Tez tesliminde; Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezTeslimKilavuz.jsp adresinde yer alan “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” kuralları dikkate alınmalıdır. Lisansüstü tezler yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından gizlilik kararı alınmadıkça, bilime katkı sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi tarafından elektronik ortamda erişime açılacak olup tezlerin erişime açılmasının ertelenmesi ile ilgili başvuruların söz konusu yönergenin üçüncü bölümünde yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.

TEZ TESLİMİNDE ENSTİTÜYE VERİLECEK DÖKÜMANLAR

 1. 3 adet, Basılı - Ciltli Tez
 2. 4 adet, doldurulup imzalanmış, üzerinde referans numarası olan Tez Veri Giriş Formu*(Tez Veri Giriş Formlarının 3’ü tezlerin arka kapağına yapıştırılan etiketli A5 zarf içine yerleştirilmelidir)
 3. 3 adet, tez (PDF dosyası olarak) ve eklerini (WinRAR dosyası olarak) içeren Kompakt Disk(CD)** Kompakt Disk üzeri etiketlenmelidir (CD’ler tezin arka kapağına yapıştırılan etiketli A5 zarf içine yerleştirilmelidir).
 4. Orjinallik (Turnitin) Değerlendirme Formu (indirmek için tıklayınız) (Form ekine benzerlik oranının yazılı bulunduğu rapor sayfası eklenmelidir)
 5. 3 adet, etiketli A5 zarf (Etikette İngilizce ve Türkçe olmak üzere; Tezin Başlığı, Yazar Adı, Yükseköğretim Kurumunun Adı, Enstitü Adı, Ana Bilim Dalı Adı ve Tez Türü bulunmalıdır).
 6. Tez Yazımı Kontrol Listesi Formu (indirmek için tıklayınız)

 

*** Etiket Örnek;

A Proposal to Increase Bandwidth Usage in a Multiple Access Point Enviroment

Mehmet Kazım Gerçek

Atilim University

The Graduate School of Natural and Applied Science

The Department of Computer Engineering

Master of Science Thesis

Çoklu Erişim Noktası Bulunan Ortamlarda Bant Genişliği Kullanımını Arttırmaya Yönelik Bir Öneri

Mehmet Kazım Gerçek

Atılım Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yüksek Lisans Tezi

 

*Tez Veri Giriş Formunun Doldurulması (Öncelikle PTT’den e-Devlet şifresi alınmadır);

 1. Tez Otomasyon Sistemi'ne, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi, e-Devlet ile giriş yapılır.
 2. Tez veri giriş formu, tezin eser adı, yazar adı, referans numarası ve diğer bibliyografik bilgilerini içeren bir belgedir. Tez Veri Giriş Formu öğrenci tarafından doldurulan bilgilerin, Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı ile bağlantılı geçici bir tabloya aktarılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Formun deldurulması bitirilip "Kaydet" kutucuğu tıklandığında, üzerinde sistem tarafından üretilen "Referans Numarası" verilmektedir. Ulusal Tez Merkezinde yapılacak düzenleme ve kontrollerde, tez veri giriş formu üzerinde bulunan referans numarası dikkate alınır.
 3. Tezlerin başlıkları ve özet (abstrakt) sayfaları: Tez Veri Tabanının taranabilir alanlarına yüklenmektedir. Bu nedenle bu gibi metin alanlarında, italik yazı tipi, tablo, şekil,grafik, kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge (subscript, superscript), Yunan harf1eri veya diğer standart olmayan simge veya karakterler kullanılmamalıdır.
 4. Anabilim Dalı ve Bilim Dalı açılan listeden seçilir. Uygun seçenek bulunamazsa bu satırlar boş geçilebilir.
 5. Dizin terimleri, Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında aranan tezlere, doğrudan erişimi sağlayan anahtar kelimelerin alfabetik listesidir
 6. Önerilen dizin terimlerinin, dizin terimleri listesinde bulunmaması durumunda yazar tarafından önerilen anahtar kelimenin Türkçesi=İngilizcesi şeklinde bu alana yazılmalıdır.
 7. Tezin özeti biri Türkçe olmak üzere iki dilde ve 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

