AKTS - Veri Ambarı ve Veri Madenciliği

Veri Ambarı ve Veri Madenciliği (ISE314) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Veri Ambarı ve Veri Madenciliği ISE314 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CMPE341
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı The objectives of this course are to introduce and describe data warehousing steps and methods for accessing and analyzing warehouse data; and to introduce the basic concepts and rule mining techniques and develop skills of using recent data mining software for solving practical problems.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İlişkisel veri tabanlarındaki veriden etkin olarak yararlanma
  • Veri ambarındaki veriden, temiz ve tutarlı bir veri deposu yaratmak
  • Yönetim karar desteği için farklı düzeylerde ve türlerde özet veri yaratmak
  • Yapay sinir ağları, kural madenciliği ve karar ağaçları gibi teknikleri kullanarak, veri içinde gizli bilgi ve desenleri ortaya çıkartmak.
Dersin İçeriği Veri ambarları temelleri. Veri ambarı planlaması, tasarımı, gerçekleştirmesi ve yönetimi. Veri küpleri ile hesaplama. OLAP sorgu işleme. Veri madenciliği temelleri ve veri ambarları ve OLAP ile olan ilişkisi. Birliktelik kural madenciliği. Öbekleme, sınıflandırma ve kural öğrenme madenciliği.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Veri ambarlarına giriş Bölüm 1,2 (Ders kitabı 1)
2 Çok boyutlu veri modelleme Bölüm 2 (Ders kitabı 2 2)
3 Veri ambarı kurma 1 Bölüm 6 (Ders kitabı 1)
4 Veri ambarı kurma 2 Bölüm 6 (Ders kitabı 1)
5 Veri ambarı kurma 3 Bölüm 6 (Ders kitabı 1)
6 Veri madenciliği ve veri görselleştirme 1 Bölüm 3 (Ders kitabı 1)
7 Veri madenciliği ve veri görselleştirme 2 Bölüm 3 (Ders kitabı 1)
8 Veri madenciliği teknikleri: Öbekleme 1 Bölüm 5 (Diğer kaynaklar 3)
9 Veri madenciliği teknikleri: Karar ağaçları 3 Bölüm 5 (Diğer kaynaklar 3)
10 Veri ambarı ve veri madenciliği uygulamaları 1 Yazılım üzerinde uygulamalar
11 Veri ambarı ve veri madenciliği uygulamaları 2 Yazılım üzerinde uygulamalar
12 Veri ambarı ve veri madenciliği uygulamaları 3 Yazılım üzerinde uygulamalar
13 Veri ambarı ve veri madenciliği uygulamaları 4 Yazılım üzerinde uygulamalar
14 Veri ambarı ve veri madenciliği uygulamaları 5 Yazılım üzerinde uygulamalar
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. George M. Marakas, “Modern Data Warehousing, Mining, and Visualization: Core Concepts”, Prentice Hall, 2003.
2. R. Kimball and M. Ross, “The Data Warehouse Toolkit” , 2002, Wiley
Diğer Kaynaklar 3. Han J.W., Kamber M. Data Mining: Concepts and Techniques. Morgan Kaufmann Publishers, 2006.
4. Tan P.N., Steinbach M., Kumar V. Introduction to Data Mining. Addison Wesley, 2005.
5. Berry, M., J., A., & Linoff, G., S., (2000). Mastering data mining. New York: Wiley.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi. X
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi. X
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi. X
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi. X
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi. X
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi.
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 135