Bilişim Sistemleri Laboratuvarı

Bilişim Sistemleri Laboratuvarı Bilişim Sistemlerinin ana ders konularına yönelik olarak lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin uygulamalı öğrenmeleri sağlanmaktadır. Lab. aynı zamanda diğer mühendislik bölümlerinin bilişim ile ilişkili dersleri içinde kullanılabilmektedir.

Laboratuvar sayesinde öğrenciler bilişim teknolojilerini tanıma ve kullanma, bilgi sistemlerinin analiz ve tasarımı, programlama, test etme gibi konularda bilgi ve becerilerini artırmaktadır. Bu sayede öğrenciler, piyasa taleplerine daha hazırlıklı olarak mezun olmaktadır.

Bilişim ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

Bilişim ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı bilişim ve uzay alanında gelişen yenilik ve teknolojileri uygun olarak donanım ve yazılım bileşenlerini barındıran proje çıktılarını üretmek maksadı ile tesis edilmiştir. Laboratuvar aynı zamanda Uzay Teknolojileri ve Araştırma Merkezi (UTAM) içinde kullanılmaktadır.