ECTS - - Bilişim Sistemleri Mühendisliği

  • Lisans programı toplam 241 AKTS kredilik derslerden oluşmaktadır (yaz stajları hariç).

 

  • Programda, zorunlu mesleki derslere ilave olarak;
  • Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,  İngilizce ve Kariyer Planlama dersleri de yer almaktadır.
  • Programda teknik ve sosyal seçmeli derslere de yer verilmektedir.
  • Programda iki adet zorunlu Yaz Stajı dersi bulunmaktadır.

 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

Ortak Üniversite Dersleri

ORY400 Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım

Yüksek Öğretim Kurulu Dersleri

Türk Dili I-II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II

İngilizce - İletişim Becerilerine Giriş

İngilizce - İletişim Becerileri I

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş

İkinci Yabancı Dil Dersleri (Seçmeli)

  • Fransızca
  • Almanca
  • İspanyolca
  • Rusça