ECTS - - Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümünde eğitim yüz-yüzedir. Buna istisna olarak sadece HIST 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve HIST 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II dersleri yüz-yüze ya da Uzaktan Eğitim ile web üzerinden alınabilmektedir.