Bilişim Sistemleri Laboratuvarı

Bilişim Sistemleri Laboratuvarı Bilişim Sistemlerinin ana ders konularına yönelik olarak lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin uygulamalı öğrenmeleri sağlanmaktadır. Lab. aynı zamanda diğer mühendislik bölümlerinin bilişim ile ilişkili dersleri içinde kullanılabilmektedir.

Laboratuvar sayesinde öğrenciler bilişim teknolojilerini tanıma ve kullanma, bilgi sistemlerinin analiz ve tasarımı, programlama, test etme gibi konularda bilgi ve becerilerini artırmaktadır. Bu sayede öğrenciler, piyasa taleplerine daha hazırlıklı olarak mezun olmaktadır.