 

**Kompakt Disklerin Hazırlanması:

 1. Ulusal Tez Merkezinde erişime açılmak üzere gönderilecek tez tek bir pdf dosyası olarak hazırlanır. Hazırlanan pdf dosyaları tezin enstitü/fakülte tarafından onaylanan kopyası ile aynı olmalıdır. Sayfaların numaralandırılması, tezin ana metni içinde yer alan resim, şekil, grafik, tablo gibi öğelerin yerlerinin basılı tez ile özdeş olması yazar tarafından sağlanmalıdır.
 2. Tezin tam metinini içeren dosya sıkıştırılmamış ve şifresiz olmalıdır. Ekleri ise (referansno.RAR) sıkıştırılmış dosya olarak gönderilir.
 3. Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış olan tez ekleri tezin tam metninin bulunduğu pdf dosyası içinde yer almalıdır. Bunun için tarayıcı veya dijital fotokopi makineleri kullanılarak belgeler pdf formatına dönüştürülebilir.
 4. Tezde resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları kullanılmış ise bu dosyalar sıkıştırma programı kullanılarak referans numarasıyla tek bir dosya haline getirilerek (referansno.RAR) CD' ye kaydedilmelidir.
 5. CD’deki dosyalar isimlendirilirken Tez Veri Giriş Formundaki referans numarası kullanılmalıdır. Örnek :

Tam metin için referansno.pdf

Ekler için referansno.rarApp\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1001 [title_tr] => Tez Teslimi [title_en] => Thesis Submission [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Tez tesliminde; Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezTeslimKilavuz.jsp adresinde yer alan “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” kuralları dikkate alınmalıdır. Lisansüstü tezler yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından gizlilik kararı alınmadıkça, bilime katkı sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi tarafından elektronik ortamda erişime açılacak olup tezlerin erişime açılmasının ertelenmesi ile ilgili başvuruların söz konusu yönergenin üçüncü bölümünde yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.

TEZ TESLİMİNDE ENSTİTÜYE VERİLECEK DÖKÜMANLAR

 1. 3 adet, Basılı - Ciltli Tez
 2. 4 adet, doldurulup imzalanmış, üzerinde referans numarası olan Tez Veri Giriş Formu*(Tez Veri Giriş Formlarının 3’ü tezlerin arka kapağına yapıştırılan etiketli A5 zarf içine yerleştirilmelidir)
 3. 3 adet, tez (PDF dosyası olarak) ve eklerini (WinRAR dosyası olarak) içeren Kompakt Disk(CD)** Kompakt Disk üzeri etiketlenmelidir (CD’ler tezin arka kapağına yapıştırılan etiketli A5 zarf içine yerleştirilmelidir).
 4. Orjinallik (Turnitin) Değerlendirme Formu (indirmek için tıklayınız) (Form ekine benzerlik oranının yazılı bulunduğu rapor sayfası eklenmelidir)
 5. 3 adet, etiketli A5 zarf (Etikette İngilizce ve Türkçe olmak üzere; Tezin Başlığı, Yazar Adı, Yükseköğretim Kurumunun Adı, Enstitü Adı, Ana Bilim Dalı Adı ve Tez Türü bulunmalıdır).
 6. Tez Yazımı Kontrol Listesi Formu (indirmek için tıklayınız)

 

*** Etiket Örnek;

A Proposal to Increase Bandwidth Usage in a Multiple Access Point Enviroment

Mehmet Kazım Gerçek

Atilim University

The Graduate School of Natural and Applied Science

The Department of Computer Engineering

Master of Science Thesis

Çoklu Erişim Noktası Bulunan Ortamlarda Bant Genişliği Kullanımını Arttırmaya Yönelik Bir Öneri

