AKTS - Veritabanı Sistemleri ve Programlama

Veritabanı Sistemleri ve Programlama (CMPE343) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Veritabanı Sistemleri ve Programlama CMPE343 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CMPE341
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, veritabanı sistem ve programlarının ileri konu ve tekniklerini işlemektir. OODB konularına da giriş yapılmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yürütme işlemleri ve veritabanı güvenliği ile ilgili esasları tartışma
  • Organizasyonel veritabanı konuları, bileşenleri, yapıları, erişimi, güvenliği ve yönetimi
  • Fonksiyonel veritabanı sistemlerini uygun veritabanı programlama dilleri kullanarak uygulama
  • Nesne ilişkili ve diğer veri modellerini karşılaştırma
Dersin İçeriği Veritabanlarında eş zamanlı işlemler, hareket işleme ve eş zamanlı kontrol, veritabanı kurtarma, güvenlik ve yetkilendirme, veritabanı programlamaya giriş, nesne tabanlı veritabanı konuları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hareket Bölüm 15 (Ders Kitabı)
2 Eş zamanlı kontrol 1 Bölüm 16
3 Eş zamanlı Kontrol 2 Bölüm 16
4 İyileştirme sistemleri 1 Bölüm 17
5 İyileştirme sistemleri 2 Bölüm 17
6 Veritabanı Programlamaya Giriş (PL/SQL) 1 Ana ders kitabı2
7 Veritabanı Programlamaya Giriş (PL/SQL) 2 Ana ders kitabı2
8 Sorgulama İşlemi ve Optimizasyon Bölüm 13-14
9 Veritabanlarında eş zamanlı operasyonlar 1 Bölüm 15-16
10 Veritabanlarında eş zamanlı operasyonlar 2 Bölüm 15-16
11 İnternet Veritabanı Ortamı Bölüm 10 (Ana ders kitabı 2)
12 Scripting dillerine giriş Ders Notları
13 Nesne Tabanlı Veritabanı Konuları 1 Bölüm 9
14 Nesne Tabanlı Veritabanı Konuları 2 Bölüm 9.6-9.9

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Database Systems Concepts, Silberschatz, Abraham, Korth, Henry F.  Sudarshan, S., 4th Ed., Mc-Graw-Hill, 2001
2. Oracle 8i: A Practical Guide to SQL, PL/SQL, and Developer 6, Ali Yazıcı and Aydın Şekihanov, Atılım Yayınları, 2001
Diğer Kaynaklar 3. Modern Database Management By: J. A. Hoffer, M. B. Prescott, F. R McFadden, 8th Edition, ISBN: 013221211-0
4. Introduction to Relational Database and SQL Programming, C Allen, S. Chatwin, C. A. Creary, ISBN: 0-07-222924-1
5. Database Systems, 2nd ED., Garcia-Molina, Dllman, Widom, ISBN: 0-13-135428-0
6. An Introduction Database Systems, by C. J. Date, ISBN 032118956-6
7. Database Management System, R. Ramakrishnan, ISBN: 007-005775-9

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 2 30
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi.
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi.
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 131