AKTS - İnternet Programlama

İnternet Programlama (ISE311) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İnternet Programlama ISE311 2 0 2 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere Web yapılanmasını öğretmek ve Internet Programlama tekniklerini kullanarak komple web çözümleri üretebilme yeteneği kazandırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • HTML ve Sunucu-Tarafı-Betik dili kullanarak Web tabanlı uygulama tasarımı ve geliştirebilir
  • Farklı türlerde geliştirilmiş Internet uygulamalarının arasındaki farklılıkları, avantaj ve dezavantajlarını değerlendirebilir
  • Web betik dillerini kullanabilir
  • Web Sunucusu, Veritabanı ve SSL kullanmak sureti ile web tabanlı komple çözümler geliştirebilir
Dersin İçeriği Internet programlama ortamları, HTML ve DTHML ile ana sayfa tasarımı, JavaScript betik dili, istemci-sunumcu modeli, istemci tarafı betikler, sunucu tarafı betikler; web sunucuları (Unix/Linux ve Microsoft gibi farklı işletim sistemleri üzerine kurulumu, gerekli bileşenlerin yerleştirilmesi ve yönetimi); CGI, SSI, SSL, sertifika, çerez ve oturumlar

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Web yapılanmasına genel bakış Ders notları
2 Gerekli yazılımlar, yükleme ve ayarlarının yapılması (Apache, MySQL, PHP, Geliştirme Ortamı) Ders notları
3 HTML Ders notları
4 HTML (devam.) Ders notları
5 CSS Ders notları
6 JavaScript Ders notları
7 JavaScript (devam.) Ders notları
8 DOM & DHTM Ders notları
9 CGI, SSI & Sunucu Tarafı Betikler (Giriş) Ders notları
10 PHP (Programlama yapıları, türler, değişkenler, v.s.) Ders notları
11 PHP (Form Gönderme ve İşleme) Ders notları
12 PHP ( Uygulamaya Veritabanı entegrasyonu) Ders notları
13 PHP ( Çerezler ve Oturumlar) Ders notları
14 PHP (Güvenlik ve Sertifika) Ders notları
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Internet & World Wide Web, How to Program, H.M. Deitel, P.J. Deitel, T.R. Nieto, Prentice Hall, ISBN : 0-13-030897-8, 2008
Diğer Kaynaklar 2. Head First PHP & MySQL, Lynn Beighley and Michael Morrison, 2008 O'Reilly Media, Inc. ISBN: 978-0596006303
3. Head First JavaScript, Michael Morrison, 2008 O'Reilly Media, Inc. ISBN: 978-0596527747
4. Introduction to Interactive Programming on the Internet with HTML and JavaScript, Craig D. Knuckles, ISBN: 0-471-38366-6, 2001
5. Web Applications : Concepts & Real World Design, Craig D. Knuckles & David S. Yuen, 2005, ISBN:0-471-20458-9
6. Beginning PHP and MYSQL : From Novice to Professional, W. Jason Gilmore, 3rd Ed, 2008, ISBN : 1-59059-862-7

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi. X
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi. X
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi. X
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi. X
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi. X
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi. X
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi. X
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 10 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 156