Mehmet Kazım Gerçek

Atılım Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yüksek Lisans Tezi

 

*Tez Veri Giriş Formunun Doldurulması (Öncelikle PTT’den e-Devlet şifresi alınmadır);

 1. Tez Otomasyon Sistemi'ne, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi, e-Devlet ile giriş yapılır.
 2. Tez veri giriş formu, tezin eser adı, yazar adı, referans numarası ve diğer bibliyografik bilgilerini içeren bir belgedir. Tez Veri Giriş Formu öğrenci tarafından doldurulan bilgilerin, Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı ile bağlantılı geçici bir tabloya aktarılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Formun deldurulması bitirilip "Kaydet" kutucuğu tıklandığında, üzerinde sistem tarafından üretilen "Referans Numarası" verilmektedir. Ulusal Tez Merkezinde yapılacak düzenleme ve kontrollerde, tez veri giriş formu üzerinde bulunan referans numarası dikkate alınır.
 3. Tezlerin başlıkları ve özet (abstrakt) sayfaları: Tez Veri Tabanının taranabilir alanlarına yüklenmektedir. Bu nedenle bu gibi metin alanlarında, italik yazı tipi, tablo, şekil,grafik, kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge (subscript, superscript), Yunan harf1eri veya diğer standart olmayan simge veya karakterler kullanılmamalıdır.
 4. Anabilim Dalı ve Bilim Dalı açılan listeden seçilir. Uygun seçenek bulunamazsa bu satırlar boş geçilebilir.
 5. Dizin terimleri, Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında aranan tezlere, doğrudan erişimi sağlayan anahtar kelimelerin alfabetik listesidir
 6. Önerilen dizin terimlerinin, dizin terimleri listesinde bulunmaması durumunda yazar tarafından önerilen anahtar kelimenin Türkçesi=İngilizcesi şeklinde bu alana yazılmalıdır.
 7. Tezin özeti biri Türkçe olmak üzere iki dilde ve 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

 

**Kompakt Disklerin Hazırlanması:

 1. Ulusal Tez Merkezinde erişime açılmak üzere gönderilecek tez tek bir pdf dosyası olarak hazırlanır. Hazırlanan pdf dosyaları tezin enstitü/fakülte tarafından onaylanan kopyası ile aynı olmalıdır. Sayfaların numaralandırılması, tezin ana metni içinde yer alan resim, şekil, grafik, tablo gibi öğelerin yerlerinin basılı tez ile özdeş olması yazar tarafından sağlanmalıdır.
 2. Tezin tam metinini içeren dosya sıkıştırılmamış ve şifresiz olmalıdır. Ekleri ise (referansno.RAR) sıkıştırılmış dosya olarak gönderilir.
 3. Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış olan tez ekleri tezin tam metninin bulunduğu pdf dosyası içinde yer almalıdır. Bunun için tarayıcı veya dijital fotokopi makineleri kullanılarak belgeler pdf formatına dönüştürülebilir.
 4. Tezde resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları kullanılmış ise bu dosyalar sıkıştırma programı kullanılarak referans numarasıyla tek bir dosya haline getirilerek (referansno.RAR) CD' ye kaydedilmelidir.
 5. CD’deki dosyalar isimlendirilirken Tez Veri Giriş Formundaki referans numarası kullanılmalıdır. Örnek :

Tam metin için referansno.pdf

Ekler için referansno.rar

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>
For thesis submission,

Students must comply with the principles and procedures stipulated in “The Guidelines for Online Submission of Post- Graduate Theses” available on https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezTeslimKilavuz.jsp. Graduate theses will be published on electronic media by the National Thesis Center of the Turkish Council of Higher Education in order to contribute to further scientific studies unless there is a confidentiality clause laid down by authorized organizations and institutions. Applications regarding postponement of publication must be carried out in accordance to the provisions included in the third chapter of the Directive.

