ECTS - - Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilişim sistemleri mühendisliğinin disiplinler arası niteliğinin de göz önüne alınmasıyla, bilişim sistemleri mühendisleri, her tür ölçekli bilgi ve iletişim teknolojisi şirketlerinde, araştırmalar yapan kurum ve kuruluşlarda, bankacılık ve sağlık gibi bilgisayar teknolojilerinin yoğun kullanıldığı endüstrilerde, kamu ve özel kurumların veri ve bilgi işlem merkezlerinde, üniversitelerde ve daha birçok alanda geniş iş olanağı bulabilmektedirler. Yaratıcı ve girişimci mezunlar ileri-teknolojiye yönelik kendi şirketlerini de kurabilirler. Ayrıca, mezunlar yurtiçi ve yurtdışında çeşitli üniversitelerde yüksek lisans ve doktora eğitimine devam edebilmektedirler.