AKTS - Bilgisayarlı Çizim

Bilgisayarlı Çizim (CMPE473) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayarlı Çizim CMPE473 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilere bilgisayarlı çizimin temel kavramlarını ve tekniklerini öğretmektir. Öğrenciler çizim programlarını OpenGL ile laboratuar ortamında geliştireceklerdir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Grafik sistemlerinin donanım ve yazılım unsurlarını tanımak
  • Basit çizim elemanları(düz çizgi, daire) için temel algoritmaların uygulanması
  • İki ve üç boyut dönüşümlerin kullanılması
  • İki ve üç boyutlu görünüm yolunun uygulaması
  • Grafik programlarının OpenGL ile uygulanması
Dersin İçeriği Grafik sistemlerinin donanım ve yazılım unsurları, basit elemanların çizimi ve tarama, iki ve üç boyutlu geometrik dönüşümler, iki ve üç boyutlu görünüm yolu, görünen yüzeylerin belirlenmesi için metotlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Grafik sistemleri Konu 1-2 (ders kitabı)
2 Basit çizim elemanları Konu 3-5
3 Basit çizim elemanları Konu 3-9
4 İki boyutlu geometrik dönüşümler Konu 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-8
5 İki boyutlu görünüm Konu 6-1, 6-2, 6-3
6 İki boyutlu görünüm Konu 6-5, 6-6
7 İki boyutlu görünüm Konu 6-7, 6-8
8 Alan tarama Konu 4-10, 4-13
9 Üç boyutlu geometrik dönüşümler Konu 5-9, 5-10, 5-11
10 Üç boyutlu geometrik dönüşümler Konu 5-12, 5-13, 5-15
11 Üç boyutlu görünüm Konu 7-1, 7-2, 7-3, 7-4,
12 Üç boyutlu görünüm Konu 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9
13 Üç boyutlu görünüm Konu 7-11
14 Görünen yüzey belirleme metotları Konu 9-1, 9-2, 9-3

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Computer Graphics, with OpenGL, Hearn D., Baker M.P., 3rd Edition, Prentice-Hall, 2003.
Diğer Kaynaklar 2. 1. Computer Graphics, Princples and Practicein C, Foley J.D., Van Dam A., Feiner S.K., Huges j. F., 2nd Edition, Addison-Wesley, 1996
3. 2. Computer Graphics, A Programming Approach, Harrington S., McGraw-Hill, 1987.
4. 3. Procedural Elements for Computer Graphics, Rogers D. F., McGraw-Hill, 1984
5. 4. OpenGL SuperBible, R. S. Wright, Jr., M. Sweet, 2nd Edition, Waite Group, 2000.
6. 5. OpenGL SuperBible, Richard S. Wright, Benjamin Lipchak, 3rd Edition, Sams, 2005.
7. 6. Computer Graphics Using OpenGL, Francis S. Hill Jr., Stephen M Kelley, 3rd Edition, Macmillan, 2006.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 25
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 45
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi.
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi.
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 4 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 127