DOCUMENTS TO BE SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL

 1. 3 clothbound printed theses
 2. 4 completed and signed Thesis Data Entrance Forms* with a reference number (3 Forms must be put into a labeled A5 envelope attached to back cover of theses)
 3. A compact disc (CD) containing 3 theses in PDF format and attachments (WinRAR file) **Compact disc must be labeled and put into the A5 envelope attached to back cover of the thesis.
 4. Turnitin Evaluation Form (click here to download) (the Turnitin report including the percentage of plagiarism must be attached to the report)
 5. 3 A5 envelopes each with a label including the Thesis Title, Author’s Full Name, Higher Education Institution, Graduate School, Department, Type of the Thesis in English and Turkish.
 6. Thesis Writing Check List Form (click here to download)

 

***Example:

A Proposal to Increase Bandwidth Usage in a Multiple Access Point Environment

Mehmet Kazım Gerçek

Atilim University

The Graduate School of Natural and Applied Science

The Department of Computer Engineering

Master of Science Thesis

Çoklu Erişim Noktası Bulunan Ortamlarda Bant Genişliği Kullanımını Arttırmaya Yönelik Bir Öneri

Mehmet Kazım Gerçek

Atilim Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü

Bilgisayar Müh. Bölümü

Master Tezi 

 

*Completion of Thesis Data Entrance Form (You must get an e-devlet password from PTT);

 1. You must enter Thesis Automation System, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi,  through e-devlet.
 2. Thesis data entrance form consists of thesis title, author’s name, reference number and other bibliographic information. The content of the form is temporarily stored in a file at the National Thesis Center Database, making it possible to correct any errors. A printable version is provided containing a Reference Number for subsequent use. Reference number on the thesis data entrance form is used in editions and controls to be made on the National Thesis Center.
 3. Thesis titles and abstract pages: Must be uploaded into the browsable sections of the Thesis Database. Therefore, you should not use font italic, tables, figures, diagrams, chemical or mathematical formula, symbols, subscripts, superscripts, Greek letters or other non-standard symbols or characters in such text fields.
 4. You must select Department and Discipline from the list and skip the line in case relevant option is not available.
 5. Enter the thesis keywords in the alphabetical list for direct access through the National Thesis Center.
 6. In case your related keywords cannot be found on the Index Terminology List in the system, enter the English/Turkish equivalents of your proposed keywords in this section.
 7. Abstract has to be written in both Turkish and another related foreign language, not to exceed 250 words.

 

**Preparation of Compact Discs:

 1. Thesis to be published in the National Thesis Center must be prepared in a single PDF file. The PDF content must conform to that approved by the Graduate School. As the Turkish Council of Higher Education makes no change in the theses, it is the author’s sole responsibility to ensure coherence in both the printed as well as the digital copy of the thesis and to include page numbering, illustrations, graphics, tables, etc.
 2. The file containing the full text of the thesis must not be compressed or encoded. Only the Appendices may be compressed using the WinRAR program.
 3. The thesis appendices in the form of text or copy from other sources must be included in the PDF file. Scanned or photocopied material has to be converted into PDF format, as well.
 4. The theses containing maps, computer programs, video or audio records must be copied onto a CD as one file using the WinRAR program and under the title referenceno.rar.
 5. The reference number in Thesis Data Entry Form must be used to name the files. Example:

Thesis text referansno.pdf

Appendices referansno.rar

 

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 24 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-05 16:16:14 [updated_at] => 2019-11-13 08:35:37 [parent_id] => [lft] => 27 [rgt] => 28 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => tez-teslimi-1517410925 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 24 [name_tr] => Fen Bilimleri Enstitüsü [url] => fbe [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1001 [title_tr] => Tez Teslimi [title_en] => Thesis Submission [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"
\n

