ECTS - - Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilişim Sistemleri, bilginin toplanması, kullanımı, depolanması, dağıtımı, işletilmesi ve yönetilmesi süreçlerini ve bu alanda kullanılan güncel teknolojileri takip eden akademik ve profesyonel bir disiplindir. Bilişim Sistemleri, işletme ve bilgisayar bilimleri alanları arasında köprü niteliğindedir. Bilişim sistemleri mühendisliği, bilgi sistemlerinin analizi, tasarlanması ve bunlar için uygulama geliştirilmesi ile ilgili tüm konuları kapsayan bir meslektir.

 

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri hızla değişmekte ve gelişmektedir. Diğer taraftan, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır. Bu çerçevede, sektörün beklediği personel profili de değişmektedir ve standart bilgisayar mühendisliği programları bu ihtiyacı karşılayamamaktadır. Bölümümüz, ülkemizin ve dünyanın gelişen ve değişen bilişim teknolojileri gereksinimleri ve beklentilerini karşılayabilecek insan gücünün yetiştirilmesine yönelik öncü ve yenilikçi bir eğitim programı uygulamaktadır. Özellikle, güncel bilişim teknolojileri ile ilgili dersler ön plana çıkmaktadır.

 

Atılım Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümünün vizyonu, nitelikli bilişim sistemleri mühendisleri yetiştiren ve bu alandaki akademik araştırmalara katkıda bulunan bir bölüm olmaktır. Misyonumuz ise, bilgi teknolojilerini kullanarak bilişim sistemleri geliştirebilen ve bilgi teknolojilerini toplumun ihtiyaçları doğrultusunda ve dünya standartlarında bilimsel olarak yönlendirebilen mühendisler yetiştirmektir.