ECTS - - Bilişim Sistemleri Mühendisliği

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ISE100 Bilişim Sistemleri Mühendisliğinin Temelleri 1 2 2 2
PHYS101 Genel Fizik I 3 2 4 6
MATH151 Kalkülüs I 4 2 5 7
ENG101 Akademik İngilizce I 4 0 4 3.5
CMPE113 Bilgisayar Programlama I 2 2 3 4
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) 2 0 2 2
CEAC105 Genel Kimya 3 2 4 5
CMPE109 Hesaplamanın Temelleri 2 1 2 2.5
CHE105 Genel Kimya 3 2 4 5
KRY111 Kariyer Planlama 1 0 1 1
Toplam 25 13 31 38

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ISE102 Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş 3 0 3 3.5
PHYS102 Genel Fizik II 3 2 4 6
MATH152 Kalkülüs II 4 2 5 7
ENG102 Akademik İngilizce II 4 0 3 3.5
CMPE114 Bilgisayar Programlama II 3 2 4 5
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) 2 0 2 2
HIST221 Uygarlık Tarihi 3 0 3 3
Toplam 22 6 24 30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ISE201 İş ve Etik 3 0 3 4.5
ISE261 İş ve e-Ticaret 3 0 3 6
MATH275 Lineer Cebir 4 0 4 6
ENG201 Akademik İngilizce III 3 0 3 3
CMPE251 Ayrık Hesaplamalı Yapılar 3 0 3 7
COMPE231 Sayısal Devreler ve Sistemler 3 2 4 6
CMPE225 Nesne Tabanlı Programlama 3 2 4 8
Toplam 22 4 24 40.5

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
SE212 İnsan Bilgisayar Etkileşimi 3 0 3 8
MATH276 Diferansiyel Denklemler 4 0 4 6
IE220 Olasılık ve İstatistik 3 0 3 5
ENG204 Rapor Yazma Becerileri 2 0 2 3
CMPE226 Veri Yapıları 3 0 3 8
ENG202 Akademik İngilizce IV 3 0 3 3
Toplam 18 0 18 33

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ISE353 Bilgi Sistemleri Geliştirilmesi 3 0 3 10
ISE311 İnternet Programlama 2 2 3 5
ISE399 Yaz Stajı I 0 0 0 6
CMPE341 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi 3 2 4 7
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I 3 0 3 3
ISE-AE3FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 11 4 16 36

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ISE314 Veri Ambarı ve Veri Madenciliği 3 0 3 5
SE346 Yazılım Mühendisliği 3 1 3 6
IE305 Mühendislik Ekonomisi 2 0 2 5
CMPE334 Bilgisayar Ağları 3 2 4 6
ISE332 BT Altyapısı ve Mimarisi 3 0 3 5
CMPE338 Bilgisayar Ağları ve İşletim Sistemleri 3 2 4 6
SE328 Algoritma ve Optimizasyon Yöntemleri 3 0 3 5
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II 3 0 3 3
Toplam 23 5 25 41

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ISE499 Yaz Stajı II 0 0 0 10
ISE493 Proje Oryantasyon 2 0 2 5
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2
CMPE431 İşletim Sistemleri 3 2 4 5
ISE-AE4FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ISE-AE4FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ISE-AE4FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ISE-GE4FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
ISE-GE4FA2 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
TURK401 Türk Dili I 2 0 2 2
ISE-GE4FA1-Girişimcilik Havuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
ISE-AE4FA1-Çokdisiplinli Dersler Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 9 2 31 56

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ISE426 Bilgisayar Güvenliği 3 0 3 5
ISE494 Bitirme projesi 4 0 4 9
ORY400 Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım 0 0 0 1
HIST102 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II 2 0 2 2
ISE332 BT Altyapısı ve Mimarisi 3 0 3 5
ISE-AE4SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ISE-AE4SP2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ISE-GE4SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
TURK402 Türk Dili II 2 0 2 2
Toplam 14 0 23 38

