, Basılı - Ciltli Tez
 2. 4 adet, doldurulup imzalanmış, üzerinde referans numarası olan Tez Veri Giriş Formu*(Tez Veri Giriş Formlarının 3’ü tezlerin arka kapağına yapıştırılan etiketli A5 zarf içine yerleştirilmelidir)
 3. 3 adet, tez (PDF dosyası olarak) ve eklerini (WinRAR dosyası olarak) içeren Kompakt Disk(CD)** Kompakt Disk üzeri etiketlenmelidir (CD’ler tezin arka kapağına yapıştırılan etiketli A5 zarf içine yerleştirilmelidir).
 4. Orjinallik (Turnitin) Değerlendirme Formu (indirmek için tıklayınız) (Form ekine benzerlik oranının yazılı bulunduğu rapor sayfası eklenmelidir)
 5. 3 adet, etiketli A5 zarf (Etikette İngilizce ve Türkçe olmak üzere; Tezin Başlığı, Yazar Adı, Yükseköğretim Kurumunun Adı, Enstitü Adı, Ana Bilim Dalı Adı ve Tez Türü bulunmalıdır).
 6. Tez Yazımı Kontrol Listesi Formu (indirmek için tıklayınız)

 

*** Etiket Örnek;

A Proposal to Increase Bandwidth Usage in a Multiple Access Point Enviroment

Mehmet Kazım Gerçek

Atilim University

The Graduate School of Natural and Applied Science

The Department of Computer Engineering

Master of Science Thesis

Çoklu Erişim Noktası Bulunan Ortamlarda Bant Genişliği Kullanımını Arttırmaya Yönelik Bir Öneri

Mehmet Kazım Gerçek

Atılım Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yüksek Lisans Tezi

 

*Tez Veri Giriş Formunun Doldurulması (Öncelikle PTT’den e-Devlet şifresi alınmadır);

 1. Tez Otomasyon Sistemi'ne, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi, e-Devlet ile giriş yapılır.
 2. Tez veri giriş formu, tezin eser adı, yazar adı, referans numarası ve diğer bibliyografik bilgilerini içeren bir belgedir. Tez Veri Giriş Formu öğrenci tarafından doldurulan bilgilerin, Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı ile bağlantılı geçici bir tabloya aktarılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Formun deldurulması bitirilip "Kaydet" kutucuğu tıklandığında, üzerinde sistem tarafından üretilen "Referans Numarası" verilmektedir. Ulusal Tez Merkezinde yapılacak düzenleme ve kontrollerde, tez veri giriş formu üzerinde bulunan referans numarası dikkate alınır.
 3. Tezlerin başlıkları ve özet (abstrakt) sayfaları: Tez Veri Tabanının taranabilir alanlarına yüklenmektedir. Bu nedenle bu gibi metin alanlarında, italik yazı tipi, tablo, şekil,grafik, kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge (subscript, superscript), Yunan harf1eri veya diğer standart olmayan simge veya karakterler kullanılmamalıdır.
 4. Anabilim Dalı ve Bilim Dalı açılan listeden seçilir. Uygun seçenek bulunamazsa bu satırlar boş geçilebilir.
 5. Dizin terimleri, Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında aranan tezlere, doğrudan erişimi sağlayan anahtar kelimelerin alfabetik listesidir
 6. Önerilen dizin terimlerinin, dizin terimleri listesinde bulunmaması durumunda yazar tarafından önerilen anahtar kelimenin Türkçesi=İngilizcesi şeklinde bu alana yazılmalıdır.
 7. Tezin özeti biri Türkçe olmak üzere iki dilde ve 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

 

**Kompakt Disklerin Hazırlanması:

 1. Ulusal Tez Merkezinde erişime açılmak üzere gönderilecek tez tek bir pdf dosyası olarak hazırlanır. Hazırlanan pdf dosyaları tezin enstitü/fakülte tarafından onaylanan kopyası ile aynı olmalıdır. Sayfaların numaralandırılması, tezin ana metni içinde yer alan resim, şekil, grafik, tablo gibi öğelerin yerlerinin basılı tez ile özdeş olması yazar tarafından sağlanmalıdır.
 2. Tezin tam metinini içeren dosya sıkıştırılmamış ve şifresiz olmalıdır. Ekleri ise (referansno.RAR) sıkıştırılmış dosya olarak gönderilir.
 3. Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış olan tez ekleri tezin tam metninin bulunduğu pdf dosyası içinde yer almalıdır. Bunun için tarayıcı veya dijital fotokopi makineleri kullanılarak belgeler pdf formatına dönüştürülebilir.
 4. Tezde resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları kullanılmış ise bu dosyalar sıkıştırma programı kullanılarak referans numarasıyla tek bir dosya haline getirilerek (referansno.RAR) CD' ye kaydedilmelidir.
 5. CD’deki dosyalar isimlendirilirken Tez Veri Giriş Formundaki referans numarası kullanılmalıdır. Örnek :

Tam metin için referansno.pdf

Ekler için referansno.rar