Tez tesliminde; Yüksekö\u011fretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi https:\/\/tez.yok.gov.tr\/UlusalTezMerkezi\/tezTeslimKilavuz.jsp <\/a>adresinde yer alan “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanmas\u0131, Düzenlenmesi ve Eri\u015fime Aç\u0131lmas\u0131na \u0130li\u015fkin Yönerge” kurallar\u0131 dikkate al\u0131nmal\u0131d\u0131r. Lisansüstü tezler yetkili kurum ve kurulu\u015flar taraf\u0131ndan gizlilik karar\u0131 al\u0131nmad\u0131kça, bilime katk\u0131 sa\u011flamak amac\u0131yla Yüksekö\u011fretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi taraf\u0131ndan elektronik ortamda eri\u015fime aç\u0131lacak olup tezlerin eri\u015fime aç\u0131lmas\u0131n\u0131n ertelenmesi ile ilgili ba\u015fvurular\u0131n söz konusu yönergenin üçüncü bölümünde yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.<\/p>\n\n

TEZ TESL\u0130M\u0130NDE ENST\u0130TÜYE VER\u0130LECEK DÖKÜMANLAR<\/h3>\n\n
  \n\t
 1. 3 adet, Bas\u0131l\u0131 - Ciltli Tez<\/li>\n\t
 2. 4 adet, doldurulup imzalanm\u0131\u015f, üzerinde referans numaras\u0131 olan Tez Veri Giri\u015f Formu*(Tez Veri Giri\u015f Formlar\u0131n\u0131n 3’ü tezlerin arka kapa\u011f\u0131na yap\u0131\u015ft\u0131r\u0131lan etiketli A5 zarf içine yerle\u015ftirilmelidir)<\/li>\n\t
 3. 3 adet, tez (PDF dosyas\u0131 olarak) ve eklerini (WinRAR dosyas\u0131 olarak) içeren Kompakt Disk(CD)** Kompakt Disk üzeri etiketlenmelidir (CD’ler tezin arka kapa\u011f\u0131na yap\u0131\u015ft\u0131r\u0131lan etiketli A5 zarf içine yerle\u015ftirilmelidir).<\/li>\n\t
 4. Orjinallik (Turnitin) De\u011ferlendirme Formu (indirmek için t\u0131klay\u0131n\u0131z)<\/a><\/strong> (Form ekine benzerlik oran\u0131n\u0131n yaz\u0131l\u0131 bulundu\u011fu rapor sayfas\u0131 eklenmelidir)<\/li>\n\t
 5. 3 adet, etiketli A5 zarf (Etikette \u0130ngilizce ve Türkçe olmak üzere; Tezin Ba\u015fl\u0131\u011f\u0131, Yazar Ad\u0131, Yüksekö\u011fretim Kurumunun Ad\u0131, Enstitü Ad\u0131, Ana Bilim Dal\u0131 Ad\u0131 ve Tez Türü bulunmal\u0131d\u0131r).<\/li>\n\t
 6. Tez Yaz\u0131m\u0131 Kontrol Listesi Formu (indirmek için t\u0131klay\u0131n\u0131z)<\/strong><\/a><\/li>\n<\/ol>\n\n

   <\/h4>\n\n

  *** Etiket Örnek;<\/h4>\n\n

  A Proposal to Increase Bandwidth Usage in a Multiple Access Point Enviroment<\/p>\n\n

  Mehmet Kaz\u0131m Gerçek<\/p>\n\n

  Atilim University<\/p>\n\n

  The Graduate School of Natural and Applied Science<\/p>\n\n

  The Department of Computer Engineering<\/p>\n\n

  Master of Science Thesis<\/p>\n\n

  Çoklu Eri\u015fim Noktas\u0131 Bulunan Ortamlarda Bant Geni\u015fli\u011fi Kullan\u0131m\u0131n\u0131 Artt\u0131rmaya Yönelik Bir Öneri<\/p>\n\n

