AKTS - Bilgisayar Ağları ve İşletim Sistemleri

Bilgisayar Ağları ve İşletim Sistemleri (CMPE338) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayar Ağları ve İşletim Sistemleri CMPE338 3 2 0 4 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı; İnternet üzerindeki çok bilnen uygulamalara odaklanarak, veri iletişimi ve bilgisyar ağlarının temellerini, işlem, zamanlama, senkronizasyon, kilitlenme, sanal hafıza ve sayfalama gibi işletim sistemleri temellerini öğretmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Veri iletişim kavramlarını, ağ protokollerini ve standartlarını bilmek.
  • OSI çok katmanlı ağ modelini ve katman fonksiyonlarını bilmek.
  • İnternet ağında yaygın olarak kullanılan uygulamaların çalışma prensiplerini bimek.
  • İşlem, iş parçası, iletişim, çoklu görev kavramlarını bilmek.
  • Zamanlama, kilitlenme tespiti ve senkronizasyon araçları gibi temel algoritmaları bilmek.
  • Hafıza yapılarını, sanal hafıza ve sayfalama kavramlarını bilmek.
Dersin İçeriği Bilgisayar ağları temel kavramları, UDP ve TCP servisler, güvenli veri iletişimi, ağ katmanı adreslemesi, segment, datagram, frame, işlem, zamanlama algoritması, kilitlenme tespit algoritması, işaretçiler, hafıza yapısı, sayfa yönetim algoritmaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgisayar ağlarına giriş, Devre ve paket anahtarlama Giriş+ Bölüm 1
2 OSI çok katmanlı ağ servis modeli. Gecikme kayıp ve iletişim-hacmi kavramları Bölüm 1
3 Çok bilinen internet uygulamalarının temelleri (HTTP, SMTP, DNS) Bölüm 2
4 Gönderim katmanı hizmetleri (UDP,TCP). Gönderim katmanında güvenilirlik. Segment yapısı. Bölüm 3
5 Ağ katmanı ve ağ katmanı adeslemesi. IP yönlendirme temelleri. Datagram yapısı Bölüm 4
6 Bğlantı katmanı hizmetleri. Ethernet frame yapısı. Bilgisayar ağ topolojileri. Hat anahtarları ve hat öbekleri. Bölüm 5
7 Genel tekrar ve problem çözümü Ders notları
8 İşlem ve iş parçası kavramları, çoklu görev Bölüm 2,3,4
9 Zamanlama algoritmaları Bölüm 5
10 Senkronizasyon, Karşılıklı dışlama Bölüm 6
11 İşaretçiler Bölüm 6
12 Kilitlenme tespiti Bölüm 7
13 Sanal hafıza kavramları Bölüm 8,9
14 Sayfalama algoritmaları Bölüm 8,9

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Computer Networking: A Top-Down Approach, 7/E, James F. Kurose, Keith W. Ross, Pearson, 2017, ISBN-13: 9780133594140. (5/E or higher)
2. Operating System Concepts, 7th Edition, John Wiley and Sons, 2005, Silberschatz, Galvin, and Gagne, ISBN 0-471-69466-5.
Diğer Kaynaklar 3. Computer Networks 5/E, Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall, Prentice Hall., 2011, ISBN-13: 978-0132126953
4. Introduction to Data Networks, Lawrence Harte, ALTHOS Publishing, 2005
5. Bilgisayar Ağları, Nazife Baykal, Sas Bilişim, 2005
6. TCP/IP Tutorial and Technical Overview, On-line book available at “http://www.redbooks.ibm.com/” Redbooks, published 19 December 2006, Last accessed May 14, 2009
7. Modern Operating Systems, Andrew S. Tanenbaum, 2nd edition, Prentice-Hall, 2001.
8. Operating Systems, Gary Nutt, Addison-Wesley, 2004.
9. Operating Systems: Internals and Design Principles, 6/e, Prentice Hall, by Stallings, ISBN-10: 0136006329 | ISBN-13: 9780136006329

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 2 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 4 10
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi.
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi.
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 5 80
Laboratuar 2 4 8
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 4 1 4
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 154