Bilişim Sistemleri Laboratuvarı

Bilişim Sistemleri Laboratuvarı Bilişim Sistemlerinin ana ders konularına yönelik olarak lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin uygulamalı öğrenmeleri sağlanmaktadır. Lab. aynı zamanda diğer mühendislik bölümlerinin bilişim ile ilişkili dersleri içinde kullanılabilmektedir.

Laboratuvar sayesinde öğrenciler bilişim teknolojilerini tanıma ve kullanma, bilgi sistemlerinin analiz ve tasarımı, programlama, test etme gibi konularda bilgi ve becerilerini artırmaktadır. Bu sayede öğrenciler, piyasa taleplerine daha hazırlıklı olarak mezun olmaktadır.

Bilişim ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

Bilişim ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı bilişim ve uzay alanında gelişen yenilik ve teknolojileri uygun olarak donanım ve yazılım bileşenlerini barındıran proje çıktılarını üretmek maksadı ile tesis edilmiştir. Laboratuvar aynı zamanda Uzay Teknolojileri ve Araştırma Merkezi (UTAM) içinde kullanılmaktadır.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 158 [title_tr] => Eğitim Laboratuvarları [title_en] => Laboratories [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Bilişim Sistemleri Laboratuvarı ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Bilişim Sistemleri Laboratuvarı Bilişim Sistemlerinin ana ders konularına yönelik olarak lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin uygulamalı öğrenmeleri sağlanmaktadır. Lab. aynı zamanda diğer mühendislik bölümlerinin bilişim ile ilişkili dersleri içinde kullanılabilmektedir.

Laboratuvar sayesinde öğrenciler bilişim teknolojilerini tanıma ve kullanma, bilgi sistemlerinin analiz ve tasarımı, programlama, test etme gibi konularda bilgi ve becerilerini artırmaktadır. Bu sayede öğrenciler, piyasa taleplerine daha hazırlıklı olarak mezun olmaktadır.

) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Bilişim ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Bilişim ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı bilişim ve uzay alanında gelişen yenilik ve teknolojileri uygun olarak donanım ve yazılım bileşenlerini barındıran proje çıktılarını üretmek maksadı ile tesis edilmiştir. Laboratuvar aynı zamanda Uzay Teknolojileri ve Araştırma Merkezi (UTAM) içinde kullanılmaktadır.

) ) ) ) ) ) [content_en] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Information Systems Laboratory ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

The Laboratory aims to support theoretical knowledge of undergraduate and master’s students with practices. It is also used by other engineering departments for relevant courses.

Students improve their knowledge and skills in the analysis and design of information systems, programming and testing. Thus, students become qualified and equipped with demands of the industry.

) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Information and Space Technologies Research and Application Laboratory ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

The Laboratory is established to carry out projects to produce hardware and software in accordance to innovations and brand new technologies in the fields of informatics and space. It is also used by Space Technologies and Research Center (UTAM).

) ) ) ) ) ) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 4 [start] => [end] => [created_at] => 2017-09-12 17:56:22 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:22 [parent_id] => [lft] => 23 [rgt] => 24 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => egitim-laboratuvarlari-1517410923 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 4 [name_tr] => Bilişim Sistemleri Mühendisliği [url] => ise [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 158 [title_tr] => Eğitim Laboratuvarları [title_en] => Laboratories [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Bili\u015fim Sistemleri Laboratuvar\u0131"},{"type":"html","content":"

Bili\u015fim Sistemleri Laboratuvar\u0131 Bili\u015fim Sistemlerinin ana ders konular\u0131na yönelik olarak lisans ve yüksek lisans ö\u011frencilerinin uygulamal\u0131 ö\u011frenmeleri sa\u011flanmaktad\u0131r. Lab. ayn\u0131 zamanda di\u011fer mühendislik bölümlerinin bili\u015fim ile ili\u015fkili dersleri içinde kullan\u0131labilmektedir.<\/p>\n\n

Laboratuvar sayesinde ö\u011frenciler bili\u015fim teknolojilerini tan\u0131ma ve kullanma, bilgi sistemlerinin analiz ve tasar\u0131m\u0131, programlama, test etme gibi konularda bilgi ve becerilerini art\u0131rmaktad\u0131r. Bu sayede ö\u011frenciler, piyasa taleplerine daha haz\u0131rl\u0131kl\u0131 olarak mezun olmaktad\u0131r.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Bili\u015fim ve Uzay Teknolojileri Ara\u015ft\u0131rma ve Uygulama Laboratuvar\u0131"},{"type":"html","content":"

Bili\u015fim ve Uzay Teknolojileri Ara\u015ft\u0131rma ve Uygulama Laboratuvar\u0131 bili\u015fim ve uzay alan\u0131nda geli\u015fen yenilik ve teknolojileri uygun olarak donan\u0131m ve yaz\u0131l\u0131m bile\u015fenlerini bar\u0131nd\u0131ran proje ç\u0131kt\u0131lar\u0131n\u0131 üretmek maksad\u0131 ile tesis edilmi\u015ftir. Laboratuvar ayn\u0131 zamanda Uzay Teknolojileri ve Ara\u015ft\u0131rma Merkezi (UTAM) içinde kullan\u0131lmaktad\u0131r.<\/p>"}]}]}} [content_en] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Information Systems Laboratory"},{"type":"html","content":"

The Laboratory aims to support theoretical knowledge of undergraduate and master’s students with practices. It is also used by other engineering departments for relevant courses.<\/p>\n\n

Students improve their knowledge and skills in the analysis and design of information systems, programming and testing. Thus, students become qualified and equipped with demands of the industry.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Information and Space Technologies Research and Application Laboratory"},{"type":"html","content":"

The Laboratory is established to carry out projects to produce hardware and software in accordance to innovations and brand new technologies in the fields of informatics and space. It is also used by Space Technologies and Research Center (UTAM).<\/p>"}]}]}} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 4 [start] => [end] => [created_at] => 2017-09-12 17:56:22 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:22 [parent_id] => [lft] => 23 [rgt] => 24 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => egitim-laboratuvarlari-1517410923 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4 [url] => ise [name_tr] => Bilişim Sistemleri Mühendisliği [type_id] => 9 [parent_id] => 2 [lft] => 21 [rgt] => 22 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 4 [url] => ise [name_tr] => Bilişim Sistemleri Mühendisliği [type_id] => 9 [parent_id] => 2 [lft] => 21 [rgt] => 22 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1