AKTS - İnsan Bilgisayar Etkileşimi

İnsan Bilgisayar Etkileşimi (SE212) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İnsan Bilgisayar Etkileşimi SE212 3 0 0 3 8
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere daha etkin kullanıcı arayüzleri geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla kullanıcı odaklı tasarım ve geliştirme araçları hakkında genel bir bakış vermektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İnsan bilgisayar etkileşimi ile ilgili temel terim ve konseptleri kavramak
  • İnsanın yeteneklerini ve sınırlarını tanımlamak
  • Kullanıcı ve görev analizleri yapmak
  • Kullanıcı arayüzü tasarlamak, prototip geliştirmek ve kullanılırlık testi yapmak
  • Kullanıcı arayüzlerinde renk ve tipografinin öneminin farkında olmak
  • Erişilebilirlik, globalleşme, kişiselleştirme gibi yeni çıkan kullanıcı arayüzü tekniklerini gözden geçirmek
Dersin İçeriği Kullanıcı arayüzü temel prensipleri, insanın yetenekleri ve sınırları, kullanılırlık model ve prensipleri, kullanıcı ve görev analizi, tasarım, prototip geliştirme ve değerlendirme, renk ve tipografi, yeni kullanıcı arayüzü teknikleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İnsan Bilgisayar Etkileşiminin Temelleri Ders Notları
2 İnsan Beyni nasıl çalışır I Ders Notları
3 İnsan Beyni nasıl çalışır II Ders Notları
4 Etkileşim ve Etkileşim Türleri Ders Notları
5 Sayfa Tasarımı Ders Notları
6 Gezinim Ders Notları
7 Renk Ders Notları
8 Tipografi Ders Notları
9 Erişilebilirlik Ders Notları
10 Kullanıcı İhtiyaç ve Gereksinimlerini Belirlemek Ders Notları
11 Kullanıcı testi Ders Notları
12 Yenilikçi Teknolojiler (Giyilebilir Teknolojiler, AR & VR) Ders Notları
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction by Rogers, Sharp, Preece, John Wiley & Sons
Diğer Kaynaklar 2. İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik Mühendisliği: Teoriden Pratiğe, Kürşat Çağıltay. ODTÜ Yayıncılık.
3. About Face 3: The Essentials of Interaction Design, by Cooper. Wiley Publishing.
4. User-Centered Web Site Development: A Human-Computer Interaction Approach, by Daniel D. McCracken, Rosalee J. Wolfe. Prentice Hall
5. Web Style Guide: Basic Design Principles for Creating Web Sites, by Patrick J. Lynch and Sarah Horton. Yale University Press. http://webstyleguide.com/
6. Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction, H.Sharp, Y.Rogers and J.Preece, John Wiley, 2007

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 6 30
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi. X
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi. X
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi. X
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi. X
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi. X
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci. X
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi. X
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi. X
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 30 30
Raporlar
Ödevler 4 6 24
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 201