AKTS - Mikroişlemciler ve Mikrokontrolörlere Giriş

Mikroişlemciler ve Mikrokontrolörlere Giriş (CMPE236) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mikroişlemciler ve Mikrokontrolörlere Giriş CMPE236 3 2 0 4 8
Ön Koşul Ders(ler)i
EE203
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı mikrokontrolerlerin temel mimari ve operasyonlarını göstermek, verilen bir tasarımı gerçekleştirmek için bir mikrokontroleri assembly dili ve C kullanarak programlamayı öğretmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Saklayıcıdan saklayıcıya, hafızaya her komut için Bilgi transferini göstermek
  • Mikrokontroler ve dış donanım arasındaki temel etkileşimi açıklamak
  • Mikrokontroler donanımının işlevini anlatmak, zamanlayıcılar ve sayaçları kullanarak basit programlar yazabilmek
  • Her assembly dili komutunun yaptığı işlemi tanımlamak
  • Mikrokontroler için her C-dili komutu tarafından gerçekleştirilen operasyonu tanımlamak. C programlarını yorum ve tasarımlamak
  • C/assembly dilerinde karışık yazılım
  • Bir kesme ile mikrokontroler içinde neler olduğunu açıklamak ve kesmeleri kullanarak program geliştirmek
Dersin İçeriği Mikrokontrolörler, komut seti, seri çıkış operasyonu, kesme operasyonu, Assembly dili ile programlama, program yapısı ve tasarım, program geliştirmek için araç ve teknikler, Assembly?de tasarım ve arayüz örnekleri, tasarım ve arayüz örnekleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mikrokontrolörler Ana ders kitabı , Bölüm 1
2 Assembly Dili Programlama Bölüm 2
3 Zıplama, Döngü, ve Çağrı Komutları Bölüm 3
4 I/O Portları Programlama Bölüm 4
5 Adresleme Modları Bölüm 5
6 Aritmetik Komutlar ve Programlar Bölüm 6
7 Mantık Komutlar ve Programlar Bölüm 7
8 Tek-Bit Komutlar ve Programlama Bölüm 8
9 Mikrokontroler içindeki Zamanlayıcı/Sayaç Programlama Bölüm 9
10 Seri İletişim Bölüm 10
11 Kesmeleri Programlama Bölüm 11
12 Gerçek Dünya Arayüz I: ADC ve Algılayıcılar Bölüm 12
13 Gerçek Dünya Arayüz II: Adım Motor, Klavye, DAC Bölüm 13
14 Dış Hafızayı Arayüzle bağlama Bölüm 14
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 8051 Microcontroller and Embedded Systems Using Assembly and C, Mazidi, Muhammad Ali, Prentice-Hall, 2nd edition, 2005
Diğer Kaynaklar 2. The 8051 Microcontroller, I.Scott MacKenzie and Raphael C.-W. Phan, Prentice Hall, 2006
3. Microcontroller Technology: The 68HC11 (4th Edition) by Peter Spasov , Prentice Hall; 4th edition, 2001
4. 68HC11 Manual by Motorola (available on the Internet)
5. http://comp.uark.edu/~wuj/teaching/eleg3923/
6. http://embedded-system.net/picdem-lab-development-kit-for-pic-microcontrollers-microchip.html

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 1 25
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi.
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi.
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 5 80
Laboratuar 1 15 15
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 194