  Mehmet Kaz\u0131m Gerçek<\/p>\n\n

  At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\n

  Fen Bilimleri Enstitüsü<\/p>\n\n

  Bilgisayar Mühendisli\u011fi Bölümü<\/p>\n\n

  Yüksek Lisans Tezi<\/p>\n\n

   <\/h4>\n\n

  *Tez Veri Giri\u015f Formunun Doldurulmas\u0131 (Öncelikle PTT’den e-Devlet \u015fifresi al\u0131nmad\u0131r);<\/h4>\n\n
   \n\t
  1. Tez Otomasyon Sistemi<\/a><\/strong>'ne, https:\/\/tez.yok.gov.tr\/UlusalTezMerkezi<\/a>, e-Devlet ile giri\u015f yap\u0131l\u0131r.<\/li>\n\t
  2. Tez veri giri\u015f formu, tezin eser ad\u0131, yazar ad\u0131, referans numaras\u0131 ve di\u011fer bibliyografik bilgilerini içeren bir belgedir. Tez Veri Giri\u015f Formu ö\u011frenci taraf\u0131ndan doldurulan bilgilerin, Ulusal Tez Merkezi Veri Taban\u0131 ile ba\u011flant\u0131l\u0131 geçici bir tabloya aktar\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flamak üzere tasarlanm\u0131\u015ft\u0131r. Formun deldurulmas\u0131 bitirilip "Kaydet" kutucu\u011fu t\u0131kland\u0131\u011f\u0131nda, üzerinde sistem taraf\u0131ndan üretilen "Referans Numaras\u0131" verilmektedir. Ulusal Tez Merkezinde yap\u0131lacak düzenleme ve kontrollerde, tez veri giri\u015f formu üzerinde bulunan referans numaras\u0131 dikkate al\u0131n\u0131r.<\/li>\n\t
  3. Tezlerin ba\u015fl\u0131klar\u0131 ve özet (abstrakt) sayfalar\u0131: Tez Veri Taban\u0131n\u0131n taranabilir alanlar\u0131na yüklenmektedir. Bu nedenle bu gibi metin alanlar\u0131nda, italik yaz\u0131 tipi, tablo, \u015fekil,grafik, kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge (subscript, superscript), Yunan harf1eri veya di\u011fer standart olmayan simge veya karakterler kullan\u0131lmamal\u0131d\u0131r.<\/li>\n\t
  4. Anabilim Dal\u0131 ve Bilim Dal\u0131 aç\u0131lan listeden seçilir. Uygun seçenek bulunamazsa bu sat\u0131rlar bo\u015f geçilebilir.<\/li>\n\t
  5. Dizin terimleri, Ulusal Tez Merkezi Veri Taban\u0131nda aranan tezlere, do\u011frudan eri\u015fimi sa\u011flayan anahtar kelimelerin alfabetik listesidir<\/li>\n\t
  6. Önerilen dizin terimlerinin, dizin terimleri listesinde bulunmamas\u0131 durumunda yazar taraf\u0131ndan önerilen anahtar kelimenin Türkçesi=\u0130ngilizcesi \u015feklinde bu alana yaz\u0131lmal\u0131d\u0131r.<\/li>\n\t
  7. Tezin özeti biri Türkçe olmak üzere iki dilde ve 250 kelimeyi geçmeyecek \u015fekilde haz\u0131rlanmal\u0131d\u0131r.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n\n

