AKTS - Yönetim ve Organizasyon

Yönetim ve Organizasyon (IE423) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yönetim ve Organizasyon IE423 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere yönetim süreci ile organizasyonel teori, tasarım ve değişikliği hakkındaki temel bilgileri aktarmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yönetim sürecinin temel prensiplerine ilişkin temel bilgi ve becerileri edinebilirim.
  • Yönetim sürecinin planlama evresinde kullanılan teknikleri öğrenerek, uygulama yeteneği gösterebilirim.
  • Kuruluşlarda çalışan insanlara liderlik etme ve motive etme uygulama ve yeteneği gösterebilirim.
  • Organizasyonel tasarım ve yeniden yapılandırma konularında kullanılan teknikleri öğrenerek, iş hayatında uygulama yeteneği gösterebilirim.
Dersin İçeriği Yönetim süreci; planlama, organize etme, kontrol, yönlendirme; organizasyonel tasarımın temel unsurları; organizasyonel yapının tasarımı; organizasyonel değişiklik.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yöneticiler ve Yönetim Süreci [1] sayfa 2 - 19
2 Yöneticilerin Karar Alma Sorumluluğu [1] sayfa 84 - 106
3 Planlar ve Planlama Teknikleri [1] sayfa 110 - 127
4 Liderlik [1] sayfa 256 - 277
5 Motivasyon [1] sayfa 306 - 326
6 Ara Sınav 1
7 Takımlar ve Takım Çalışması [1] sayfa 330 - 353
8 Organizasyonlar ve Organizasyonel Etkililik [2] sayfa 114 - 137
9 Paydaşlar, Yöneticiler ve Etik [2] sayfa 50 - 75
10 Organizasyonel Tasarımın Temel Unsurları [2] sayfa 114 - 137
11 Ara Sınav 2
12 Organizasyonel Yapının Tasarımı: Yetki ve Kontrol [2] sayfa 143 - 154
13 Organizasyonel Yapının Tasarımı: Uzmanlaşma ve Koordinasyon [2] sayfa 170 – 195
14 Organizasyonel Değişikliğin Türleri ve Şekilleri [2] sayfa 295 – 320
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Exploring Management, 3rd ed., John R. Schermerhorn, Jr., John Wiley and Sons, Inc., USA, 2012. (ISBN 13: 978-0-470-87821-7) / (ISBN 978-1-118-2935-7).
2. Organizational Theory, Design and Change, 7th ed., Gareth R.Jones, Pearson Education International, USA, 2013. (ISBN 13: 978-0-273-76560-8) / (ISBN 10: 0-273-76560-4)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi.
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi.
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 4 52
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 6 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 13 13
Toplam İş Yükü 125