AKTS - Rüzgar Enerjisi Teknolojileri

Rüzgar Enerjisi Teknolojileri (ENE312) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Rüzgar Enerjisi Teknolojileri ENE312 3 1 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Aysel ATIMTAY
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Rüzgar ve dalga enerjisi dönüştürme sistemlerinin temellerini öğretmek. Rüzgar türbini projelendirmesinde temel tasarım parametrelerini tanıtmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Rüzgar ve dalga enerjisinin anlaşılması
  • Bu enerji kaynaklarına ve kullanımına niçin ihtiyaç duyulduğunun anlaşılması
  • Rüzgar enerjisi ile ilgili birkaç deneyin uygulanması
  • To be able to design wind turbines considering the most important design parameters
  • Rüzgar türbinlerinin projelendirilmesi, planlanması, kurulması ve işletilmesi konularının tartışılması
  • Dalga enerjisi dönüşüm sistemlerinin öğrenilmesi
Dersin İçeriği Rüzgar nitelikleri, rüzgar enerjisi, rüzgar türbinleri, rüzgar türbinlerinin tasarımı, projelendirilmesi, planlaması ve ekonomisi, dalga enerjisi ve dalga enerjisi dönüşüm sistemleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Rüzgarın Fiziksel Özellikleri Bölüm 1
2 Rüzgar Enerjisi ve Gücü Bölüm 2
3 Küçük Ölçekli Türbinler Bölüm 3
4 Yararlı Ölçekte Türbinler Bölüm 4
5 Türbinlerin Elektriksel Bileşenleri Bölüm 5
6 Rüzgar Türbini Kanatlarının Aerodinamiği Bölüm 6
7 Proje Yerleştirme Bölüm 7
8 Ara Sınav
9 Rüzgar Kaynağı Değerlendirmesi Bölüm 8
10 Rüzgar Hızı ve Yönü Ölçümü Bölüm 9
11 Rüzgar Projelerinin Değerlendirmesi ve Planlanması Bölüm 10
12 Rüzgar Projelerinin Kurulması ve İşletilmesi Bölüm 11
13 Rüzgar Enerjisi Ekonomisi Bölüm 12
14 Dalga Enerjisi
15 Dalga Enerjisi Dönüşüm Sistemleri
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Wind Energy Engineering, 1st Edition, Pramod Jain, 2011, Mc-Graw Hill
Diğer Kaynaklar 2. Ocean Energy Tide and Tidal Power, Roger H. Charlier &Charles W. Finkl, Springer, 2009
3. Wave Energy Conversion, John Brooke, Elsevier Ocean Engineering Series Volume 6, 2003.
4. Wind Energy Renewable Energy and the Environment, Vaughn Nelson, Taylor& Francis, 2009
5. Wind and Solar Power Systems: Design, Analysis, and Operation, Second Edition, Mukund R. Patel, Taylor Francis (2005)
6. Wind Energy Explained, Theory, Design and Application, J.F. Manwell, J.G. Mcgowan and A. Rogers, Wiley 2002
7. Wind Energy, Fundamentals, Resource Analysis and Economics, Sathyajith Mathew, Springer-VBH, 2006.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi.
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi.
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler 1 15 15
Raporlar
Ödevler 4 2 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 123