    <\/p>\n\n

   **Kompakt Disklerin Haz\u0131rlanmas\u0131:<\/h4>\n\n
    \n\t
   1. Ulusal Tez Merkezinde eri\u015fime aç\u0131lmak üzere gönderilecek tez tek bir pdf dosyas\u0131 olarak haz\u0131rlan\u0131r. Haz\u0131rlanan pdf dosyalar\u0131 tezin enstitü\/fakülte taraf\u0131ndan onaylanan kopyas\u0131 ile ayn\u0131 olmal\u0131d\u0131r. Sayfalar\u0131n numaraland\u0131r\u0131lmas\u0131, tezin ana metni içinde yer alan resim, \u015fekil, grafik, tablo gibi ö\u011felerin yerlerinin bas\u0131l\u0131 tez ile özde\u015f olmas\u0131 yazar taraf\u0131ndan sa\u011flanmal\u0131d\u0131r.<\/li>\n\t
   2. Tezin tam metinini içeren dosya s\u0131k\u0131\u015ft\u0131r\u0131lmam\u0131\u015f ve \u015fifresiz olmal\u0131d\u0131r. Ekleri ise (referansno.RAR) s\u0131k\u0131\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f dosya olarak gönderilir.<\/li>\n\t
   3. Metin format\u0131ndaki veya ço\u011faltma (fotokopi) ile haz\u0131rlanm\u0131\u015f olan tez ekleri tezin tam metninin bulundu\u011fu pdf dosyas\u0131 içinde yer almal\u0131d\u0131r. Bunun için taray\u0131c\u0131 veya dijital fotokopi makineleri kullan\u0131larak belgeler pdf format\u0131na dönü\u015ftürülebilir.<\/li>\n\t
   4. Tezde resim, harita, bilgisayar programlar\u0131, görüntü veya ses kay\u0131tlar\u0131 kullan\u0131lm\u0131\u015f ise bu dosyalar s\u0131k\u0131\u015ft\u0131rma program\u0131 kullan\u0131larak referans numaras\u0131yla tek bir dosya haline getirilerek (referansno.RAR) CD' ye kaydedilmelidir.<\/li>\n\t
   5. CD’deki dosyalar isimlendirilirken Tez Veri Giri\u015f Formundaki referans numaras\u0131 kullan\u0131lmal\u0131d\u0131r. Örnek :<\/li>\n<\/ol>\n\n

    Tam metin için referansno.pdf<\/strong><\/p>\n\n

    Ekler için referansno.rar<\/strong><\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

    For thesis submission,\n

    Students must comply with the principles and procedures stipulated in “The Guidelines for Online Submission of Post- Graduate Theses” available on https:\/\/tez.yok.gov.tr\/UlusalTezMerkezi\/tezTeslimKilavuz.jsp. <\/a>Graduate theses will be published on electronic media by the National Thesis Center of the Turkish Council of Higher Education in order to contribute to further scientific studies unless there is a confidentiality clause laid down by authorized organizations and institutions. Applications regarding postponement of publication must be carried out in accordance to the provisions included in the third chapter of the Directive.<\/p>\n\n

    DOCUMENTS TO BE SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL<\/h3>\n\n
     \n\t
    1. 3 clothbound printed theses<\/li>\n\t
    2. 4 completed and signed Thesis Data Entrance Forms* with a reference number (3 Forms must be put into a labeled A5 envelope attached to back cover of theses)<\/li>\n\t
    3. A compact disc (CD) containing 3 theses in PDF format and attachments (WinRAR file) **Compact disc must be labeled and put into the A5 envelope attached to back cover of the thesis.<\/li>\n\t
    4. Turnitin Evaluation Form (click here to download)<\/strong><\/a> (the Turnitin report including the percentage of plagiarism must be attached to the report)<\/li>\n\t
    5. 3 A5 envelopes each with a label including the Thesis Title, Author’s Full Name, Higher Education Institution, Graduate School, Department, Type of the Thesis in English and Turkish.<\/li>\n\t
    6. Thesis Writing Check List Form (click here to download)<\/a><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n

      <\/p>\n\n

     ***Example:<\/h4>\n\n

     A Proposal to Increase Bandwidth Usage in a Multiple Access Point Environment<\/p>\n\n