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ISE301 Multimedya Sistemleri 3 0 3 5
ISE432 Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik 3 0 3 5
ISE405 Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller 3 0 3 5
ISE414 Bilgisayar Suçları 3 0 3 5
ISE422 E-Devlet 3 0 3 5
ISE423 E-Devlette Teknolojik Gelişmeler 3 0 3 5
ISE424 Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme 3 0 3 5
ISE407 Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş 3 0 3 5
IE314 Proje Yönetimi 3 0 3 5
IE320 İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması 3 0 3 5
IE411 İş Etüdü ve Tasarımı 3 0 3 5
IE415 Endüstriyel Ekonomi 3 0 3 5
IE416 Uzman Sistemler 3 0 3 5
IE418 Karar Analizi 3 0 3 5
IE419 Servis Sistemleri 3 0 3 5
IE421 E-Ticaret ve KKP 3 0 3 5
IE422 Müşteri İlişkileri Yönetimi 3 0 3 5
IE423 Yönetim ve Organizasyon 3 0 3 5
IE425 Yatırım Projeleri Analizi 3 0 3 5
IE427 Stratejik Yönetim 3 0 3 5
IE428 Sistem Mühendisliğine Giriş 3 0 3 5
IE429 Güvenilirlik 3 0 3 5
IE444 Karar Destek Sistemleri 3 0 3 5
CMPE318 Java Programlama 2 2 3 5
CMPE413 Mantıksal Programlama 3 0 3 5
CMPE424 Dil İşleyiciler 3 0 3 5
CMPE432 Sanallaştırma 3 0 3 5
CMPE435 Bilgisayar Ağlarında Özel Konular 3 0 3 5
CMPE462 Yapay Zekaya Giriş 3 0 3 5
CMPE463 Dijital Sinyal İşleme 3 0 3 5
CMPE464 Dijital Görüntü İşleme 3 0 3 5
CMPE465 Bilgi Mühendisliği 3 0 3 5
CMPE466 Gevşek Hesaplama 3 0 3 5
CMPE467 Örüntü Tanıma 3 0 3 5
SE340 Hızlı Uygulama Geliştirme 2 0 3 5
SE360 Sistem Modelleme ve Simülasyon 3 0 3 5
SE440 Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı 3 0 3 5
SE446 Biyoenformatik 3 0 3 5
SE450 Yazılım Mühendisliği Etiği 3 0 3 5
SE453 Büyük Ölçekli Sistem Yazılımı Geliştirme 3 0 3 5
SE460 Yazılım Üretimi 3 0 3 5
SE461 Yazılım Örüntüleri 3 0 3 5
SE462 Yazılım Mühendisliğinde Formal Metotlar 3 0 3 5
SE470 Yazılım Geliştirmede Çevik Yöntemler 2 0 3 5
SE426 Yükselen Teknolojiler 2 2 3 5
CMPE236 Mikroişlemciler ve Mikrokontrolörlere Giriş 3 2 4 8
CMPE323 Algoritma 3 0 3 7
CMPE326 Biçimsel Diller ve Özdevinirler 3 0 3 6
ISE308 Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş 3 0 3 5
CMPE437 VLSI Tasarımı 2 2 3 5
CMPE461 Uygulamalı Sinir Ağları 2 2 3 5
CMPE473 Bilgisayarlı Çizim 2 2 3 5
CMPE312 Görsel Programlama 2 2 3 5
CMPE343 Veritabanı Sistemleri ve Programlama 2 2 3 5
CMPE376 Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon 2 2 3 5
CMPE434 Gömülü Sistem Tasarımı 2 2 3 5
MATH380 Mühendisler için Sayısal Methodlar 3 1 3 5
SE421 Büyük Veri Programlama 2 2 3 5
SE321 Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım 3 0 3 7
ISE434 Nesnelerin İnternetinin Temelleri 3 0 3 5
SE375 3B Modelleme, Animasyon ve Oyun Tasarımı 2 2 3 5
SE427 Blokzinciri ve Kriptopara Teknolojileri 2 2 3 5
ISE481 Ortak Eğitim Uygulaması I 3 0 3 5
ISE483 Ortak Eğitim Uygulaması II 3 0 3 5
E400 Lisans Araştırma Projesi 3 0 3 5
ISE542 BT Güvenliği 3 0 3 5
SE573 Veri Analitiğinde Uygulamalı Makine Öğrenme 3 0 3 5
SE362 Açık Kaynak Kodlu Yazılım Geliştirme 2 2 3 5
SE422 Veri Bilimine Giriş 3 0 3 5
CMPE430 Derin Öğrenmenin Temelleri 2 2 3 5
ISE552 E-Ticaret - Bir Yönetimsel Perspektif 3 0 3 5
IE443 İş Sağlığı ve Güvenliği 3 0 3 5
CEAC404 Bitirme Projesi 1 4 3 5
CEAC431 Plastik Malzemeler 3 0 3 5
EE445 Robotiğe Giriş 3 0 3 5
ENE303 Modelleme, Analiz ve Benzetim 3 0 3 5
ENE308 Güneş Enerjisi Teknolojileri 3 1 3 5
ENE310 Su Gücü Enerjisi 3 0 3 5
ENE312 Rüzgar Enerjisi Teknolojileri 3 1 3 5
ENE412 Yakıt Hücreleri Teknolojileri 3 0 3 5
ENE430 Binalarda Enerji Sistemleri 3 0 3 5
MATE460 Biyomalzemeler 3 0 3 5
MATE462 Nanomalzemeler 3 0 3 5
MFGE405 Hızlı Prototipleme 3 0 3 5
MFGE420 İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi 3 0 3 5
MFGE432 Polymer Şekillendirme Süreçleri 3 0 3 5
MFGE481 Nanoimalat 3 0 3 5
MFGE482 CAD/CAM'e Giriş 2 1 3 5
IE322 Enerji Sektöründe Endüstri Mühendisliği Uygulamaları 3 0 3 5
ME488 Ürün Tasarımı ve Prototiplendirme 1 4 3 5
CMPE468 Mühendisler için Makine Öğrenmesi 3 0 3 5
MATE458 Kataliz ve Yakıt Pili Malzemeleri 3 0 3 5
MECE422 Çokdisiplinli Mühendislik Tasarımı 2 2 3 5
IE446 Yenilikçi Ürün Servis ve Sistemler 3 0 3 5
EE449 Mühendisler için Örüntü Sınıflandırma ve Duyarga Uygulamaları 3 0 3 5
Toplam 263 44 286 483