AKTS - Bilgi Sistemleri Geliştirilmesi

Bilgi Sistemleri Geliştirilmesi (ISE353) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgi Sistemleri Geliştirilmesi ISE353 3 0 0 3 10
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı bilişim sistemleri geliştirilmesi metodolojilerini ve bileşenlerini öğrencilere tanıtmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilişim sistemi geliştirilme yaklaşımlarını tartışmak
  • Veri modelleme örneklerinin gözden geçirilmesi
  • Tasarım ve geliştirme metodolojilerinin tartışılması
Dersin İçeriği Bilişim sistemleri, strateji ve bilişim sistemleri, iş bilgi teknolojileri, dağıtık sistemler, intenet ve WWW, e-ticaret ve iş, iş zekası, dosya organizasyonu ve veritabanları, süreç analizi ve modelleme, veri analizi, sistem tasarımı, detaylı tasarım ve gerçekleştirme, nesne tabanlı yaklaşımlar, sistem geliştirme, uzman sistemler ve bilgi tabanı

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilişim sistemlerine giriş, Bilişim sistemleri ve organizasyon. Bölüm 1, 2 (ana ders kitabı)
2 İş bilgi teknolojileri, dağıtık sistemler, network, Internet ve organizasyon Bölüm 3,4,5
3 E-ticaret ve İş zekası Bölüm 6,7
4 Dosya organizasyonu ve iş bilgi sistemleri için veritabanları, Bilişim sistemleri: kontrol ve sorumluluk Bölüm 8,9
5 Bilişim sistemleri geliştirme Bölüm 10,11
6 Bilişim sistemleri geliştirme Bölüm 10,11
7 Süreç analizi ve modelleme Bölüm 12
8 Süreç analizi ve modelleme Bölüm 12
9 Veri analizi ve modelleme Bölüm 13
10 Sistem tasarımı, Detaylı tasarım, gerçekleştirme ve değerlendirme Bölüm 14,15
11 Sistem tasarımı, Detaylı tasarım, gerçekleştirme ve değerlendirme Bölüm 14,15
12 Sistem geliştirme araçları, teknikleri ve alternative yaklaşımlar Bölüm 16
13 Sistem geliştirme araçları, teknikleri ve alternative yaklaşımlar Bölüm 16
14 Uzman sistemler ve bilgi tabanı Bölüm 17
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Graham Curtis, David Cobham, “Business Information Systems: Analysis, Design and Practice”, 6/E, Financial Times Press, 2008.
Diğer Kaynaklar 2. David Avison, Guy Fitzgerald, “Information Systems Development: Methodologies, Techniques and Tools”, McGraw-Hill Higher Education; 4 edition,2006.
3. Papadopoulos, G.A.; Wojtkowski, W.; Wojtkowski, G.; Wrycza, S.; Zupancic, J., “Information Systems Development, Towards a Service Provision Society”, Springer, 2009, 1st edition.
4. Nancy Russo, Brian Fitzgerald, Eric Stolterman, “Information “Systems Development: Methods-in-Action”, McGraw-Hill, 2002,1st edition.
5. Nilsson, A.G.; Gustas, R.; Wojtkowski, W.G.; Wojtkowski, W.; Wrycza, S.; Zupancic, ”Advances in Information Systems Development:Bridging the Gap between Academia & Industry”, 2006.
6. http://www.pdf-search-engine.com/information-systems-developmentmethodologies-pdf.html

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 15
Sunum - -
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi. X
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi. X
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi. X
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi. X
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi. X
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler 3 4 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 105