     Mehmet Kaz\u0131m Gerçek<\/p>\n\n

     Atilim University<\/p>\n\n

     The Graduate School of Natural and Applied Science<\/p>\n\n

     The Department of Computer Engineering<\/p>\n\n

     Master of Science Thesis<\/p>\n\n

     Çoklu Eri\u015fim Noktas\u0131 Bulunan Ortamlarda Bant Geni\u015fli\u011fi Kullan\u0131m\u0131n\u0131 Artt\u0131rmaya Yönelik Bir Öneri<\/p>\n\n

     Mehmet Kaz\u0131m Gerçek<\/p>\n\n

     Atilim Üniversitesi <\/p>\n\n

     Fen Bilimleri Enstitüsü<\/p>\n\n

     Bilgisayar Müh. Bölümü<\/p>\n\n

     Master Tezi <\/p>\n\n

      <\/p>\n\n

     *Completion of Thesis Data Entrance Form (You must get an e-devlet password from PTT);<\/h4>\n\n
      \n\t
     1. You must enter Thesis Automation System, https:\/\/tez.yok.gov.tr\/UlusalTezMerkezi<\/a>,  through e-devlet.<\/li>\n\t
     2. Thesis data entrance form consists of thesis title, author’s name, reference number and other bibliographic information. The content of the form is temporarily stored in a file at the National Thesis Center Database, making it possible to correct any errors. A printable version is provided containing a Reference Number for subsequent use. Reference number on the thesis data entrance form is used in editions and controls to be made on the National Thesis Center.<\/li>\n\t
     3. Thesis titles and abstract pages: Must be uploaded into the browsable sections of the Thesis Database. Therefore, you should not use font italic, tables, figures, diagrams, chemical or mathematical formula, symbols, subscripts, superscripts, Greek letters or other non-standard symbols or characters in such text fields.<\/li>\n\t
     4. You must select Department and Discipline from the list and skip the line in case relevant option is not available.<\/li>\n\t
     5. Enter the thesis keywords in the alphabetical list for direct access through the National Thesis Center.<\/li>\n\t
     6. In case your related keywords cannot be found on the Index Terminology List in the system, enter the English\/Turkish equivalents of your proposed keywords in this section.<\/li>\n\t
     7. Abstract has to be written in both Turkish and another related foreign language, not to exceed 250 words.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n\n

       <\/p>\n\n

      **Preparation of Compact Discs:<\/h4>\n\n
       \n\t
      1. Thesis to be published in the National Thesis Center must be prepared in a single PDF file. The PDF content must conform to that approved by the Graduate School. As the Turkish Council of Higher Education makes no change in the theses, it is the author’s sole responsibility to ensure coherence in both the printed as well as the digital copy of the thesis and to include page numbering, illustrations, graphics, tables, etc.<\/li>\n\t
      2. The file containing the full text of the thesis must not be compressed or encoded. Only the Appendices may be compressed using the WinRAR program.<\/li>\n\t
      3. The thesis appendices in the form of text or copy from other sources must be included in the PDF file. Scanned or photocopied material has to be converted into PDF format, as well.<\/li>\n\t
      4. The theses containing maps, computer programs, video or audio records must be copied onto a CD as one file using the WinRAR program and under the title referenceno.rar.<\/li>\n\t
      5. The reference number in Thesis Data Entry Form must be used to name the files. Example:<\/li>\n<\/ol>\n\n

       Thesis text referansno.pdf<\/strong><\/p>\n\n

       Appendices referansno.rar<\/strong><\/p>\n\n

        <\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 24 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-05 16:16:14 [updated_at] => 2019-11-13 08:35:37 [parent_id] => [lft] => 27 [rgt] => 28 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => tez-teslimi-1517410925 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 24 [url] => fbe [name_tr] => Fen Bilimleri Enstitüsü [type_id] => 8 [parent_id] => 1 [lft] => 96 [rgt] => 129 [depth] => 1 ) [original:protected] => Array ( [id] => 24 [url] => fbe [name_tr] => Fen Bilimleri Enstitüsü [type_id] => 8 [parent_id] => 1 [lft] => 96 [rgt] => 129 [depth] => 1 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1